Slovník pojmů Design & Build

Svět kanceláří a interiérového designu je plný cizích pojmů a odborných výrazů. Právě proto jsme pro vás připravili slovník několika desítek pojmů vysvětlujících nejen naše služby. Nemůžete najít, co hledáte? Dejte nám vědět a my pojem rádi doplníme.

Open space kancelář s akustickými prvky ve firmě SPORTISIMO

Activity-based workplace

U activity-based workplace (ABW) se volí interiér podle oboru nebo místo sezení podle toho, jakou práci zrovna zaměstnanec vykonává.

Micro-office buňka pro zaměstnance k většímu soukromí

AR

Pojmem rozšířená realita (zkratkou AR, anglicky augmented reality) se označuje technologie, která prolíná obraz reálného prostředí s počítačem vytvořenými objekty. Příkladem může být hra Pokémon Go, ale i aplikace, která vám umožní představit si, jak bude křeslo vypadat ve vašem interiéru.

Bench desking

Představuje jednoduše řečeno stůl ve tvaru delší lavice, u které sedí zaměstnanci společně. Tento způsob sezení výrazně zlepšuje komunikaci v týmech.

Co-workingová místnost sloužící ke sdílení pracovních míst

Brainstorming

Brainstorming představuje skupinovou kreativní činnost, během které je cílem vygenerovat nápady na konkrétní téma. Tato technika hledání nových nápadů vyžaduje nejen moderátora a pravidla, ale také vhodné prostory. Často se pro brainstormingy využívají prostory mimo kancelář 

Branding

Brandingem v interiérech se myslí používání vizuální identity značky. V rámci brandingu se používají loga, vizuální styly, barvy a další prvky značky podle její definice.

BREEAM certifikace

Systém BREEAM (British Research Establishment‘s Environmental Assessment) je celosvětově používanou certifikací zohledňující udržitelnou výstavbu a popisující vliv budovy na životní prostředí. Globálně je pomocí BREEAM certifikováno více než 550 000 budov.

Burnout syndrome

Syndrom vyhoření (také syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, anglicky burnout) představuje stav emoční vyčerpanosti a únavy. Syndrom lze zařadit mezi stresové poruchy.

Clean desk policy (CDP)

Jedná se o podnikovou směrnici, která určuje, v jakém stavu by zaměstnanci měli ponechat svůj pracovní prostor, když opouštějí kancelář. Většinou clean desk policy vyžaduje, aby zaměstnanci na konci dne ze stolu odstranili vše kromě pracovní stanice – notebooku, monitoru a ostatního hardwaru. Firmy tak docilují reprezentativního vzhledu a ochrany citlivých údajů.

Coworking

Coworking představuje v doslovném překladu spolupráci. V praxi se jedná o sdílený pracovní prostor pro různé typy pracovníků včetně lidí na volné noze.

Design & build

Design & build představuje kompletní zajištění zakázek formou dodávky staveb „na klíč“. CAPEXUS řeší veškeré fáze projektu včetně designu, technického dozoru či kontroly kvality.

Desk sharing
(nebo share desking)

Desk sharing představuje sdílení pracovního stolu. Zaměstnanci již nejsou přiřazeni ke konkrétnímu pracovnímu prostoru, který by patřil pouze jim. Jedno místo je volně k dispozici více různým zaměstnancům. Desk sharing tak zaměstnavatelům šetří náklady a zefektivňuje procesy.

Feng shui

Feng shui (feng šuej) je označení pro tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru. Cílem je nastolení harmonie v prostoru.

Fit out

Fit out představuje stavební a technologické práce, které se realizují před samotnou instalací interiérových prvků. V této fázi je stále možné zapracovat požadavky na případné změny.

Floor plan

Půdorys, který prezentuje konstrukční řešení podlaží, tloušťku stěn, materiály, rozmístění místností, vztahy mezi konstrukčními prvky nebo například otvory ve zdivu.

Genius loci

Genius loci je latinské slovní spojení. V překladu znamená „duch místa“. Dnes se používá především ve spojení s jedinečnou atmosféru či kouzlem určité lokality nebo budovy.

Home office

Jedná se o pojem, který představuje možnost pracovat z pohodlí domova. O tento zaměstnanecký benefit je ze strany zaměstnanců čím dál větší zájem.

Hot desking

Hot desking představuje model sdílení pracovního místa. Jedno pracovní místo tak může používat více zaměstnanců. Je synonymem desk sharingu.

Chill out zóna

Představuje prostor, ve kterém mají zaměstnanci prostor pro relaxaci, odpočinek a posezení s kolegy. Chill out zóna zpravidla nabízí pohodlné sezení a občerstvení.

Internet of things

Internet věcí představuje trend, kdy jsou spotřebiče, osvětlení a další zařízení připojena k internetu, a zároveň je možné je přes internet i pohodlně na dálku ovládat.

LED osvětlení

LED (zkratka z anglického Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční dioda) označuje diodu, která emituje světlo. LED osvětlení má nízkou spotřebu a dlouhou životnost.

LEED certifikace

LEED je podobně jako BREEAM globálně používanou certifikací, která zohledňuje udržitelnou výstavbu a popisuje vliv budovy na životní prostředí. Systém LEED (Leedership in Energy and Environmental Design) pracuje s americkými normami ASHRAE. Jejich tvůrcem je Americká společnost pro vytápění, chlazení a vzduchotechniku.

Lobby

V rámci kanceláří a administrativních interiérů se jedná o vstupní prostor, kde může být umístěna recepce a čekací zóna pro návštěvníky.

Locker

Uzamykatelná skříňka, do které si mohou zaměstnanci ukládat osobní věci. Skříňky jsou chytrým a praktickým řešením především tam, kde platí clean desk policy.

Lounge

Zpravidla představuje salonek či prostor nabízející pohodlné sezení pro konverzaci, neformální schůzky a komunikaci s kolegy.

Microoffice, též silent room

Mikro kancelář nabízející odhlučnění a soukromí, vhodná například pro vyřizování telefonů bez toho, aby volající narušoval klid a soustředění v kanceláři.

Open plan

Jedná se o správný anglický výraz pro open space, tedy uspořádání pracoviště v jednom prostoru bez příček.

Open space

Uspořádání pracoviště v jednom prostoru bez příček. Mezi výhody se může řadit efektivní využití prostoru, mezi nevýhody naopak může patřit zvýšená hladina hluku. Proto architekti dnes navrhují různé druhy akustických řešení a subtilního dělení v podobě úložných prostor, paravánů, závěsů, případně mobilních příček.

Relax zóna

Prostor vyhrazený pro relaxaci, odpočinek či potkávání s kolegy. Zpravidla je umístěn zcela mimo pracovní prostor a nabízí pohodlné sezení a občerstvení.

Scrum

Metoda řízení projektu, která je primárně zaměřena na organizaci vývojového týmu s cílem dosáhnout co nejvyšší efektivity a agility vývoje. Scrumu je nezřídka nutné přizpůsobit také rozložení pracovního prostoru a jednotlivých členů týmu.

Space plan

Představuje využití fyzického prostoru, zvažuje účel prostor a to, kdo je použije. Plánování prostoru pomáhá zajistit efektivní využití podlahové plochy bez plýtvání.

Stand-up meeting

Stand-up meeting (nebo jednoduše "stand-up") představuje schůzku, během které lidé stojí a kvůli tomu mají tendenci si předat pouze ty nejdůležitější informace co nejrychleji. Stát není v praxi zpravidla povinné, nicméně efektivita tohoto formátu pracovní porady by měla zůstat zachována.

Startup

Startup bývá nově založená či začínající společnost, která se zpravidla díky moderním technologiím rychle vyvíjí, rychle přizpůsobuje a má velký potenciál růstu. Často je financována pomocí fondů rizikového kapitálu (venture capital).

Sustainability

Představuje udržitelnost, tedy praktickou schopnost uspokojit základní potřeby bez negativního vlivu na životní prostředí a životní úroveň budoucích generací.

Test fit

Jedná se o půdorys, který slouží k potvrzení, že stanovené požadavky je možné realizovat v konkrétním prostoru.

VR

Virtuální realita (VR) je technologie umožňující uživateli interakci se simulovaným prostředím, výsledkem je iluze skutečného světa.

Wearables

Představuje nositelnou elektroniku, zpravidla ve formě malého elektronického zařízení, které člověk může nosit například na zápěstí, na krku či na oděvu.

WELL certifikace

Certifikace zdravého vnitřního prostředí WELL se komplexně zaměřuje na zdravé vnitřní prostředí budov a dopad prostředí na psychické i fyzické zdraví člověka.

Workplace consultancy

Poradenství, které pomáhá pochopit, jak by měl být současný či budoucí prostor využíván. Workplace consultant tak posuzuje, jak by měl být prostor upraven a optimalizován pro budoucí potřeby, efektivitu práce a pohodu zaměstnanců.

Chybí vám zde nějaký pojem? Neváhejte se na nás obrátit, rádi ho do slovníku doplníme a vysvětlíme.

Stáhněte si náš slovník pojmů a mějte jej vždy při ruce.

Publikováno: 27. 2. 2020

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.