T-Mobile: Z uzavřených kanceláří do flexibilního open space

Lokalita

Tomíčkova 2144/1

Klient

T-Mobile Czech Rep.

Plocha

3 400 m²

Realizace

12/2O19

Rekonstrukce kanceláří přinesla největšímu českému operátorovi kromě čerstvého designu kompletní proměnu charakteru pracoviště
– z uzavřených menších místností se zaměstnanci přesunuli do otevřeného prostoru se systémem zónování. CAPEXUS celý projekt zastřešil a mohl tak zkolaudovaný prostor se všemi detaily předat za pouhých pět měsíců od vytvoření prvních skic, navíc za plného provozu. Podívejte se na finální interiér, ve kterém funguje sdílení, spolupráce v týmu i soustředěná činnost jednotlivců.

Motiv čtverců v kancelářích T-Mobile je možné vidět, nejen ve formě akustických závěsných panelů, ale napříiklad i na podlaze

Design & build šetří čas i peníze

Pro projekt přeměny kanceláří T-Mobile plně využil model služby design & build, kdy návrh, realizace a dodávka komerčního interiéru na klíč spadá pod jednoho partnera. V současné době probíhá redesign dalších pater
a v průběhu roku 2021 bude v jednotném konceptu dokončena rekonstrukce celé budovy. Díky zvolené službě design & build se tak zkrátil čas realizace přibližně
o polovinu oproti běžnému modelu, kdy pro klienta neexistuje jediný generální dodavatel a jednotlivé profese i úkoly jsou koordinovány napříč několika firmami.

Každému projektu design & build přitom ještě předchází pochopení filozofie, celkového stylu práce i budoucí vize nájemce, a to především ze strany interiérových designerů. Kromě samotného interiéru jedné z největších single-tenant budov (kancelářská budova obsazená jediným nájemcem) v České republice se tak měnil i styl práce. Namísto uzavřených kanceláří nyní zaměstnanci pracují ve flexibilním prostoru, který se přizpůsobuje vykonávané činnosti.

Díky tomu odpadá jednání se subdodavateli a T-Mobile se tak naplno mohl věnovat svému byznysu po celou dobu realizace. Prvních 4 000 m² nových kanceláří jsme tak k užívání předali v rekordním čase pěti měsíců, do kterých spadal architektonický návrh, technický design, zpracování projektové dokumentace, získání potřebných povolení, realizace i samotné nastěhování.
Karel Konečný, jednatel společnosti CAPEXUS

Podívejte se na nové kanceláře společnosti T-Mobile

Zóna amenities, prostor pro agilní činnost i relaxaci. Možnost rozdělení prostor pomocí závěsů a akustických paravánů zvyšuje variabilitu

Flexibilní pracovní prostředí

Každému týmu o přibližně 20 členech je přidělena konkrétní základna – takzvaný neighborhood. Jeho součástí je speciální část nazvaná focus hub, která
je určena až čtyřem zaměstnancům. Jejím specifikem jsou mobilní stěny, díky kterým ji lze předělit až na tři samostatné místnosti. „Toto řešení usnadnilo přechod
z uzavřených kanceláří do otevřených. Navrhli jsme jej pro klidnou samostatnou práci i časté konferenční hovory
,“ komentuje využití Martin Židek, architekt firmy CAPEXUS

Fit-out centrály T-Mobile má za cíl vybudovat moderní prostředí podporující spolupráci, flexibilitu a agilitu a je tak důležitým komponentem probíhající změny interní kultury.
Lenka Brody, manažerka programu transformace společnosti T-Mobile
Rekonstrukce přinesla kompletní proměnu – zaměstnanci se přesunuli do otevřeného prostoru se zónami, kde si mohou vybrat pracovní místo podle činnosti. Mezi použitými barvami je i žlutá a oranžová

Čistá hlava, čistý pracovní stůl

Každý tým má k dispozici i zónu „amenities“, kterou architekti koncipovali jako prostor pro týmovou práci
a setkávání. Je šitá přímo na míru danému týmu.  Jednotlivé zóny od neighborhood přes cafeterii až po konferenční část společně zapadají do jednoho unikátního konceptu sdíleného prostoru, ve kterém
se mohou zaměstnanci volně pohybovat a vždy si najít ideální podmínky pro danou pracovní činnost. 

Zaměstnanci nově získali možnost vybrat si, z jakého místa bude pracovat – ať už se jedná o formální místo u stolu, uzavřenou místnost s výškově nastavitelnými stoly, která se hodí pro klidnou práci, nebo pohodlnou sedačku v cafeterii. Právě flexibilita a přizpůsobivost je jedním z nejdůležitějších aspektů moderního funkčního pracoviště.
Erika Bohatá, architektka ze společnosti CAPEXUS
Kuchyňka jako místo setkávání a sdílení pro zaměstnance T-Mobile z celého patra

Sharedesking

Zasedací místnosti jsou navrženy pro různé způsoby využití. Vedle těch klasických jsou zde místnosti pro stand-up meetingy a takzvané creative roomy. K dispozici
je i konferenční zóna s možností rezervace – všechny zasedačky mají on-line rezervační systém. Zmíněný princip zónování a fakt, že všechna pracovní místa jsou sdílená a využívá se takzvaný share desk systém, přímo koresponduje s clean desk policy – jakmile zaměstnanec na konci dne odchází, zůstává po něm čistý pracovní stůl. 

Zónování funguje díky celé řadě akustických a vizuálních bariér. Patří mezi ně například akustické závěsy, akustické panely, zeleň, oddělení koridorů a půdorysné řešení prostoru.
Martin Židek, architekt firmy CAPEXUS
V tomto případě je relaxační zóna decentně oddělená od pracoviště

Prosvětlený prostor

Díky důvěře klienta a bohaté zkušenosti společnosti CAPEXUS měli architekti při navrhování a úpravě nových prostor prakticky volnou ruku. Korporátní identitu společnosti T-Mobile architekti vnesli do interiéru v podobě opakování motivu čtverce, který se objevuje v logu firmy. Hlavním záměrem bylo vynechání primární barvy
– magenty. S tou se potkávají zaměstnanci každý den na reklamních předmětech, monitorech, dokumentech
a dalších materiálech. Pozornost se tak dostala sekundárním barvám, architekti zvolili modrou, oranžovou, zelenou, žlutou a petrolejovou v různých intenzitách.

Hlavním cílem bylo vytvořit funkční, osvěžující a prostorově pestrý interiér, kde se zaměstnanci budou cítit dobře. Dlouhé nepřehledné chodby jsme přestavěli a nově jsme v celém prostoru použili světlé tóny barev v kombinaci s přírodními materiály. Díky podprahové barevné navigaci se zaměstnanci v prostoru lépe orientují. Propojení a prosvětlení prostoru přispělo k lepší spolupráci v rámci týmů.
Erika Bohatá, architekta společnosti CAPEXUS
Worklounge umožňuje odpočinek i práci v týmu a neformální schůzku

Barevná pestrost
a zeleň

V jednotlivých místnostech jsou barvy odstupňovány ze středu do kraje. S barevností a čtverci si architekti vyhráli také například u zvolených koberců. Díky zmíněným barvám vznikl přirozený a velmi intuitivní navigační systém v harmonii s atypickým půdorysem. Každý „prst“ má vlastní barvu a jeho části mají různé funkce: nejvzdálenější místa slouží pro klidnou a soustředěnou práci, středové zóny mají účel potkávání na formálních
i neformálních schůzkách. Barvami jsou propojeny společné prostory, kde je použit dřevěný dekor, betonové stěrky, tahokov nebo perforovaný plech a heraklit. 

Přírodní materiály hrají hlavní roli především v relaxačních prostorech a zasedacích místnostech, kde zaměstnance těší i větší množství rostlin. Mezi další přírodní motivy patří mechy, o které, stejně jako o veškerou zeleň, pečuje firma Flower Service. Když už je řeč o přírodě, celá proměna proběhla s cílem co nejmenšího dopadu na životní prostředí. Interní sdělení se promítají na LED obrazovky, místo dříve užívaných papírových plakátů. V kuchyňkách je umístěn výrobník sody, díky čemuž se snižuje spotřeba plastových lahví, a v kancelářích nechybí koše na tříděný odpad.

Sharedesking v kancelářích je založený na principu zónování. Každému týmu o přibližně 20 členech je přidělena konkrétní základna – takzvaný neighborhood.

Sdílení funguje

Spolupráce T-Mobile s architekty a realizačním týmem společnosti CAPEXUS přinesla dokonalou proměnu velkých a uzavřených kanceláří v moderní desk-sharing prostor s promyšleným designem i detaily. Proměna byla realizována za plného provozu, kdy pro obchodní tým sídlící v šestém podlaží vznikl swing space, kde bylo možné nerušeně pracovat po dobu projektu. Výsledkem je interiér, kde se myslelo nejen na komfort všech zaměstnanců díky důmyslnému zónování, ale také na využití přírodních prvků a barevných motivů vytvářejících příjemné pracovní prostředí.  

Architekti CAPEXUS prokázali velkou dávku empatie a trpělivosti a navrhli funkční design, ve kterém se zaměstnanci cítí dobře a zároveň podporuje změnu firemní kultury. Přicházeli proaktivně s dobrými nápady, které cílové řešení posunuly vždy o kousek dál. Následná realizace proběhla hladce, v domluvených termínech a navíc za plného provozu.
Lenka Brody, manažerka programu transformace společnosti T-Mobile

Informace o objektu

Kancelářskou budovu na Roztylech, Tomíčkova 2144/1, Praha 4, která se nachází v oblasti zástavby tvořené malými bytovými domy, navrhl Ing. arch. Lubomír Zeman pro Sekyra Group. Budova se skládá z celkem 7 nadzemních a 3 podzemních podlaží. První zaměstnanci se do budovy nastěhovali v roce 2004.


Autor fotografií: Petr Andrlík

Líbí se vám reference? Sdílejte ji.

Chcete sedět v podobných kancelářích?

Napište nám vaše požadavky a přání. Vytvoříme pro vás interiér na míru.