CAPEXUS projektuje efektivně a udržitelně díky BIM

Naše projekty spojuje nejen moderní design a vysoká kvalita provedení, ale také pečlivá příprava, koordinace všech prací na stavbě a z toho plynoucí rychlost dodání.

Nahlédněte pod pokličku projektování tak, jak ho děláme my – s využitím pokročilých technologií a s cílem tvořit projekty efektivněji. Poznejte s námi celosvětový trend jménem BIM.

Co je to BIM?

Práce ve 3D

Součástí každého projektu je zpracování projektové dokumentace, přičemž náš zkušený tým projektantů využívá výhod BIM projektování. Máme zkušenosti s prací ve 3D modelu na platformě REVIT a dokážeme z vašich digitálních podkladů BIM model vytvořit. Než si však představíme jednotlivé výhody našeho přístupu a informačního modelování staveb, pojďme se společně podívat na základy toho, co je to BIM.

Rozvoj modelu

BIM je zkratka pro Building Information Modeling (informační model budovy). Třebaže první zmínky o principech tohoto modelu pochází již ze 70. let 20. století, většího rozvoje se dočkal až v posledních letech díky širším možnostem digitalizace a legislativním změnám. V České republice schválila vláda desetiletou koncepci zavádění BIM v září 2017 a výhledově se počítá s povinností BIM používat například u nadlimitních veřejných zakázek.

Nejen geometrie

BIM model je ve zkratce 3D model objektu obsahující geometrická data. Součástí digitálního modelu však mohou být i negeometrická data jako například vlastnosti a parametry jednotlivých prvků, různé doklady, stavební deník, harmonogram, dokumenty BOZP nebo výstupy z rozhodovacích procesů stavebních úřadů. To vše z BIM dělá velmi inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů, který zásadně mění dosavadní metodiky a způsoby práce v našem odvětví. Výkres společně s výstupem ze softwarového nástroje v podobě 3D modelu budovy může sloužit jak pro realizaci stavebních prací, tak pro následnou údržbu.

Jsme připraveni přesvědčit vás o výhodách BIM

Využívání BIM s sebou přináší řadu výhod, kterou ocení všichni účastníci projektu od investorů přes architekty, projektanty, dodavatele až po stavebníky. Za hlavní výhody BIM projektování považujeme:

Efektivnější koordinace a vyšší podrobnost dokumentace s možností nahlížení do 3D modelu pro lepší představu, např. během vedení technologií. To prakticky eliminuje případné riziko toho, že některé otázky v rámci projektu zůstanou bez odpovědi.
Náš Design & Build vyžaduje dokonalou kooperaci mezi jednotlivými profesemi. BIM spolupráci usnadňuje na celé řadě úrovní včetně standardizace formátů přenášených dat mezi jednotlivými programy.
V momentě, kdy již 3D model existuje, je vhodné s ním dále pracovat a využívat ho i po skončení výstavby. Data mohou být použita například pro facility management. Informační model zjednodušuje například pravidelnou údržbu, revize či výměnu HVAC systémů v kancelářském prostředí.
Třebaže je pro nás klíčová kvalita a vysoký standard projektů, vždy myslíme na rozpočet klienta. Díky kompletnímu 3D modelu předem vyřešíme prostorové konflikty již při projektové fázi. O několik týdnů či měsíců později nemusíme na stavbě řešit časové a finanční náklady na vzniklé kolize, které lze ve 2D výkrese jen stěží odhalit. 
Jednotlivé činnosti je možné informovaně plánovat, produktivita práce je vyšší a na staveništi nedochází k prolukám.
BIM dokáže simulovat různé varianty a řešení také s ohledem na životní prostředí. Již v přípravné etapě máte informace o tom, jaký vliv má vybrané řešení například na spotřebu energie.
BIM umožňuje průběžné sledování nákladů a porovnání s rozpočtem klienta.

Jak vidíte, BIM metodika do projektů přináší nejen příkladnou přehlednost, ale také dlouhodobou úsporu nákladů.

Od 3D modelu k vysněným kancelářím

Práce s BIM nám umožňuje návrhy architektů a případné změny průběžně prezentovat našim klientům. Tím zjednodušujeme zpětnou vazbu, což je v době, kdy se kancelářské prostředí a požadavky na něj rychle mění, zcela zásadní.

V modelu vidíte přehledně veškeré detaily i díky tomu, že nám řada našich dodavatelů poskytuje své produktové portfolio přímo ve formě 3D modelu. O tom, jak budou vypadat a fungovat vaše budoucí kanceláře, získáte předem přesnou představu.

BIM projektování ani přes jeho zjevné výhody nepatří zatím k samozřejmostem. O to větší radost máme, že vám jako CAPEXUS jeho výhody můžeme předvést v praxi. BIM není jen 3D model, ale způsob, jak vytvářet projekty efektivněji.

BIM není jen 3D model

Je to způsob, jak vytvářet projekty efektivněji.
Vydejte se s námi na cestu k novému kancelářskému interiéru, kontaktujte nás ještě dnes.


Autor fotografií: CAPEXUS, Unsplash
Vizualizace: Tomáš Holub

Publikováno: 22. 9. 2021 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.