S námi udržíte tempo s BIM trendy i v příštím roce

Projektujeme s využitím pokročilých technologií, mezi které již neodmyslitelně patří Building Information Modeling, zkráceně BIM. Díky tomu vytváříme naše projekty efektivněji, nicméně i v této oblasti je možné spatřit řadu zajímavých novinek a změn. Jaké to jsou a proč by měly zajímat i vás? Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů.

BIM na vzestupu

Skupina architektů pracujících na projektu

Průzkum nadnárodní společnosti VDEC předpokládá, že do roku 2024 bude BIM využívat celkem 89 % všech profesionálních architektů, což naznačuje silný vzestupný trend v zavádění do praxe, která je však ovlivněna také legislativou.

Součástí naší projektové práce je již několik let, a proto máme jedinečnou příležitost shrnout jeho reálné výhody a zároveň identifikovat nadcházející trendy. Jednou z klíčových oblastí je možnost spolupráce v cloudu. Architekti, inženýři a stavebníci mohou spolupracovat na jednom modelu, ať už jsou kdekoli na světě.

Monitor s projektem dokumentace stavby

Další velkou kapitolou je automatizace díky umělé inteligenci. BIM aplikace v roce 2023 začínají využívat AI k zefektivnění opakujících se úkolů, jako je detekce konfliktů, generování výkazů, a dokonce optimalizace stavebních systémů. To znamená méně lidských chyb, rychlejší dokončení projektu a větší přesnost. AI zároveň dokáže predikovat návrhové chyby před tím, než se reálně začne stavět.

„Jsem rád, že se metodika BIM propsala i do projekčních prací v interiéru. S rostoucím počtem technologií, které se v moderních budovách nacházejí nyní dokážeme pracovat efektivněji a neztrácíme čas opakujícími se úkoly. Navíc nám to pomáhá identifikovat potenciální problémy a kolize dříve, než se stanou reálnými problémy a vícenáklady na staveništi.“
Michal Šimák Head of Technical Design, CAPEXUS

Mimo náš svět

Brýle pro virtuální realitu s náčrtkem budovy

S rostoucí kvalitou technologických řešení se opět do popředí dostává virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR). Některé BIM programy využívají tyto technologie k tomu, aby nám ukázaly věrný náhled zatím nepostavených budov. Procházet digitální replikou nových kanceláří ještě před tím, než budou postaveny, není v dnešní době již žádné sci-fi. AR nám umožňuje překrývat digitálními modely reálný svět, což zjednodušuje samotné rozhodování na staveništi.

Architekt pracující na počítači

Ze složitých a komplexních plánů se tak stávají jasně uchopitelné a viditelné vize. Ve spojitosti se schopností AI generovat nespočet možností návrhu na základě konkrétních parametrů se skutečně dostáváme za hranice běžného světa. Dynamické modely se automaticky upravují na základě vstupních parametrů. Například pokud změníme rozměr místnosti, tak se stěny, dveře a okna bez ručního zásahu přizpůsobí.

Vypracovaný model a interiéry od CAPEXUS pro prostory Batist Medical

Standardizace je třeba

Tablet s návrhem interiérů

V roce 2023 se ve světě BIM aplikací často skloňuje také interoperabilitu dat. To znamená, že různé softwarové aplikace si mohou bez problémů vyměňovat data. Díky standardům jako jsou IFC (Industry Foundation Classes) se vyhýbáme nepříjemnostem spojeným s možnou ztrátou informací, což zajišťuje plynulý průběh všech projektových fází.

O několik kroků vpřed

BIM nám tento rok poskytuje nástroje a technologie, které nás posouvají o několik kroků vpřed. Jsme schopni efektivněji spolupracovat, být kreativnější a dosahovat ještě lepších výsledků v kratším čase.
Pokud chcete i vy objevit výhody této technologie v praxi a držet tempo se všemi novinkami, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Váš projekt od nás dostane tu nejlepší péči.

Vypracováno na základě modelu od společnosti AED pro prostory Direct Family.


Autoři fotografií: CAPEXUS SK, Shutterstock, Welcome to the jungle

Publikováno: 23. 11. 2023 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.