Jaký dopad má pracovní prostředí na lidskou psychiku?

Pracovní prostředí má vliv nejen na to, jak jsme kreativní a jakou máme chuť k práci, ale i na celkový psychický stav. Právě z tohoto
důvodu CAPEXUS vytváří kanceláře, do kterých se lidé těší. Pojďme se podívat, jak zásadní má prostředí dopad na lidskou psychiku
a fungování celé firmy.

Místo pro setkávání v pracovním prostředí

Začněme kulturou

Sebehezčí kanceláře ještě nejsou zárukou spokojených zaměstnanců. Podstatná je také firemní kultura, proto u ni začněme. Na budování firemní kultury jsme se zeptali Ivany Šípové, která působí jako Senior consultant
& Analyst
ve společnosti QED Group zaměřující se
na psychodiagnostiku, sociomapování či například psychologický koučink.

Firemní kulturu formují například loga či symboly, fyzické prostředí, to, jakým jazykem lidé mluví, různé sdílené příběhy, rituály a ceremoniály. Ty také obvykle vznikají v kontextu určitého příběhu, který se s firmou pojí. Dále do kultury patří určité základní předpoklady, které si o světě vytváříme, jak o něm přemýšlíme. Ve finále do kultury patří také firemní hodnoty, a to jak ty definované, tak ty, které jsou lidmi podporované.
Ivana Šípová, Senior consultant & Analyst ve společnosti QED Group
Relaxační zóna v kancelářích Samsung

Pracovní prostředí
si můžeme přizpůsobovat

Pandemie a s ní související omezení práce z kanceláře lidem ukázalo různé možnosti, odkud se dá pracovat. Pracovní prostředí na jednu stranu definuje, jaké možnosti v práci máme, na druhou stranu ukazuje zaměstnancům, že lze aktivně přizpůsobovat individuálním potřebám.

Ivana Šípová popisuje, jak lze vylepšeními pracovního prostředí zvýšit motivaci
a produktivitu zaměstnanců:

DRAMMA model psychických potřeb nám definuje, co lidé potřebují proto, aby se cítili dobře.

 • D odkazuje k odpojení (detachment). To značí, že bychom měli mít v pracovním prostředí prostor pro vzdálení se, me-time či odpojení od práce, pokud to potřebujeme.
 • R odkazuje k relaxaci, tzn. příležitosti si odpočinout, ať už formou meditace či nějaké aktivnější formy.
 • A je spojené s afiliací, pocitem, že někam patřím. Můžeme ho podpořit možností lidí setkávat se a přizpůsobit tomu celý prostor.
  Stejně tak tím, že se dobře definuje, jak se lidé k sobě chovají v kancelářích. Od toho, zda se navzájem znají, zda si tykají, nebo vykají,
  až po sdílení stejných norem chování.
 • Písmeno M odkazuje k mastery, což je mistrovství. Neznamená to, že máme být mistry světa, ale zažít pocit osobního mistrovství, pocitu, že se nám daří. To lze podpořit, zpětnou vazbou, příležitostí učit se od sebe navzájem, stínovat kolegy či říct si o radu.
 • Druhé M odkazuje ke smysluplnosti (meaning) naší činnosti. Pro motivaci a produktivitu potřebujeme mít zodpovězenou otázku,
  proč to děláme a co nám naše práce přináší.
 • Samotná autonomie, ke které odkazuje písmeno A, je spíše spojená s obsahem práce, ale určitě ji můžeme podpořit samotným prostředím a možností si ho přizpůsobit podle sebe.“
Hybridní model spolupráce v praxi

Jací zaměstnanci, takové kanceláře

Pracovní prostředí má vliv také na to, jakým způsobem
v něm probíhá komunikace
. V QED Group naráží při sociomapování v komunikaci často na stejné nedostatky. Velkým tématem hlavně ve virtuálních a hybridních týmech je dobré propojení týmu. V tom mohou pomáhat vhodně zvolené technologie. 

Další je kvalita spolupráce a nastavení takových týmových procesů, aby měli členové týmu jistotu, že se na sebe mohou ve vstupech
i výstupech maximálně spolehnout. Zapomenout nelze ani na prostředí a pracovní zátěž, která může být rozdělena nerovnoměrně a vést tak k nežádoucímu vytížení některých lidí.

Je čas soustředit se na pracovní prostředí

Závěrem jsme se Ivany Šípové zeptali, zdali a jak se firemní kultura společně s důrazem na pracovní prostředí v českých
společnostech mění: 

Obecně se snažíme vyvarovat jakýmkoliv prohlášením, pokud k nim nemáme relevantní množství dat, ale pokud bychom měli vycházet z pozorování, která jsme měli k dispozici, tak se oslabila vazba mezi firemní kulturou a zaměstnanci. Dokonce jsme se setkali s extrémem, kdy zaměstnanec pracoval pro dvě firmy na stejné pozici současně. Z pozitivních příkladů rozhodně vnímáme větší orientaci na duševní zdraví. Firmy se mnohem více soustředí na to, aby zvýšili všímavost zaměstnanců vůči tomu, jak se v práci mají a jak o sebe pečují. Tyto parametry vnímají jako klíčové pro definování jak výkonových, tak rozvojových cílů.
Ivana Šípová, Senior consultant & Analyst ve společnosti QED Group
Telefonní budka pro klidné telefonáty

Postaráme se o váš projekt od A do Z

Pokud chcete i vy firmu orientovat směrem k flexibilitě zaměstnanců a modernímu pracovnímu prostředí,
ve kterém se zaměstnanci cítídobře, 
neváhejte nás kontaktovat


Autoři fotografií: Unsplash, Petr Andrlík, Jiří Bednář

Publikováno: 21. 4. 2022 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.