Pojmy a zkratky spojené s ESG

Oblast kritérií pro udržitelné investování je plná různých zkratek a hesel. Právě proto vám přinášíme aktualizovaný slovník, který vám nejčastěji používané pojmy přiblíží. Nemůžete najít, co hledáte? Dejte nám vědět a my pojem rádi doplníme.

Od A do Z  

Závěr na klimatizace

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers je americká profesní asociace, která usiluje o pokrok v navrhování a konstrukci vytápěcích, ventilačních, klimatizačních a chladících systémů. ASHRAE má více než 57 000 členů ve více než 132 zemích světa.

Točité schodiště se zelení uprostřed

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method je certifikace v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost.

Kouřící komín

Carbon offset

Jedná se o uhlíkové kompenzace, tedy snížení emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů provedené za účelem kompenzace emisí vzniklých jinde; měří se v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e).

Schodiště a strom

CDP

Carbon Disclosure Project je organizace, která podporuje společnosti a města při zveřejňování dopadů velkých korporací na životní prostředí. Jejím cílem je učinit z podávání zpráv o životním prostředí a řízení rizik podnikatelskou normu.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je systematický přístup k ekonomickému rozvoji, jehož cílem je eliminovat plýtvání zaměřením na snížení spotřeby.

Certifikace ENERGY STAR

Aby budova mohla získat certifikaci ENERGY STAR, musí získat hodnocení ENERGY STAR 75 nebo vyšší, což znamená, že nakládá se zdroji efektivněji než 75 % podobných budov v celé zemi.

Plánovací tabule

CRREM

Carbon Risk Real Estate Monitor je výzkumný a inovační projekt, který definuje vědecky podložené cesty dekarbonizace pro sektor komerčních a rezidenčních nemovitostí.

Podávání rukou

CSR

Společenská odpovědnost firem je typ mezinárodní samoregulace, jehož cílem je přispívat ke společenským cílům filantropické, aktivistické nebo charitativní povahy.

Tabulky v iPadu

CSR report

CSR report je pravidelná (obvykle výroční) zpráva, kterou zveřejňují společnosti s cílem podělit se o své kroky a výsledky v oblasti společenské odpovědnosti.

Detail na rozsvícené kanceláře

EUI

Intenzita spotřeby energie je způsob vyjádření spotřeby energie v budově v poměru k její velikosti nebo jiným charakteristikám. Jeden z výpočtů EUI spočívá v tom, že se roční spotřeba energie budovy vydělí její plochou.

Pracovní placák

Fair trade

Fair trade je přístup, jehož cílem je pomoci zajistit výrobcům v rozvojových zemích udržitelné a spravedlivé obchodní vztahy.

Fitwel

Fitwel certifikace představuje hodnocení nemovitosti od jedné do tří hvězdiček ve více než 55 strategiích návrhu a provozu rozdělených do sedmi kategorií dopadu na zdraví.

Greenwashing

Propagace výrobku, služby nebo společnosti jako šetrnější k životnímu prostředí, než ve skutečnosti je, a to nepravdivou reklamou.

GRESB

GRESB je iniciativa vedená investory a jejím posláním je poskytovat investorům a správcům údaje o investicích do reálných aktiv v oblasti ESG. Hodnocení GRESB poskytuje rámec pro měření výkonnosti v oblasti ESG na základě vlastních údajů, které jsou validovány, bodovány a srovnávány s ostatními.

Ruce

GRI

Global Reporting Initiative je nezávislá organizace, která stanovuje soubor mezinárodních standardů, které pomáhají podnikatelským a vládním subjektům pochopit a informovat o jejich dopadu na klima a lidská práva.

Ledovce

IPCC

Mezinárodní panel pro změnu klimatu je orgán vytvořený Organizací spojených národů se záměrem poskytovat vědecká hodnocení změny klimatu, jejího dopadu a budoucích rizik, jakož i návrhy na zmírnění dopadů a poruch.

Zeleň na budově

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design je celosvětový program certifikace ekologických budov. Je použitelný pro všechny typy a fáze budov.

ROI

Návratnost investice je poměr mezi získaným čistým ziskem a náklady na investici. Používá se k vyhodnocení efektivnosti investice nebo k porovnání efektivnosti skupiny investic.

SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulations je Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování. Toto nařízení zavedlo různé požadavky související se zveřejňováním informací pro účastníky finančního trhu a finanční poradce na úrovni subjektů, služeb a produktů.

SRI

Socially Responsible Investment neboli společensky odpovědné investování zahrnuje investice považované za společensky odpovědné díky povaze prováděné činnosti.

Fotografie zemského povrchu pořízené z letadla

ULI

Urban Land Institute je nezisková výzkumná a vzdělávací organizace, jejímž posláním je poskytovat vedoucí postavení v oblasti odpovědného využívání půdy.

ULI Greenprint

Centrum Urban Land Institute Greenprint pro výkonnost budov je celosvětová aliance předních vlastníků nemovitostí, investorů a finančních institucí, která se zavázala zlepšit environmentální výkonnost globálního realitního průmyslu

Kancelářské prostředí s rostlinami

UNGC

United Nations Global Compact je nezávazný pakt Organizace spojených národů, jehož cílem je povzbudit podniky na celém světě, aby přijaly udržitelná a sociálně odpovědná opatření a podávaly zprávy o jejich provádění.

Uhlíková stopa

Měřítko celkových emisí skleníkových plynů vyprodukovaných jednotlivcem, skupinou nebo společností.

Detail na grafy

UNPRI

Zásady OSN pro odpovědné investování představuje mezinárodní síť investorů, kteří spolupracují na uplatňování svých zásad.

Květináče v kanceláři

WELL

Mezinárodní institut pro budovy WELL je předním nástrojem pro celosvětový rozvoj zdraví v budovách. První akreditaci WELL pro CAPEXUS získal náš architekt Jan Andrle.

Stáhněte si náš slovník pojmů a mějte jej vždy při ruce.


Autoři fotografií: Unsplash, Pixabay

Publikováno: 13. 4. 2022

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.