Projektová dokumentace

Stavba nebo rekonstrukce kanceláře se neobejde bez zpracované projektové dokumentace. Zkušený tým projektantů ze společnosti CAPEXUS poskytuje komplexní služby všech stupňů projektové dokumentace. Nejlepší nápady umíme skloubit s normovými a zákonnými požadavky. To vše s cílem rychlé, bezpečné a zcela bezproblémové realizace.

Workspace ve firmě 100 Towers Holding nabízí klid pro práci

Architektonická studie a zadání projektu

Na základě úvodních konzultací vytvoří architekti architektonickou studii. Vaše požadavky a představy společně s nimi převedeme do formální podoby. Součástí studie jsou nejen vizualizace vašich nových kanceláří, ale také veškeré informace o základních dispozicích, rozměrech, funkčním uspořádání nebo například základním řešení interiéru.

Úzce s vámi spolupracujeme, abychom splnili veškeré požadavky a představy o fungování nových prostor.

Pohled na projektovou dokumentaci a razítko

Projekt pro stavební povolení

Připravíme veškerou dokumentaci pro získání stavebního povolení. Součástí podkladů pro řízení se stavebním úřadem jsou například situační výkresy, souhrnná technická zpráva, architektonicko-stavební řešení či informace o elektroinstalaci a ostatních technologiích. Vyhovíme všem požadavkům úřadů a získáme stavební povolení.

Papírování nechte na nás

Nemusíte se starat o normy, vyhlášky a případné požadavky správních orgánů. Papírování spojené s projektem je jednoduše jen naše starost. V České republice patří schvalovací proces k jedněm z nejsložitějších, a proto je vždy vhodné obrátit se na odborníky.

pohled na zaměstnance, kteří pracují a jejich notebooky

Projekt pro provedení stavby

Do nejmenšího detailu zpracujeme dokumentaci pro provedení stavby včetně všech specifikací potřebných k realizaci. Součástí je i podrobný výkaz výměr, na základě kterého je stanovena přesná cena projektu. Naši projektanti úzce spolupracují s realizačním týmem a konzultují jednotlivá řešení. Dokumentace pro provedení stavby slouží jako základní dokument pro celou realizaci.

Autorský dozor během realizace

Zajistíme výkon autorského dozoru během samotné realizace stavby. Kontrolujeme průběh výstavby, abychom zajistili hladký průběh. Během celé stavby hlídáme respektování podmínek výstavby stanovené stavebním úřadem.

Šetříme peníze

Poctivým přístupem k projektové dokumentaci a následné realizaci šetříme jak čas, tak vaše peníze, protože nemusíme řešit dodatečné problémy vzniklé až během samotné stavby.

velké množství dokumentů

Dokumentace skutečného provedení

Ve fázi dokončení realizace zpracujeme dokumentaci skutečného provedení. Ta je podkladem pro kolaudační řízení, a obsahuje všechny změny mezi hotovým dílem a dokumentací schválenou stavebním úřadem.

Pohled na recepční pult a lobby prostor ve společnosti Sev.en Energy.

Kolaudace

S kvalitní projektovou dokumentací je kolaudace již pouze formalitou. I díky tomu dokážeme projekty nových kanceláří realizovat v rekordním čase.

Nezávazné konzultace

O projektovou dokumentaci se kompletně a s radostí postaráme. Využijte našich služeb a neváhejte se nám ozvat.


Autor fotografií: Petr Andrlík, Unsplash

Naše projekty

Kanceláře ovládající živly i praktičnost

Kanceláře ovládající živly i praktičnost

LeasePlan

LeasePlan

Informační centrum Správy železnic

Informační centrum Správy železnic

T-Mobile Mladá Boleslav

T-Mobile Mladá Boleslav

Monstarlab

Monstarlab

Recepce Filadelfie

Recepce Filadelfie