Nájemci stále častěji volí službu design & build - šetří tím peníze i čas

Návrh, realizace a dodávka komerčního interiéru na klíč od jednoho smluvního partnera. Tak by se dala stručně charakterizovat služba design & build, v zahraničí oblíbená forma spolupráce mezi nájemci kanceláří a dodavateli, v Česku trend s jednoznačným cílem: uspořit náklady nájemcům, zefektivnit realizaci celého interiéru, vždy dodržet harmonogram stavby a dosáhnout transparentní komunikaci mezi klientem a dodavatelem.

meeting-team-building-porada-pracovní-CAPEXUS-kanceláře-designové kanceláře-kanceláře CAPEXUS

Kooperace se zákazníky

Jak design & build funguje v praxi? Spolupráce s klientem na interiéru nezačíná studií půdorysného řešení. Předchází jí pochopení filozofie, celkový styl práce i budoucí vize nájemce, především ze strany interiérových designerů. Design & Build propojuje firemní kulturu s konkrétním prostorem a technickými možnostmi.

Službu design & build lze připodobnit dobře sehranému sportovnímu týmu. Architektonický návrh, projektová dokumentace, povolení na úřadech, stavební práce a dodání nábytku realizuje vlastní tým jednoho dodavatele a přebírá kompletní záruky za jednotlivé fáze díla.
Daniel Matula, Managing Partner společnosti CAPEXUS
meeting-open-space-office-zaměstnanci-CAPEXUS-kanceláře-designové kanceláře-kanceláře CAPEXUS

Finanční plán

Po prvním návrhu spaceplanu přichází na řadu tzv. cost plan, tedy stanovení předběžných nákladů na realizaci a vybavení interiérů. Často se připravuje ve více cenových variantách, aby si klient mohl vybrat řešení s ohledem na svůj rozpočet. Poté následuje koordinační schůzka nájemce s architektem, projektantem i projektovým manažerem, aby projekt již dostal konkrétní podobu a časový harmonogram.

meeting-team-business-open-space-office-CAPEXUS-kanceláře-designové kanceláře-kanceláře CAPEXUS

Jeden projekt, jedna zodpovědnost

Vlastní tým odborníků již v prvotní přípravné fázi šetří peníze investorovi, protože není nucen platit externí spolupracovníky a jejich marži. Koordinace je také mnohem jednodušší. Kolegové z týmu se navzájem znají, pracují podle stanovené metodiky a posouvají projekt rychleji k cíli.

Nejlepší je obrátit se na poskytovatele design & build už ve fázi hledání vhodných prostor budoucího sídla nebo showroomu, abyste si ověřili, že vaše představy budou v souladu s daným prostorem.
Jakub Seči, Architekt společnosti CAPEXUS.
 architektonický-plán-diagram-architect-půdorys-CAPEXUS-kanceláře-designové kanceláře-kanceláře CAPEXUS

Finální východisko

Nejdůležitější je, že poskytovatel služby design & build předkládá klientovi jedno konečné řešení za více profesí najednou. Eliminují se tím neshody a přenášení zodpovědnosti mezi architekty, projektanty a realizační firmou, jak to někdy bývá v případě dílčích plnění díla od jednotlivých dodavatelů.

architektonický-plán-diagram-architect-půdorys-vektor-CAPEXUS-kanceláře-designové kanceláře-kanceláře CAPEXUS

Průběh projektu

Spolu s klientem interiéroví designeři připravují celkový návrh kanceláří, často včetně vybavení nábytkem. Poskytovatel služby design & build po odsouhlasení designu připraví položkový rozpočet stavby, který klient může použít pro ověření ceny díla.
Stavební realizaci opět koordinuje garant služby design & build a schází se s klientem v rámci pravidelných koordinačních schůzek, nebo kontrolních dnů přímo na stavbě interiéru.

Předáním hotových interiérů v rámci design & build pro nás služba nekončí. Navržená řešení se ověřují skutečným prostorem, navíc interiér i potřeby klienty se vyvíjí v souvislosti s rozvojem jeho týmů. S klientem tak po dobu dalších měsíců a let zůstáváme v kontaktu, a zároveň získáváme cennou zpětnou vazbu i pro další interiéry.
Daniel Matula, CAPEXUS

Autor: Jiří Baloun
Autoři fotografií: Damián Skořepa, Petr Andrlík
Vizualizace: Marek Šnyrch

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.