Projektová dokumentace

Stavba nebo rekonstrukce interiéru se neobejde bez zpracované projektové dokumentace. Zkušený tým více než 20 projektantů ze společnosti CAPEXUS poskytuje komplexní služby všech stupňů projektové dokumentace. Nejlepší nápady umíme skloubit s normovými a zákonnými požadavky. To vše s cílem rychlé, bezpečné a zcela bezproblémové realizace.

Workspace ve firmě 100 Towers Holding nabízí klid pro práci

Architektonická studie a zadání projektu

Na základě úvodních konzultací vytvoří architekti architektonickou studii. Vaše požadavky a představy společně s nimi převedeme do formální podoby. Součástí studie jsou nejen vizualizace vašich nových prostor, ale také veškeré informace o základních dispozicích, rozměrech, funkčním uspořádání nebo například základním řešení interiéru.

Součástí našeho interního týmu jsou odborníci na stavební část, technické zařízení budov i elektroinstalaci. Díky absenci subdodavatelů šetříme čas i náklady a eliminujeme možné chyby. Zkušenosti máme z realizací rozličných typů prostor včetně bytových domů, kantýn nebo například soukromých klinik.

Pohled na projektovou dokumentaci a razítko

Projekt pro stavební povolení

Připravíme veškerou dokumentaci pro získání stavebního povolení. Součástí podkladů pro řízení se stavebním úřadem jsou například situační výkresy, souhrnná technická zpráva, architektonicko-stavební řešení či informace o elektroinstalaci a ostatních technologiích. Vyhovíme všem požadavkům úřadů a získáme stavební povolení.

Papírování nechte na nás

Nemusíte se starat o normy, vyhlášky a případné požadavky správních orgánů. Papírování spojené s projektem je jednoduše jen naše starost. V České republice patří schvalovací proces k jedněm z nejsložitějších, a proto je vždy vhodné obrátit se na odborníky.

pohled na zaměstnance, kteří pracují a jejich notebooky

Projekt pro provedení stavby

Do nejmenšího detailu zpracujeme dokumentaci pro provedení stavby včetně všech specifikací potřebných k realizaci. Součástí je i podrobný výkaz výměr, na základě kterého je stanovena přesná cena projektu. Naši projektanti úzce spolupracují s realizačním týmem a konzultují jednotlivá řešení. Dokumentace pro provedení stavby slouží jako základní dokument pro celou realizaci.

Umíme pracovat také S BIM

Při projektování využíváme BIM metodiky (Building Information Modeling), která zásadně mění dosavadní způsob práce v našem odvětví. Výkresy a běžnou dokumentaci doplňujeme dokonale detailními 3D modely, které slouží jak pro realizaci stavebních prací, tak pro následnou údržbu. Výsledkem je eliminace komplikací na staveništi a výrazná úspora nákladů.

Díky 3D modelu vám dokážeme snadno prezentovat různé varianty řešení a zohlednit záměry všech zúčastněných stran od investora přes architekta až po dodavatele. Každá změna či varianta návrhu je zaznamenána v modelech. Aplikace procesu BIM do naší projekční praxe je krokem do budoucnost stavitelství.

Autorský dozor během realizace

Zajistíme výkon autorského dozoru během samotné realizace stavby. Kontrolujeme průběh výstavby, abychom zajistili hladký průběh. Během celé stavby hlídáme respektování podmínek výstavby stanovené stavebním úřadem.

Šetříme peníze

Díky využívání BIM a poctivému přístupu k projektové dokumentaci šetříme jak čas, tak vaše peníze, protože nemusíme řešit dodatečné problémy vzniklé až během samotné stavby. 3D model již při projektové fázi odhalí prostorové konflikty, které bychom ve 2D hledali jen stěží.

velké množství dokumentů

Dokumentace skutečného provedení

Ve fázi dokončení realizace zpracujeme dokumentaci skutečného provedení. Ta je podkladem pro kolaudační řízení, a obsahuje všechny změny mezi hotovým dílem a dokumentací schválenou stavebním úřadem.

Pohled na recepční pult a lobby prostor ve společnosti Sev.en Energy.

Kolaudace

S kvalitní projektovou dokumentací je kolaudace již pouze formalitou. I díky tomu dokážeme projekty nových kanceláří realizovat v rekordním čase.

Nezávazné konzultace

O projektovou dokumentaci se kompletně a s radostí postaráme. Využijte našich služeb a neváhejte se nám ozvat.


Autor fotografií: Petr Andrlík, Prokop Laichter, Unsplash
Vizualizace: Tomáš Holub

Naše projekty