Ing. Daniel Matula MRICS

Předseda rady jednatelů CAPEXUS, člen dozorčí rady společnosti CAPEXUS SK

Daniel Matula je předsedou rady jednatelů společnosti CAPEXUS a členem dozorčí rady společnosti CAPEXUS SK.

Managing partnerem společnosti CAPEXUS se stal v roce 2013. Od té doby začala firma růst jak co do počtu zaměstnanců, tak do počtu zakázek, a CAPEXUS se stal lídrem v oboru pracovního prostředí v České republice a později i na Slovensku. Jeho hlavní kompetencí je spolupodílení se na strategii firmy a řízení lidských zdrojů společně se starostí o největší klienty. Nedílnou součástí je také mezinárodní spolupráce, která byla završena účastí společnosti CAPEXUS na založení největší profesní aliance design & build firem v Evropě, Studio Alliance.

Po vstupu strategického investora ČEZ ESCO v roce 2021 se další role Daniela opírají o hledání synergií ve skupině ČEZ ESCO a hledání zajímavých obchodních příležitostí v rámci nové linie ESG a rekonstrukce či dekarbonizace celých budov.

Daniel, spoluzakladatel společnosti CAPEXUS, je zkušeným profesionálem se znalostmi nabytými v řadě renomovaných nemovitostních společností. Daniel vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a management v nemovitostech na Královské univerzitě ve Stockholmu. Jeho kariéra je spojena se společností King Sturge, kde pracoval 5 let v investičním a konzultantském oddělení. V letech 2007–2012 působil ve společnosti REICO investiční společnost České spořitelny na pozici portfolio manažera. Od roku 2013 do října 2015 zastával pozici člena představenstva pro ČR v mezinárodní organizaci realitních odborníků RICS.