Čeká nás konec kanceláří? Několik měsíců práce z domova nám odpověď nedá

Pandemie COVID-19 byla impulsem k nedobrovolné „evakuaci“ z kanceláří a k experimentu, během kterého si firmy a zaměstnanci vyzkoušeli naplno práci z domova. Někteří prognostici nyní proklamují dlouhodobý pokles poptávky po kancelářích. Je taková předpověď na místě?

Minimalistický home office pracovní prostor

Povinný home office

Vlády v rámci prevence šíření koronaviru po celém světě doporučily firmám, aby v případech, kdy je to možné, zaměstnance raději nechávaly pracovat z domova. Firmy si ověřily, že týmy umí efektivně fungovat i bez toho, aby se lidé museli scházet tváří v tvář. Facebook i další firmy umožňují pracovat lidem na dálku dlouhodobě
i po opadnutí nejpřísnějších opatření, Twitter rovnou oznámil, že zaměstnanci mohou pracovat odkudkoliv navždy. Barclays, Morgan Stanley a další korporáty přehodnocují, zdali kanceláře k práci potřebují v takové míře, jako dosud.

Klíčovou otázkou pro investory do nemovitostí i firmy samotné zůstává, zdali tyto na první pohled pozitivní výsledky dočasných opatření povedou k postupné změně v chování a ke strukturálnímu poklesu poptávky po kancelářích.

Open space kancelář s akustickými prvky a ergonomickým interiérem

Přichází změny, kterým se nelze vyhnout

Kvůli přechodu k hybridnímu způsobu práce je zřejmé, že bude muset dojít k úpravě kanceláří a změnám v jejich fungování. Firmy se snaží vyjít svým zaměstnancům vstříc. 

Během izolace v rámci první vlny opatření jsme se naučili fungovat hybridně. Protože je pro nás osobní kontakt zásadní, věděli jsme, že musíme kanceláře do budoucna zachovat a více je přizpůsobit novému způsobu práce. Nyní si zaměstnanci mohou svobodně vybrat, zdali pracují z domova, z open space, z uzavřené kanceláře nebo z našeho coworkingového prostoru.
Martina Šotolová, HR & office manager společnosti Sodexo Pass
Pohled na pracující zaměstnance

Úspory versus produktivita

Firmy mají velkou motivaci snížit výdaje za pronájem
a provoz kanceláří. Zaměstnanci benefitují z toho,
že tráví méně času dojížděním
a mají více času doma. Menší pohyb osob má kladný dopad na dopravní situaci ve městech a životní prostředí. Pokud je však práce na dálku tak zřejmým přínosem, proč ji podniky 
neprosazovaly již před pandemií?
Technologie jako 
e-mail nebo videokonference jsou zde s námi již velmi dlouho.

Odpovědí může být obava z poklesu produktivity zaměstnanců, ale především dřívější rezistence vůči změně. Zaměstnanci nejvíce volají po homeoffice 2x-3x týdně.
Jana Špačková konzultantka flexibilní práce z Flexjobs
Designové coworking prostředí pro zaměstnance

Využití kanceláře

Produktivita a snaha o udržení firemní kultury je tak pravděpodobně jedním z hlavních důvodů, proč se organizace práci na dálku mohou bránit. Studie State Of Remote Work z roku 2019 naznačuje, že lidé, kteří pracují hlavně z domova, se mohou cítit izolovaní
a demotivovaní
. To potvrzuje i průzkum společnosti Sazka z března 2020. Podle něj až 40 procent zaměstnanců postrádá pravidelný kontakt s kolegy a 26 procent uvádí, že je při práci z domova ruší děti či rodina. Je tedy důležité zaměstnancům nabídnout obojí. 

Všem na home office chyběl lidský kontakt. Potvrdilo se to, co prosazujeme již dlouho. Kanceláře by měly být navrhovány jako sídla, jako místa, kde vzkvétá kultura firmy a kde se sdílí know-how.

Uvedla na hybridní konferenci „Budoucnost (spolu) práce odkudkoli“ Apolena Weissová, Workplace Consultant společnosti CAPEXUS.

Pracující žena u nastavitelného kancelářského stolu

Nevýhody práce
z domova

Dalším problémem je absence fyzické hranice mezi prací a domovem. Někteří lidé tak paradoxně pracují přesčasy
a jen složitě volí správnou prioritizaci mezi prací
a volným časem
. Práce z domova také připravuje zaměstnance o benefity od firemních snídaní přes lekce cizího jazyka až po posilovnu zdarma. Tyto benefity vedle mezd již delší dobu představují způsob, jak do firem přilákat talentované uchazeče. Právě proto do nich firmy v posledních letech tolik investují. 

V neposlední řadě koresponduje s prací na dálku také soubor skrytých problémů. Zaměstnavatel by v pracovní smlouvě měl myslet na způsob zadávání a odevzdání práce, evidenci pracovní doby, hrazení nákladů na služby spojené s výkonem práce a další refundace.

Na straně nájemců očekáváme zvýšenou poptávku po flexibilních kancelářích. Třebaže počet lidí přítomných v jeden moment v kanceláři může klesat, potřeba potkávat se s kolegy či obchodními partnery zůstává.
Erika Bohatá, architektka firmy CAPEXUS
Netradiční sdílený prostor s odděleným prostorem pro odpočinek i práci

Na závěry je brzy

Vzhledem k přetrvávajícím výhodám je předčasné předpokládat, že kancelářím „odzvonilo“. Firmám se mohla práce na dálku osvědčit. Je ovšem otázkou, jaký vliv bude mít home office dlouhodobě například na loajalitu zaměstnanců a s tím související riziko vyšší fluktuace zaměstnanců. Poučením může být i pohled do minulosti
– vydrží firmy u slibu neomezeného home office a neotočí tak, jako to před několika lety udělalo například IBM? Několik měsíců práce z domova nám nemůže dát odpověď.

Publikováno: 9. 9. 2020

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.