Jak často a proč uklízet kanceláře?

Čistá kancelář znamená zdravé, bezpečné a produktivní prostředí. Ne každý ale plánuje úklid v kancelářích efektivně a realisticky.
Příliš pevný rozvrh, který nebere v potaz mimořádné události, může někdy zanechat kancelář i několik dní silně zaneřáděnou. Platí to také naopak. Příliš časté uklízení vede ke zbytečným nákladům. Jak by tedy měl vypadat ideální rozvrh úklidu v kanceláři a jak je nutné jej upravit pro potřeby konkrétního prostoru?

Rozhoduje počet lidí, frekventovanost a taky špatné počasí
Záběr na mokré deštníky

Nepříznivé počasí

V malé kanceláři bez koberců, kde se pohybují téměř výhradně zaměstnanci, není nutné dělat pravidelný úklid stejně často jako v několikapatrovém kancelářském prostoru nadnárodní společnosti. Čím více lidí se
v kancelářích pohybuje, tím častější je potřebný úklid. Zejména po deštích se na botách do kanceláře dostane velké množství špíny a absolutně největší je její koncentrace před recepcí, kudy denně projde nejen spousta zaměstnanců, ale také návštěvníků.

Ještě více pozornosti je potřeba věnovat úklidu tam, kde je používání kanceláří sdílené několika subjekty. Společné kanceláře
mohou šetřit peníze za nájem, ale také s nimi souvisí nutnost domluvy na společných standardech čistoty, hygieny a celkovém pořádku.

Uklízecí rozvrh

Základní uklízecí rozvrh kanceláře, ve které se pohybují zejména zaměstnanci a pracuje v ní 20 až 30 lidí,
vypadá následovně:

1. Denní úklid

Firemní kuchyňka v jednoduchém stylu ve společnosti Philip Morris

Kuchyňky

Denně musí být uklizeny jakékoliv prostory a povrchy, na kterých hrozí rozšíření nebezpečných bakterií. Spadají sem zejména toalety a místa, kde dochází k manipulaci
s potravinami
(nejčastěji tedy kuchyňky či jídelny). Toalety by měly být kontrolovány několikrát za den a uklízeny podle potřeby.

V kuchyňkách by neměla veškerá zodpovědnost za úklid padat pouze na samotné zaměstnance, i když se samozřejmě očekává, že si po sobě každý nepořádek uklidí.  Jednou za den by měla celá kuchyňka projít pořádným čištěním a následně jednou týdně zevrubnou kontrolou (nikdy by nemělo docházet k tomu, že v ledničce pomalu hnijí několik týdnů staré zbytky).
Recepce s lobby prostorem v přírodním provedením ve firmě Spaces

Recepce a lobby 

Recepci a oblast kolem ní je nutno udržovat v maximálně čistém stavu, protože její vzhled je součástí prvního dojmu pro mnoho klientů či jiných návštěvníků. Minimálně jednou denně by tedy mělo dojít k odstranění prachu, přečištění povrchů a umytí podlahy/vysátí nečistot z koberce. Věnujte důslednou pozornost také organizaci
a čistotě sezení
. Všechny skleněné povrchy přitahují šmouhy a otisky prstů, takže by měly být denně kontrolovány a čištěny podle potřeby.

2. Týdenní úklid

Prostorná chodba s šedým kobercem ve firmě Seznam

Kompletní čištění 

Jednou týdně (za normálních okolností) by mělo docházet k vyčištění všech povrchů v kanceláři a vysávání
i čištění koberců v místech, kde se pohybuje více lidí. Ideálně by k těmto činnostem mělo docházet přes víkend. Vynášení košů je velmi individuální a může probíhat různě na základě druhu hromadícího se odpadu. Recyklovatelný odpad mnohdy stačí vynést jednou týdně, zatímco rozkládající se směsný odpad z kuchyňky by neměl v koši zůstávat příliš dlouho.

Open space kancelářská zóna ve firemních barvách společnosti Seznam

Individuální přístup

Součástí povinností zaměstnanců by mělo být také rozumné udržování pořádku na pracovním místě. Každý má svůj vlastní systém, ale obaly od jídla a další odpadky na pracovní stůl rozhodně nepatří. Základní úklid pracovního místa by měl probíhat ideálně na konci každého dne, větší alespoň jednou týdně.

3. Občasný úklid

Venkovní pohled na kanceláře

Jednou za čas

Do občasných úkolů patří vše, co lze řešit jednou za měsíc či dokonce párkrát za rok. Takto lze řešit mytí oken (záleží na míře jejich znečišťování zvenčí) a hluboké čištění koberců, závěsů, čalounění atd. Opět platí, že místa hojně využívaná návštěvníky se musí uklízet častěji. Nesmíme také zapomínat na čistotu fasády a úklid v okolí budovy, zejména pokud se vaše kanceláře nacházejí v přízemí.

Chaos a kreativita nejdou vždy ruku v ruce
Pracovní stůl s počítačem a černou kávou

Nepořádek
zvyšuje stres

Mnoho lidí si spojuje nepořádek s kreativitou a produktivní myslí. Opak je ale pravdou. Neuklizené prostory výrazně zvyšují stres a vedou k nižší efektivitě práce. Nepořádek
v kanceláři nechává mysl častěji spadnout do prokrastinace a samozřejmě také vede k menší reprezentativnosti prostorů.

To může mít vliv nejenom na vztah se zákazníky, ale také s potenciálními talentovanými zaměstnanci, kterým práce v nepořádku nevyhovuje. Rozhodovat mohou i velmi malé detaily, které rychle přitáhnou pozornost. Typicky se jedná o přeplněné koše, šmouhy na površích a změť papírů na všech pracovních místech. Čisté prostředí bez nepořádku samozřejmě také výrazně snižuje frekvenci úrazů
v kancelářích
.

Současné problémy

Dezinfekce na ruce

a jak je vyřešit?

Pandemie nastolila zcela bezprecedentní a výrazně striktnější podmínky. Největší roli v kancelářích z hlediska šíření virů hraje výměna vzduchu, ovšem čistotu nelze podceňovat. Několikrát denně by mělo docházek
k dezinfekci všech míst, kde dochází k nepřímému kontaktu lidí, dezinfekční prostředky musí být
volně dostupné pro všechny zaměstnance a všechny pravidelné součásti úklidu by měly probíhat častěji.

V případě, že se nemoc aktivně šíří v populaci, tedy doporučujeme:

  • Důkladně čistit konferenční místnosti po každé schůzce a na konci dne
  • Čistit toalety každé 2 hodiny
  • Čistit povrchy v kuchyňce a jídelních prostorech každé 2 hodiny
  • Každé 2 hodiny by měly být čištěny také všechna místa s vysokým stupněm nepřímého kontaktu (spínače světel, kliky atd.)
  • Soukromé kanceláře by měly být důkladně uklizeny po každém pracovním dnu
Open space kancelářský prostor s dřevěným interiérem

Shrnuto a podtrženo

nelze důležitost úklidu kanceláří podceňovat. S tím, aby se kanceláře snadno uklízely a udržovaly, počítáme
i v našich návrzích a projektech. Neváhejte nás proto kontaktovat pro více informací. Rádi s vámi probereme vaše představy o nových kancelářích.


Autoři fotografií: Unsplash, Tadeáš Seidl, Peter Fabo, Petr Andrlík , Rastislav Blaško

Publikováno: 7. 9. 2020

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.