Ing. Daniel Matula MRICS

Managing Partner

Daniel, spoluzakladatel společnosti CAPEXUS, je zkušeným profesionálem se znalostmi nabytými v řadě renomovaných společností z oblasti realestate. Daniel vystudoval Vysokou školu ekonomickou a management v nemovitostech na Královské univerzitě ve Stockholmu. Jeho kariéra je spojena se společností King Sturge, kde pracoval 5 let v investičním a konzultantském oddělení. V letech 2007–⁠2012 působil ve společnosti REICO investiční společnost České spořitelny na pozici portfolio manažera. Od roku 2013 do října 2015 zastával pozici člena představenstva pro ČR v mezinárodní organizaci realitních odborníků RICS.

Managing partnerem společnosti CAPEXUS se stal v září roku 2013. Od té doby začala firma růst co do počtu zaměstnanců, tak hlavně do počtu zakázek.

Daniel Matula je předsedou rady jednatelů společnosti CAPEXUS a členem dozorčí rady společnosti CAPEXUS SK.