ESG pod lupou - G ako Governance

Mnoho firiem stále netuší, čo pre nich v praxi znamená skratka ESG. Práve preto sme sa rozhodli vám túto problematiku priblížiť seriálom ESG pod lupou. Po prvej časti zameranej na písmeno E ako Environmental a druhej časti zameranej na písmeno S ako Social sa zameriame na hodnotenie manažmentu spoločnosti.

Pracovný meeting v presklenej zasadačke

G ako Governance

Posledné písmeno skratky ESG predstavuje hodnotenie manažmentu spoločnosti. Zohľadňuje sa v ňom dohľad nad fungovaním firmy, celkový prístup manažmentu či transparentnosť smerom k akcionárom.

Pochopenie rizík a príležitostí v oblasti správy a riadenia je počas investovania veľmi dôležité, pretože zlé riadenie podniku môže byť zdrojom krízy a poklesu hodnoty spoločnosti ako takej. Príkladom zlého riadenia je napríklad zneužitie dát spoločnosťou Facebook či falšovanie emisných testov spoločnosťou Volkswagen.

Zamestnanecké raňajky ako pracovný benefit

Čo je zmyslom spoločnosti?

Zatiaľ čo predchádzajúci pohľad na to, aké záujmy by mali byť pri rozhodovaní spoločností uprednostňované, hovorí predovšetkým o maximalizácii finančných výnosov pre akcionárov, modernejší prístup spomína prospech aj pre zákazníkov, zamestnancov a komunity. Spoločnosti sa tak v rámci ESG musia sústrediť nielen na generovanie zisku, ale aj na zodpovedný manažment s pozitívnym dopadom na široké okolie firmy.

Ďalšou dôležitou témou v oblasti správy a riadenia je rodová rozmanitosť a rovnosť. O diverzite a inklúzii sme napísali samostatný článok. Zodpovední akcionári požadujú lepšie zastúpenie žien v správnych radách spoločností a vo vedúcich pozíciách a rovnaké odmeňovanie.

Rastúce množstvo spoločností zdôrazňuje finančné prínosy vytvárania inkluzívnych pracovísk.
Z výskumu spoločnosti S&P Global Market Intelligence vyplynulo, že firmy s väčším počtom žien v správnych radách a na vedúcich pozíciách vykazujú vyššiu finančnú výkonnosť.

Dizajnové sedenie s akustickými prvkami

Odmeny pod kontrolou

Ďalším prvkom konania v rámci ESG je dohľad nad odmeňovaním vedúcich pracovníkov. Už teraz sa objavuje snaha obmedziť rast odmien generálnych riaditeľov a v rámci ESG zverejňovať pomer odmien generálnych riaditeľov k mediánu odmien
zostávajúcich zamestnancov.

Mnoho aspektov odmeňovania však zostáva neregulovaných, takže za túto kľúčovú zložku správy a riadenia je zodpovedné výhradne predstavenstvo danej spoločnosti. Základom by mal byť dostatok vnútorných kontrolných mechanizmov.

Pracovný brainstorming

Na poslednom mieste

Hoci je G v skratke ESG na poslednom mieste, jeho pochopenie je kľúčové. Dôvodom je predovšetkým to,
že riziká a príležitosti v oblasti správy a riadenia
budú nadobúdať na význame s vývojom
spoločenských a kultúrnych postojov.

Inými slovami bude pre investorov čoraz dôležitejšia nielen krátkodobá maximalizácia zisku, ale aj zodpovedný manažment mysliaci na zamestnancov, okolie i širšie skupiny ľudí, na ktorých má podnikanie spoločnosti vplyv.

V oblasti ESG úzko spolupracujeme s kolegami z ESCO Slovensko. Neváhajte nás preto kontaktovať s ľubovoľnými otázkami.
Zaistíme pre vás kompletné poradenstvo.


Autori fotografií: Aeternus Pictures - Tomáš Schiller, Petr Andrlík, Prokop Laichter, Welcome to the Jungle

Publikované: 19. 12. 2022 

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.