Certifikace a pojištění

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Bezpečnost a ochrana zdraví („BOZP“) při práci jejích zaměstnanců a subdodavatelů je důležitou prioritou, a proto se soustavně zabýváme zlepšováním procesů a aplikací nových ustanovení souvisejících s BOZP do všech oblastí působení.  Samozřejmostí je dodržování platných ustanovení právních předpisů týkajících se BOZP.

POLITIKA JAKOSTI

Každý projekt je na začátku, během a před předáním klientovi podroben vlastnímu internímu auditu kvality, přičemž nejdůležitějším aspektem naší činnosti je spokojený klient. Zcela obvyklou součástí jednotlivého obchodního případu je porealizační interview s naším klientem, které nám následně poskytuje zpětnou vazbu a inspiraci ke zlepšení již tak sofistikovaného systému kontroly kvality. Významným aspektem zlepšování kvality poskytovaných služeb je péče o naše zaměstnance, jelikož dbáme o jejich soustavné vzdělávání formou nejrůznějších školení a vytváření vhodných pracovních a sociálních podmínek.

POJIŠTĚNÍ

Společnosti CAPEXUS s.r.o. i CAPEXUS SK s.r.o. jsou pojištěny na odpovědnost za škodu zahrnující i stavebně montážní pojištění u pojišťovny DIRECT na částku 55 milionů Kč (2 mil. EUR).