ESG pod lupou - G jako Governance

Mnoho firem stále netuší, co pro ně v praxi znamená zkratka ESG. Právě proto jsme se rozhodli vám tuto problematiku přiblížit seriálem ESG pod lupou. Po první části zaměřené na písmeno E jako Environmental a druhé části zaměřené na písmeno S jako Social se zaměříme na hodnocení managementu společnosti.

Pracovní meeting v prosklené zasedačce

G jako Governance

Poslední písmeno zkratky ESG představuje hodnocení managementu společnosti. Zohledňuje se v něm dohled nad fungováním firmy, celkový přístup managementu či transparentnost směrem k akcionářům.

Pochopení rizik a příležitostí v oblasti správy a řízení je během investování velmi důležité, protože špatné řízení podniku může být zdrojem krize a poklesu hodnoty společnosti jako takové. Příkladem špatného řízení je například zneužití dat společností Facebook či falšování emisních testů společností Volkswagen.

Zaměstnanecká snídaně jako pracovní benefit

Co je smyslem společnosti?

Zatímco dřívější pohled na to, jaké zájmy by měly být při rozhodování společností upřednostňovány, hovoří především o maximalizaci finančních výnosů pro akcionáře, modernější přístup zmiňuje prospěch také pro zákazníky, zaměstnance a komunity. Společnosti se tak v rámci ESG musí soustředit nejen na generování zisku,
ale také na zodpovědný management s pozitivním
dopadem na široké okolí firmy.

Dalším významným tématem v oblasti správy a řízení je genderová rozmanitost a rovnost. O diverzitě a inkluzi jsme napsali samostatný článek. Zodpovědní akcionáři požadují lepší zastoupení žen ve správních radách společností a ve vedoucích pozicích a rovné odměňování.

Rostoucí množství společností zdůrazňuje finanční přínosy vytváření inkluzivních pracovišť.
Z výzkumu společnosti S&P Global Market Intelligence vyplynulo, že firmy s větším počtem žen ve správních radách a na vedoucích pozicích vykazují vyšší finanční výkonnost.

Designové sezení s akustickými prvky

Odměny pod kontrolou

Dalším prvkem řízení v rámci ESG je dohled nad odměňováním vedoucích pracovníků. Již nyní se objevuje snaha omezit růst odměn generálních ředitelů a v rámci ESG zveřejňovat poměr odměn generálních ředitelů k mediánu odměn zbývajících zaměstnanců.

Mnoho aspektů odměňování však zůstává neregulováno, takže za tuto klíčovou složku správy a řízení jsou odpovědni výhradně představenstva daných společností. Základem by měl být dostatek vnitřních kontrolních mechanismů.

Pracovní brainstorming

Na posledním místě

Třebaže je G ve zkratce ESG na posledním místě,
jeho pochopení je klíčové. Důvodem je především to, že rizika a příležitosti v oblasti správy a řízení 
budou nabývat na významu s vývojem
společenských a kulturních postojů.

Jinými slovy bude pro investory čím dál důležitější
nejen krátkodobá maximalizace zisku, ale také zodpovědný management myslící
na zaměstnance, okolí i širší skupiny lidí,
na které má podnikání společnosti vliv.

V oblasti ESG úzce spolupracujeme s kolegy z ČEZ ESCO. Neváhejte nás proto kontaktovat s libovolnými dotazy. Zajistíme pro vás kompletní poradenství.


Autoři fotografií: Aeternus Pictures - Tomáš Schiller, Petr Andrlík, Prokop Laichter, Welcome to the Jungle

Publikováno: 19. 12. 2022 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.