Firemní školka – je výhodné ji zřídit a kde případně začít?

Zaměstnanecký benefit v podobě firemní školky je výzvou, která začíná být čím dál více aktuální. Podle průzkumu, který v roce 2019 vypracovala společnost MindBridge pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, projevilo o toto zařízení určitý zájem 36 % zaměstnanců a 41 % dotázaných zaměstnavatelů. Průzkum také ukázal, že pokud firma o firemní školku nejeví zájem, je tomu tak většinou proto, že vedení nemá dost informací o tom, jak takové zařízení funguje a jaké má výhody.

Muž pracující s dítětem u počítače

V rámci pomoci rodičům s návratem do práce je ale možnost umístit dítě do firemní školky či dětské skupiny velice výhodná pro obě strany – zaměstnance i zaměstnavatele. Jaký je postup, legislativní procesy, pozitiva a možná úskalí, pokud z pozice zaměstnavatele plánujete zřídit firemní školku?

Školka vs. dětská skupina

Hned na začátku je dobré vyjasnit si terminologii. V současnosti u nás totiž existují dvě základní možnosti péče o děti předškolního věku (jesle nepočítaje) – mateřská škola a dětská skupina. Jaký je mezi nimi ale rozdíl?

Prostor, ve kterém se provozuje dětská skupina

Zatímco mateřská škola, která je určena především dětem od 3 do 6 let věku, je zapsána v rejstříku Ministerstva školství, dětská skupina, určená již pro děti od 1 roku, je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. Je tomu tak proto, že provoz v mateřské škole se řídí školním vzdělávacím řádem, zatímco hlavním „úkolem“ dětských skupin je o děti pečovat na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby (zdroj: MPSV).

Založení dětské skupiny je legislativně i provozně mnohem méně náročné než založení mateřské školy, lze ji proto považovat za řešení vhodnější pro zaměstnavatele. V rámci správné terminologie tedy budeme užívat pojem firemní dětská skupina, protože tuto formu zaměstnaneckého benefitu nejspíše zvolí většina firem.

Děti u jídelního stolu

Proč je dobré mít v práci dětskou skupinu?

Prvním krokem je vypracování interního dotazníku, který vám pomůže zjistit, jestli se vám počáteční finanční a časová investice do založení dětské skupiny skutečně vyplatí. Pokud stále váháte, je ideální začít například dětskými koutky při různých příležitostech, nebo zřídit kancelář pro rodiče s dětmi, kterou využívá např. UniCredit nebo LMC. Můžete nabídnout také speciální místnost určenou pro kojení.

Dobrým řešením, jak začít podporovat rodiče s dětmi, je také kancelář určená právě jim. Jedná se o uzavřenou kancelář s dětským koutkem, kde je několik pracovních míst. Lze ji pohodlně využít pro práci i pro schůzku.
Apolena Weissová Product Development Manager, CAPEXUS

Hlavní výhody dětských skupin ve firmě se dají shrnout do tří hlavních bodů:

prostor dětské skupiny se stolkem, tabulí a policí
police s hračkami
prostor dětské skupiny se stolkem a pohovkou

Pomohou s postupným návratem do práce – díky dětské skupině se může návratnost z rodičovské zdvojnásobit,
díky čemuž se významně sníží náklady
na HR
, marketing a onboarding nových zaměstnanců (data z ČSOB).

Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny – pokud zaměstnanci nemusí vozit děti
do vzdálených školek, mohou tím ušetřit množství času na začátku i na konci pracovní doby.

Usilují o individuální přístup k dítěti – díky menšímu počtu dětí na jednu pečující osobu se každému z nich dostává individuální péče, což může být motivací pro rodiče umístit dítě právě do firemní dětské skupiny.

Prostor, ve kterém se provozuje dětská skupina

Založení dětské firemní skupiny je tedy investice, která se z dlouhodobého hlediska vyplatí nejen finančně, ale především také v oblasti lidských zdrojů.

Pokud uvažujete o firemní dětské skupině, nemusíte ji rovnou stavět celou. Už to, že chcete podpořit rodiče, je skvělé. Dá se začít snáz – např. dětskými koutky na akce. Možnost je také začít se školkou napůl pro veřejnost.
Jindřich Fialka zakladatel a CEO organizace Sto skupin

Jak a kde začít, pokud chcete nabídnout
firemní dětskou skupinu

police s hračkami

Při zřizování firemní dětské skupiny je potřeba dodržovat především předpisy a zákonné vyhlášky, které se této problematicky týkají. Vybrané místo musí mít kupříkladu dostatečný přístup denního světla, dva únikové východy
či oddělené toalety pro děti a personál, musí mít vyřešené pojištění prostor atd.

Prostor, ve kterém se provozuje dětská skupina

Po vyřešení všech hygienických, bezpečnostních, personálních a provozních záležitostí se dětská skupina zaregistruje u Ministerstva práce a sociálních věcí, které
na její zdárný provoz dohlíží v rámci namátkových kontrol.

Pomoc s prorodinnou politikou

Prostor, ve kterém se provozuje dětská skupina

Zřídit a dobře vést dětskou skupinu ve firmě je relativně náročným procesem. Legislativně je firma zodpovědná
za pedagogy, hygienické podmínky, smlouvy s rodiči atd., často je proto jednodušší spolupracovat s externím dodavatelem.

V Česku v tomto ohledu funguje například organizace Sto skupin, která pomáhá firmám s celým procesem založení těchto zařízení
na pracovišti. Pokud vaše kanceláře nenabízí vhodné prostory, je nejjednodušší hledat adekvátní místo v blízkém okolí. Taková dětská skupina pak může z části sloužit také veřejnosti, což je dobrým startovním krokem.

Prostor, ve kterém se provozuje dětská skupina

prorodinnou firemní politikou a adekvátní podporou rodičů na rodičovské dovolené vám může pomoci organizace M.arter, která v roce 2022 získala ocenění SDG udělované Asociací společenské odpovědnosti.

Ať již jste se rozhodli pro zřízení firemní dětské skupiny, či kanceláře pro rodiče s dětmi, kontaktujte nás a my pro vás navrhneme praktické a vkusné řešení, které jednoznačně potěší vaše zaměstnance i jejich děti.


Autoři fotografií: Sto skupin, Shutterstock

Publikováno: 30. 1. 2023 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.