Smluvní doložka

Smluvní strany prohlašují, že ve vztahu k těm údajům, ke kterým se chovají jako správci, poskytnou dostatečné záruky pro provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení (EU) 2016/679 („GDPR“) a aplikovatelných předpisů a zajistit ochranu údajů stejně jako plnou ochranu a vymahatelnost práv subjektů údajů. Smluvní strany se dále zavazují zajistit, aby dotčené subjekty údajů, kterými jsou kontaktní osoby uvedené v objednávce, a osoby jednající jménem Smluvních stran, jejichž osobní údaje jsou poskytovány druhé straně, obdrží oznámení o ochraně osobních údajů podle čl. 14 GDPR („Oznámení OÚ“).

z důvodu srozumitelnosti:

  • Objednávka je Dohoda, na kterou odkazuje Oznámení OÚ; a
  • Prodávající je správce, na kterou odkazuje Oznámení OU;

Kompletní zásady zpracování a ochrany osobních údajů prodávajícího jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.capexus.cz/gdpr