Poradenství v oblasti pracovního prostředí 

Celý svět prochází změnou. Některé změny jsou dočasné, jiné trvale mění fungování společnosti. Poradenství v oblasti pracovního prostředí představuje dlouhodobý proces porozumění a pochopení potřeb a cílů vašeho podnikání. Proč? Abychom vše mohli přenést do nového pracoviště. Vyznáme se v rychle se měnícím světě kanceláří. S pomocí vhodných nástrojů, zapojení vedení společnosti a správné podpory týmu vám usnadníme cestu za lepším pracovním prostředím.

Naše služby v rámci workplace strategie:

Hlavní faktory

Lidé

 • atraktivita a udržení zaměstnanců 
 • lepší týmová spolupráce 
 • etiketa a chování na pracovišti 

Online

 • technologie umožňující pracovat odkudkoliv
 • IT infrastuktura zpřístupňující zaměstnancům vhodná zařízení pro jejich práci

Offline prostředí

 • byznys měnící se rychleji než prostory 
 • vyšší účinnost  
 • prostředí odolné vůči budoucím změnám 

Lidé

Pracovní prostory se mění. Zaměřujeme se na potřeby jednotlivců. Vytváříme prostředí, které podporuje nejen produktivitu pracovníků, ale také je samotné. Obojí pak pozitivně ovlivňuje společnost.

Online

Možnost zaměstnanců pracovat z různých míst v rámci jednoho pracoviště je na vzestupu. Technologie však ne vždy podporuje tento flexibilní způsob práce. Vezměte si klasické stolní počítače versus notebooky.
Už na první pohled je zřejmě, že druhá varianta představuje v tomto případě vhodnější volbu. 

Offline prostředí

Vytvořené pracovní prostory s námi budou po dobu minimálně jednoho desetiletí, a proto je zásadní promyslet si jejich efektivní využití tak, aby zabraňovaly fluktuaci v byznysu

Využijte naši službu Workplace Scan

 • diagnostika provedena na základě vstupů od CEO, HR, IT, procurementu atp.,
 • příležitosti pro změnu prostor ve vaší firmě sestavené na základě doporučení týmu odborníků na pracovní prostředí,
 • indikace finanční a časové náročnosti.

potenciální úspora

* uvažováno na příkladu firmy o velikosti 1.000 m² kancelářských prostor; uvedená úspora je vypočítána při pronájmu efektivnější plochy o 20 % menší při nájemní smlouvě na 5 let a zachování stejného počtu zaměstnanců.

Zajistíme pro vás

Zdravé prostředí

 • Ergonomické pracovniště splňující zvýšené požadavky na hygienu
 • Prostory podporující kreativitu a motivaci zaměstnanců

Kanceláře budoucnosti

 • Flexibilní prostory přizpůsobující se businessu, ne naopak
 • Prostory reflektující změnu způsobu práce

Finanční úspory

 • Efektivní využití prostor
 • Potenciální podnájem nevyužité části prostor

Stáhněte si brožuru Workplace Scan

Sejdeme se a probereme spolu vaše kanceláře budoucnosti? 

Proberme to třeba u šálku dobré kávy. 

Naše projekty