Není to jen o home office. Jak vnímá Generace Z pracovní prostředí?

Generace, která si pro své označení vysloužila poslední písmenko abecedy, se v posledních letech více uplatňuje na trhu práce. Ačkoli část z nich ještě studuje, mnoho již pracuje, a nikoliv výlučně na juniorních pozicích. Jak mladí lidé z této generace vnímají pracovní prostředí? Na co kladou důraz a jakým způsobem je možné je oslovit?

XYZ - kdo je kdo?

Porada na terase
Kolegové radící se nad prací
Mladý kolega sedící u počítače

Hranice jednotlivých generací není snadné exaktně vytyčit. Pro tento článek jsme využili data výzkumné agentury Ipsos, podle níž se ekonomicky aktivní část populace v současnosti štěpí do čtyř generací.

Nejstaršími jsou tzv. Baby Boomers narození do roku 1965. Data narození mezi lety 1966 až 1983 pak určují Generaci X, u nás známější pod pojmem Husákovy děti. Třetí vrstvou je Generace Y. Lidé narození mezi lety 1983 a 1995 jsou někdy označováni také jako mileniálové.

Generace, která je v mnohém od předchozích odlišná, je ohraničena datem
narození od roku 1995 do 2015, nejmladší jsou pak zástupci Generace Alfa narození od 2015 dál.

Muž pracující s dítětem u počítače

Děti ozářené displeji

Na rozdíl od předchozích generací je Generace Z považována za globální a digitálně zdatnou. S internetem žijí od útlého věku a jejich zkušenosti s využíváním různých online nástrojů jsou
přirozeně enormní.

fotbálek jako součást pracovního prostředí

Ačkoliv by se díky tomu mohlo zdát, že online tráví
většinu svého času, není tomu tak. Data z průzkumu
marketingové společnosti WARC ukázala, že vyšší
věkové skupiny, především pak lidé do 44 let,
tráví na internetu více času než „zetkaři“.

neformální porada

S respektem k přírodě i ke kolegům

Z dat průzkumu společnosti Ipsos z podzimu roku 2022 vyplývá, že na rozdíl od mileniálů, kteří preferují především benefit home officu, záleží Generaci Z více na respektu k jejich osobním potřebám a flexibilní pracovní době.

wellness kavárna plná rostlin

Za zásadní považují zástupci „zetkové“ generace také například pozitivní přístup jejich zaměstnavatele k přírodnímu prostředí (tzv. environmental friendliness). Důsledná recyklace, množství flóry nebo cirkadiánní osvětlení se uplatňuje v projektu wellness kavárny Longevity, jejíž progresivní design se zaměřuje
právě na zdravé interiérové prostředí.

Ideální kancelář by měla být ergonomická, inspirativní a rozmanitá. Měla by nám dávat prostor se plně soustředit, ale zároveň nás rozvíjet a povzbuzovat ke kreativitě. K tomuto výsledku nám dopomůžou i živé rostliny, které nám prostředí krásně zútulní.
Sára Nováková Cost Manager Furniture, CAPEXUS
kolegové u kávy v relax zóně

Mladí lidé kladou důraz také na to, aby měli rovné příležitosti k rozvoji a aby spíše než v hierarchickém prostředí fungovali jako kolegové. Nechtějí pracovat monotónně na jednom místě, rádi si svůj čas i úkoly
sami organizují. Všechny tyto požadavky nastavují kancelářím novou laťku a zároveň ztělesňují možnost posunout vstřícnost pracovního prostředí vůči
zaměstnancům na další úroveň.

Myslím, že kancelářské prostory by měly být otevřené a vzdušné. Líbí se mi, když se jednotlivé prostory prolínají, nejsou plně uzavřené a je možné jimi volně procházet. Vnímám to tak, že právě ony uzavřené prostory od sebe separují lidi, což vytváří skupiny namísto toho, aby firma byla jeden velký celek.
Václav Větrovský Junior Technical Designer, CAPEXUS

Místo pro setkávání i meditaci

Jak tedy vypadá ideální kancelář pro „zetkaře“? Mladí lidé ocení odlišné typy prostorů pro různé pracovní nasazení, aby mohli naplno uplatnit svou kreativitu a osobnost. Je dobré myslet jak na společné místnosti pro intenzivní práci ve skupině, tak na klidná místa,
kde se mohou o samotě pohroužit do soustředěné práce.

nevšední zasedací místnost se stromem

"Klíčovým pro mě je design a styl kanceláře. Přeci jen trávíme v práci většinu svého času a příjemné pracovní prostředí je základ. Určitě nesmí chybět místo, kde se můžu v klidu najíst anebo se někam „zašít“ (buď sama nebo s kolegy),“ říká Tereza Uhlíková, Product Development Specialist v CAPEXu.

micro office na hlasité telefony

Pavlo Bodnar, Junior Technical Designer z CAPEXu dodává: „Pro mě je důležité klidné prostředí. Mám zkušenost práce v hlučných kancelářích, a to není místo, kde bych dlouho vydržel. Tento problém je skvěle vyřešený v kancelářích CAPEXu. Jsou zde vyhrazená místa pro telefonování anebo menší uzavřené prostory, které působí komfortně a také napomáhají k celkově klidnějšímu prostředí.“

Další důležitou součástí kanceláří jsou pro Generaci Z prostory pro neformální setkávání jako kuchyňky, kavárny, lounge zóny – a místa určená k individuálnímu odpočinku (relaxační místnosti atp.). I zde záleží na individualitě jedince, zdali dá přednost odpočinkové místnosti či společenské kuchyňce. Skvěle vyváženými neformálními prostory disponují kanceláře firmy LMC, v nichž se propojuje čínské učení feng-shui s moderním vybavením.

Neformální komunikace se zde může zdát jako nedůležitý bod, ale já ho vnímám jako jeden z hlavních pilířů spokojenosti na pracovišti. Do kanceláře chci chodit nejen plnit úkoly na „TO-DO LISTU“, ale také mezi příjemný kolektiv lidí řešící různá témata.
Jakub Kouřil Cost Manager, CAPEXUS
rozsáhlý urbanistický open space

Ideální pracovní prostředí vyhovující generaci Z
(a koneckonců nejen jí) by mělo odrážet potřeby
a preference každého jednotlivce
a mělo by
nabídnout odlišně diferencované a kreativní prostory, které mu zajistí svobodu pohybu po kanceláři
i osobního časového harmonogramu.

Pracovní prostředí by mělo být čisté, klidné, inspirativní (ne objekt, ale lidé kolem) a mělo by umět pracovat s chybou, sebereflexí a posunem technologie kupředu. Zároveň pro mě nejsou důležité zbytečnosti typu gaučík na každém rohu, či místnosti nesloužící pro práci (různé yogovny, odpočinkovny atd.).
Šimon Řezník Technical Design Manager, CAPEXUS
skluzavka uprostřed kanceláře

Rádi byste své kanceláře otevřeli mladým lidem?
Mnoho z popisovaných inovací se stalo součástí také našich kanceláří. Rádi vás jimi provedeme a navrhneme komplexní řešení právě pro vaše pracoviště,
neváhejte nás proto kontaktovat.


Autoři fotografií: Alex Shoots Buildings www.alexshootsbuildings.com, Aeternus Pictures, Martina Prášková, Petr Andrlík, Prokop Laichter, Shutterstock, WTTJ

Publikováno: 17. 2. 2023 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.