Principy ESG a jak se s nimi vypořádat?

Trh s nemovitostmi se neustále vyvíjí a stejně tak se mění i poptávka. Princip udržitelného investování, při kterém se zohledňuje mimo finančního hlediska také udržitelnost a sociální dopad dané investice, se v nejbližších letech promítne do realitního trhu a světa administrativních budov. Jak se připravit?

ESG princip

Pod zkratkou ESG se skrývají tři oblasti - Environment, Social a Governance. Jde o systém udržitelného investování, které má za cíl odpovědné budování naší budoucnosti. A co přesně spadá do těchto oblastí?

Větrné elektrárny na louce

1. Environment
(životní prostředí)

Zohledňuje uhlíkovou stopu a snaží se ji minimalizovat. Pokud projekt i částečně ohrožuje životní prostředí, tak jej nelze považovat za odpovědný. ESG projekty se vždy snaží o zachování krajiny a nespojují se s kácením lesů. K realizaci využívají obnovitelné zdroje.

Pódium pro přednášky s pohodlnými polštářky

2. Social
(společnost)

Všichni lidé spolupracující na ESG projektu dostávají odpovídající mzdu a je s nimi nakládáno lidsky.
Kromě zaměstnanců se klade důraz i na ostatní členy společnosti. Projekt by nikdy neměl ohrožovat nebo škodit žádným lidem nebo zvířatům. Rozvoj spojený s daným projektem nesmí mít negativní vliv na komunitu. Společenská stránka věci je stejně důležitá
jako ta materiální.

Podání ruky

3. Governance (řízení)

V rámci řízení by společnost měla používat přesné a transparentní účetní metody. Klíčová je také struktura managementu. U členů představenstva by nemělo docházet ke střetu zájmů. Akcionáři by zase měli mít možnost hlasovat o důležitých otázkách, přičemž jim nechybí přehled o vyplácení bonusů a odměn nejlépe placených vedoucích pracovníků.

Kromě odměňování vedoucích pracovníků je při řízení organizace brán zřetel také na spravedlivé odměňování ostatních zaměstnanců. To zahrnuje například mzdovou rovnost zaměstnanců všech pohlaví. Markantní rozdíly v platech mezi běžnými zaměstnanci a vedením jsou běžné nejen v korporátech.

Vedení společnosti podle principu ESG se zavazuje k srovnání těchto rozdílů. Jakékoliv porušení zmíněných oblastí automaticky vyřazuje projekt z principu ESG.

Vertikální zelená stěna na chodbě

Budovy pro budoucnost

Trvalá udržitelnost je často skloňovaný pojem,
který zahrnuje odpovědné využívání zdrojů a jejich zachování pro další generace. Žití v souladu s tímto principem znamená myslet na budoucnost, zanechat planetu ve stavu vhodném k dalšímu žití ekologicky, ekonomicky i politicky.

Udržitelné budovy jsou postaveny s důrazem na kvalitní materiály, uhlíkovou neutralitu, úspornost, hospodaření s vodou a životnost. Do starších komplexů se již prakticky neinvestuje a developeři cílí aktivně na uhlíkovou neutralitu a certifikace budov.

Showroom

Úspornost jako priorita

Do budoucna lze očekávat, že trh bude ovlivňovat také úspornost budov. Úsporné domy jsou méně náročné na provoz a za pár let je možná bude levnější pojistit než neúsporné budovy. Certifikát úspornosti se tak stane nejen marketingovou výhodou, ale nutností.

Pro majitele „nevhodných“ nemovitostí nastává doba temna. Budovy jsou brány jako technologický celek a jejich provoz se promítá do ročního hospodaření firmy. Díky současným technologiím jsou náklady na provoz snadno měřitelné.

Pokud nemáte certifikovanou energeticky úspornou budovu, tak už dnes ji na trhu prodáte hůř. A nejen prodáte, ale i pronajmete. A vezměte si, že v případě budov se produkt tvoří skrz pronájem. Když nemáte nájemce, který by si k vám sednul, tak nemáte ani hodnotu v budově.
Daniel Matula, Managing Director ve společnosti CAPEXUS
Sklenice s penězi a rostlinkou

Velké cíle vyžadují velké investice

Firmy v České republice mají v plánu do roku 2025 investovat přibližně 117 miliard korun do životního prostředí a sociální udržitelnosti. Majitele budov vybudovaných v uplynulých 15 letech čekají zásadní renovace. CAPEXUS je i díky spojení s ČEZ ESCO připraven ​ dodávat firmám na klíč kompletní vnitřní vybavení, a to
od návrhu přes realizaci až po řešení vedoucí k souladu s principy ESG

Pokud i vy chcete držet tempo s dobou a legislativou, neváhejte nás kontaktovat.


Autor fotografií: Unsplash, Petr Andrlík

Publikováno: 28. 3. 2022 

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.