Ing. Daniel Matula MRICS

Daniel Matula je členom dozornej rady spoločnosti CAPEXUS SK a predsedom rady konateľov spoločnosti CAPEXUS

Managing partnerom spoločnosti CAPEXUS sa stal v roku 2013. Odvtedy začala firma rásť ako do počtu zamestnancov, tak do počtu zákaziek a CAPEXUS sa stal lídrom v odbore pracovného prostredia v Českej republike a neskôr aj na Slovensku. Jeho hlavnou kompetenciou je spolupodieľanie sa na stratégii firmy a riadení ľudských zdrojov spoločne so starostllivosťou o najväčších klientov. Neoddeliteľnou súčasťou je aj medzinárodná spolupráca, ktorá bola zavŕšená účasťou spoločnosti CAPEXUS na založení najväčšej profesijnej aliancie design & build firiem v Európe, Studio Alliance.

Po vstupe strategického investora ČEZ ESCO v roku 2021 sa ďalšie úlohy Daniela opierajú o hľadanie synergií v skupine ČEZ ESCO a hľadaní zaujímavých obchodných príležitostí v rámci novej línie ESG a rekonštrukcie, či dekarbonizácie celých budov.

Daniel, spoluzakladateľ spoločnosti CAPEXUS, je skúseným profesionálom so znalosťami nadobudnutými v rade renomovaných nehnuteľnostných spoločností. Daniel vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe a manažment v nehnuteľnostiach na Kráľovskej univerzite v Štokholme. Jeho kariéra je spojená so spoločnosťou King Sturge, kde pracoval 5 rokov v investičnom a konzultantskom oddelení. V rokoch 2007–2012 pôsobil v spoločnosti REICO investičná spoločnosť Českej sporiteľne na pozícii portfólio manažéra. Od roku 2013 do októbra 2015 zastával pozíciu člena predstavenstva pre SR v medzinárodnej organizácii realitných odborníkov RICS.