ESG pod lupou - E jako Environmental

ESG jsou tři písmena, která ovlivňují a budou výrazně ovlivňovat celou společnost. Přesto celá řada firem a lidí zatím netuší, co si pod jednotlivými písmeny představit. Právě proto jsme se rozhodli každé z nich detailně rozebrat. Co se tedy skrývá pod prvním písmenem E?

Popraskaná suchá půda

Kritéria, která myslí
na životní prostředí

Již dříve jsme představili jak jednotlivé principy ESG, tak pojmy a zkratky spojené s ESG.

Environmentální část sleduje nefinanční kritéria, která měří dopad na životní prostředí. Problémy jako klimatická rizika, nedostatek vody, extrémní teploty, lesní požáry, záplavy či rostoucí emise uhlíku nyní ohrožují ekonomický růst. Pochopení těchto environmentálních rizik znamená pochopení „E“ v ESG.

E“ se zaměřuje na to, jakým způsobem společnost využívá přírodní zdroje a jaký vliv mají její operace na životní prostředí, a to včetně dodavatelských řetězců. Jinými slovy environmentální faktor zkoumá úsilí společnosti na snižování uhlíkové stopy a ochranu prostředí.

Grafy a analýzy

Sankce za zanedbání

Společnosti, které zanedbávají dopady na životní prostředí, mohou být vystaveny většímu finančnímu riziku.
Bez přijetí vhodných opatření mohou čelit
sankcím, špatné reputaci a tím pádem 
horším ekonomickým výsledkům.

Solární panely jako udržitelné zdroje energie

Klimatické změny mají negativní finanční dopad na společnosti, které nedokáží adekvátně naplánovat pravděpodobné dopady změny klimatu v podobě rostoucích investic do nových zdrojů energie nebo technologií. 

I banky začleňují do svých úvěrových procesů ESG kritéria a sledují environmentální profil dané firmy.

Třídění odpadu a bezobalový přístup ve firemní kuchyňce

Praxe není jednoduchá

Kromě již avizovaných emisí uhlíku se v rámci kritérií například hodnotí také využívání vody a půdy, nakládání s odpadem či vznik dalšího znečištění. I přes rostoucí povědomí o celé problematice a velké úsilí
orgánů veřejné správy je v určitých oblastech
stále situace velmi komplikovaná.

Mimořádně složitá je problematika dekarbonizace průmyslu, obzvláště těžkého. Konkurence je často globální a marže jsou nízké, aktiva mají dlouhou životnost – 30 až 60 let. Tedy vhodných okamžiků pro obnovu je málo. Nové nízkoemisní technologie nejsou ještě vždy komerčně konkurenceschopné anebo technologie není zralá. Podobně složitá bude i dekarbonizace zemědělství, které je významným producentem metanu.
Pavel Kubička člen představenstva a ředitel úseku Dekarbonizace ve společnosti ČEZ ESCO

První "éčkové" kroky

I tak však existují kroky, které mohou firmy bez ohledu na své zaměření v rámci environmentální části implementovat již nyní. Některé z nich mohou být až překvapivě jednoduché a jsou spojeny i se samotným chodem či podobou stávajících kanceláří. Mezi tipy pro ekologičtější provoz firmy patří:

  • Snižování spotřeby energie a přechod na obnovitelné zdroje energie
  • Vývoj ekologických produktů a služeb
  • Přechod na výrobky s nulovým odpadem
  • V dnešní době žádané udržitelné obaly, které nezahlcují skládky, nýbrž díky biologicky rozložitelnému materiálu neznečišťují životní prostředí
  • Podpora třídění odpadů a tím pádem snižování objemu odpadu na skládkách
  • Snížení emisí uhlíku díky přechodu na moderní LED osvětlení
Ochrana planety

Spousta řešení nemusí být nutně spojena s vysokými náklady. Problematika ESG je nicméně i tak
komplikovaná, a proto společnostem
nedoporučujeme řešit ji na vlastní pěst.

V České republice existuje naštěstí mnoho erudovaných odborníků, ať už na samotný ESG reporting,
tak na jednotlivé principy.

V environmentální oblasti úzce spolupracujeme s kolegy z ČEZ ESCO, kteří se specializují na dekarbonizaci, energetický management či chytré budovy. Pokud i vaše firma a její pracovní prostředí chce vykročit směrem snižování dopadů na životní prostředí, neváhejte nás kontaktovat. Zajistíme pro vás kompletní poradenství v oblasti udržitelnosti.


Autoři fotografií: Petr Andrlík, Unsplash, Pixabay

Publikováno: 17. 10. 2022 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.