Po čem zaměstnanci touží?

Při pohledu na nabídky práce na internetu si nelze nevšimnout, že se firmy předhánějí v počtu a rozmanitosti zaměstnaneckých výhod. Ty již nejsou doménou pouze velkých společností. Co za tímto trendem stojí a jaké výhody pro zaměstnance se nejvíce osvědčují?

pracovní-benefity-spokojení-zaměstnanci-pracovní-kuchyňka-CAPEXUS-designové-kanceláře

Spokojený zaměstnanec přináší  firmě zisk 

Právě kvůli nedostatku schopných pracovníků benefity před několika desetiletími ostatně vznikly. Poprvé s nimi přišly americké společnosti po druhé světové válce.       V USA byl tehdy velký nedostatek pracovních sil a vláda zároveň zakazovala zvyšovat platy. Společnosti tedy lákaly pracovní sílu jinými způsoby. Platily jim účty za lékařské prohlídky a ošetření, poskytovaly pravidelnou stravu nebo jim zřizovaly životní pojistky.

V Česku se stal průkopníkem benefitů Tomáš Baťa. Pro své pracovníky nechal vystavit známé domky z červených pálených cihel. Baťovi dělníci měli také k dispozici zajímavý motivační vzdělávací systém a Baťa se postaral i o stravování, zdravotní péči a o volnočasové aktivity. Spokojení zaměstnanci měli pozitivní vliv na zisk a vývoj firmy, z čehož vyplývá rovnice, která stále platí: spokojený zaměstnanec = efektivní zaměstnanec = úspěšná firma.

pracovní-prostředí-workplace-benefity-odpočinkové-zóny-CAPEXUS-kanceláře-příjemné-pracovní-prostředí

Příjemné pracovní prostředí jako benefit

Jak učinit zaměstnance spokojené, aby mohla fungovat zmíněná rovnice a firma rostla? Z výzkumu agentury Ipsos, která se dotazovala 500 zaměstnanců a 200 manažerů, jaké si stanovují podmínky pro příjemný život v práci, vyplynulo, že kromě odpovídajícího platového ohodnocení lidé chtějí především příjemné pracovní prostředí a čas pro sebe a svou rodinu.

Hlavním důvodem nárůstu benefitů je snaha udržet si stávající zaměstnance a získat nové, kterých je na trhu nedostatek.
Václav Kurel ze společnosti Benefit Plus
odpočinkové-zóny-pracovní-benefity-relaxační-zóny-CAPEXUS-kanceláře

Odpočinkové zóny

Téměř všichni dotazovaní (98 %) uvedli, že v práci často pociťují únavu. Z tohoto důvodu touží především po provzdušněných prostorech, po dostatku denního světla, po kvalitních židlích, dobré technické vybavenosti a klidu pro práci. Výsledky průzkumu poukazují i na skutečnost, že 35% lidí postrádá klidný výhled z okna své kanceláře

Většina je nucena dívat se do rušných ulic, jejichž uspěchanost příliš klidu nedodá. I proto dnes většina firem nabízí jako benefit příjemné pracovní prostředí. Některé firmy, včetně CAPEXu nabízejí i lekce jógy či relaxační masáž. V rámci pracovišť tak vznikají odpočinkové zóny, v nichž lze najít vybavení pro aktivní odpočinek jako je například horolezecká stěna, kulečník nebo třeba šipky, ale i pohodlná křesla a pohovky 

firemní-jídelna-kuchyňka-pracovní-prostředí-relaxační-zóna-fitness-CAPEXUS-kanceláře-softseating

Firemní kuchyňka

Vliv na spokojenost a s tím související lepší výsledky společnosti může mít i firemní jídelna. Pokud je kvalitní stravování zajištěno přímo v budově, nedochází tak ke zbytečným prostojům, které pak někdy nutí zaměstnance strávit v kanceláři zbytečně více času. To znamená méně času pro sebe a pro svou rodinu. 

Jídelna, relaxační zóny, prostor pro hry, fitness… to vše může pro firmu znamenat nákladnou investici. Investice do pracovníků se ale firmě obvykle vrátí právě v podobě zisku. Lidé, kteří pracují v kvalitním prostředí, se lépe soustředí na práci, jsou kreativnější a efektivnější.

pracovní-benefity-pracovní-prostředí-softseating-volný-čas-investice-do-času-CAPEXUS-kanceláře-home-office

Volný čas

S benefitem v podobě příjemného pracovního prostředí souvisí i druhá jmenovaná výhoda – dostatek času na sebe a rodinu. Podle průzkumu společnosti Hays, kterého se zúčastnilo 400 společností a 1 500 potenciálních uchazečů o práci, jsou nejžádanějšími benefity pružná pracovní doba, dovolená navíc, home office, zdravotní volno a další vzdělávání.

Lidé už v rámci svého zaměstnaneckého poměru tolik netouží po materiálních věcech, jako jsou automobily, mobily či poukázky, které je k něčemu zavazují. V dnešní uspěchané době je pro většinu lidi důležitou komoditou čas. Ten je pro většinu z nás nedostatkovým zbožím, a tak některé společnosti zavádějí pětihodinovou pracovní dobu, čtyřdenní pracovní týden nebo dokonce neomezenou dovolenou (Netflix, Linkedin, Artin).

pracovní-benefity-pracovní-prostředí-relaxační-zóny-firemní-jídelna-CAPEXUS-kanceláře-investice-do-času

Pracovní benefity

V případě stanovení jasných pravidel se takovéto benefity těší velké oblibě jak ze strany zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Když mají lidé více času na odpočinek, své koníčky a rodinu, jsou zdravější a spokojenější. Firma pak nedoplácí na jejich absenci a nemá starosti s náhradníky. Společnosti se spokojenými odpočatými zaměstnanci také získávají reklamu zdarma. Zaměstnanci jsou totiž vůči firmě loajální a dobré jméno firmy rádi šíří dál. Tím lákají nejen případné další zájemce o práci, ale také potenciální klienty nebo partnery.

Publikováno: 15. 4. 2019

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.