Ing. Daniel Matula MRICS

Managing Partner

Daniel je skúseným profesionálom so znalosťami nadobudnutými v rade renomovaných spoločností z oblasti realestate. Vyštudoval Vysokú školu ekenomickú a management nehnuteľností na Kráľovskej univerzite v Štokholme. Jeho kariéra je spojená so spoločnosťou KingSturge, kde pracoval 5 rokov na investičnom a konzultačnom oddelení. Posledných 6 rokov pôsobil v spoločnosti REICO investičnej spoločnosti Českej sporiteľne, na pozícii portfólio manažéra. Od roku 2013 do októbra 2015 zastával pozíciu člena predstavenstva pre ČR medzinárodnej organizácie realitných odborníkov RICS.

Managing partnerom spoločnosti CAPEXUS sa stal v septembri roku 2013. Od tej doby začala firma rásť tak do počtu zamestnancov, ako aj do počtu zákazok a teraz už velí nie len českej, ale tiež slovenskej pobočke.