VERNISÁŽ:
Enjoy ART WORKS

Zveme vás na vernisáž, na které vám společně s Artist's Hero přiblížíme, jak umění funguje. A to nejen v moderním pracovním prostředí. Večerem zároveň zahájíme čtyřtýdenní výstavu, na které si budete moci prohlédnout díla
od mladých českých umělců přímo v kancelářích CAPEXu.

Kdy a kde?
čtvrtek 24. srpna 2023 od 17:30
CAPEXUS, Moulíkova 3286/1b, Praha 5

Program:
17:30 h  |  Příchod hostů
18:00 h  |  Úvodní slovo, představení umělců
18:30 h  |  Komentovaná prohlídka děl
19:30  |  Vystoupení Anny Ruth

O výstavě

Od prehistorických, 45 tisíc let starých jeskynních maleb, přes Leonarda da Vinciho až po street art. Vizuální umění nám pomáhá vyjádřit se již po desítky tisíc let, a vyvíjí se, jak se vyvíjí poznání lidského ducha, rozvíjejí technologie i formují nové přírodní, ekonomické či společenské podmínky, ve kterých žijeme. “Umění funguje”, jak neustále reaguje na relevantní témata, přičemž často pokládá více otázek než poskytuje odpovědí. Umění zkrátka pracuje – a to i v moderním pracovním prostředí.

Z mnoha vědeckých studií vyplývá, že obklopování se uměním blahodárně ovlivňuje duševní zdraví člověka, pozitivně ovlivňuje jeho kreativitu, produktivitu i míru zapojení skrze přívětivost daného prostředí. Skrze výstavu s trefným názvem „ART WORKS“ vám Artist's Hero, art-sharingová platforma ve spolupráci s CAPEXem touží přiblížit jak „umění funguje“ a proč má své opodstatnění i v moderním pracovním prostředí. 

Protože misí našeho partnera Artist's Hero je šířit povědomí o současné, mladé umělecké scéně a pomáhat umělcům oslovovat nová publika, bude nám ctí představit tvorbu mladých a perspektivních umělců jako Dana Bartoníčková, Pavlína Kvita, Adam Vačkář, Monika Žáková, Anna Ruth a Petr Hajdyla.

Kurátorský výběr sestavila Anna Pulkertová, umělecká kurátorka, odbornice na sběratelství a investice do umění. Součástí vernisáže bude panelová diskuze na téma úlohy umění v dnešní společnosti, potažmo v pracovním prostředí, které se účastní Anna Pulkertová, Martin Židek i pozvaní umělci. Těšiť se můžete na komentovanou prohlídku uměleckých děl a diskutovat o umění se sklenkou vína budeme
za doprovodu vystoupení umělkyně Anny Ruth s její DJ setem.

O umělcích

Dana Bartoníčková (nar. 1988) v roce 2018 zakončila své studium na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru Sochařství Lukáše Rittsteina. V roce 2017 absolvovala studijní stáž na Cooper Union v New Yorku.

Její práce má do jisté míry charakteristiku antropologické sondy, tématizuje námět pravěkých komunit, zkoumá vztah novodobých symbolů a vytváří tak specifický jazyk vizuálního pojetí figur, které je pro ni charakteristické. Především v její nejnovější tvorbě se pak projevuje celkové zaujetí ženskou identitou, které se odráží i na volbě měkkého a formativního materiálu, vosku. Narativní je pro ni textilní vzor soch i obrazů, který odkazuje ke tkaní, ženské rukodělnosti a obecnému návratu ke kořenům.

Monika Žáková promovala v roce 2012 na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru Jiřího Sopka, v roce 2011 absolvovala studijní pobyt na Hochschule für Bildende Künste Dresden a v roce 2014 se umístila na třetím místě v prestižní Ceně kritiků za mladou malbu, udělované autorům do třicet let.

Již od počátku své tvorby klade důraz na precizní přístup ke zkoumanému tématu. Autorka je fascinovaná určitou vrstevnatostí a významovými vazbami, kdy se zabývá vztahem mezi materiály, především v podobě plátna a papíru. V posledních letech dosahuje poutavých kombinací na pomezí klasických maleb a jemných reliéfů. Účastnila se celé řady jak sólových, tak skupinových výstav v několika zemích Evropy, Japonsku, Hong Kongu nebo Kanadě. Umělkyně je zastoupena galerií Double Q Hong Kong, která se zaměřuje na vyhledávání mimořádných talentů ze střední a východní Evropy. Její díla jsou součástí prestižních sbírek v České republice a zahraničí.

Adam Vačkář působí v Praze. Jeho projekty se zabývají pojetím interakce člověka s rostlinami, jejich vlivem na duchovní život člověka a jejich významem pro duševní stabilitu a rozvoj. Materiály pro své instalace nachází na duchovních poutích v lesích v blízkých i vzdálených zemích.

Adam Vačkář je absolventem magisterského studia na École Nationale Supérieure des Beaux-arts v Paříži a bakalářského studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Studoval také japonský jazyk a kaligrafii v Tokiu.
Své práce prezentoval na rozmanitých mezinárodních výstavách v Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Art Basel - Statements a Film, SMAK, Národní galerii v Praze, FRAC Occitanie Montpellier, atd. Je spoluzakladatelem platformy Hope Recycling Station, která pořádá přednášky mezinárodních umělců, myslitelů, vědců, spisovatelů a filozofů. Je také spoluzakladatelem interdisciplinární platformy Transparent Eyeball, kterou vede společně s biologem a výzkumníkem Dr. JIndřichem Brejchou z Karlovy Univerzity.

Petr Hajdyla (*1985) patří k výrazným osobnostem mladé české malby. Jeho svébytný projev je na naší scéně ojedinělým fenoménem jak z hlediska obsahu, tak techniky.

Hajdyla ve svých plátnech v divákovi aktivuje bazální emoce a navozuje v něm rozpoložení mysli podobné lucidnímu snění. K docílení tohoto stavu kolážovitě vrství reálné náměty a abstrahující malbu. Záměr dosáhnout u diváka pocitu posunutého vnímání reality podporuje také technikou, kdy používá jím vyvinuté téměř alchymistické postupy v kombinaci s akademicky zvládnutou klasickou malbou. Hajdylova tvorba je naléhavá, narozdíl od obecného trendu však apeluje na diváka v pozitivním slova smyslu. Hajdyla je absolventem ateliéru Malba 1 Prof. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Má za sebou řadu výstav v Česku i zahraničí a několik vítězství v uměleckých soutěžích. Působí v Praze
a na Valašsku, kde žije.

Osobní mytologie, symboličnost vnitřního světa, zákonitost polarit, tematizace pohybu, znakovost, respekt k estetické rovině výrazu, rozhraní mezi organickou a chladně technicistní formou, čistota tvaru, model, acrystal, beton – všemi těmito výrazy můžeme navodit jistou představu o základním rámci uměleckého rukopisu Pavlíny Kvity. Její raný zájem o strukturu velkoměstského prostoru, o post-krajinu na jistou dobu vystřídala figurálnost nesoucí charakter futuristického pohybového fázování, dnes se v autorčiných pracích setkáváme se specifickou mytologickou antropomorfní organičností. Za proměnami a růzností těchto výrazových a námětových forem tušíme dlouhodobější působení jejího tematického záměru. O to zajímavější je autorčin zájem o organické figurální formy, o symboličnost vyvěrající z hloubky vnitřního duševního prostoru, o osobní mytologii reflektující živou podmíněnost zla a dobra. Jako důkazy proměn, nestability věčnosti? Jako svědectví o paralelní přítomnosti smrti i rození.

Pavlína Kvita absolvovala v roce 2015 v sochařském ateliéru Lukáše Rittsteina na Akademii výtvarných umění.

Tvorba Anny Ruth je dlouhodobě definovaná její osobní mytologií eklekticky poskládanou z faktů a mýtů z historie
i současnosti. Vychází z různých kulturních odkazů
a z fenoménu pokrevní paměti a kolektivního nevědomí. Prostředí maleb a instalací spojuje určité bezčasí se silným důrazem na přírodu, ta je zde zobrazována domnělou perspektivou původních lidí. Jako tajemné svébytné území, nebezpečné člověku svou nepřehledností, budící posvátnou úctu. Balancuje mezi figurativou a abstrakcí. Velké formáty, lehká lazurní malba, zemité barvy.

Fluidně autorka přechází mezi malbou a zvukem. Vychází
z Pražské alternativní hudební scény. Svou hudbu často popisuje jako soundtrack ke svým obrazům. Vytváří komplexní instalace, které zhmotňují prostředí jejích maleb, enviroment ve kterém lze přirozeně propojit obraz a zvuk. Anna Ruth je čerstvá absolventka Akademie výtvarného umění v Praze kde vystudovala pod vedením Jiřího Petrboka a Martina Gerboce v ateliéru Kresba.

O Artist's Hero

Anna Pulkertová, Art Curator

Anna je renomovaná profesionálka v umělecké branži – art manažerka J&T Banky, kurátorka umění v Magnus galerii v Praze
a zakladatelka privátního sběratelského klubu Art Part Club. S Artist's Hero spolupracuje jako kurátorka.

Anna má důvěrné znalosti české i světové současné umělecké scény a dlouholeté zkušenosti se spoluprací se sběrateli umění
a investory. Porozumění globálním trendům v uměleckém odvětví
i zkoumání fenoménu sběratelství v rámci jejího doktorského studia dává Anně jedinečný pohled při vytváření uměleckých zážitků
a tvorby cenných uměleckých portfolií i pro tu nejnáročnější klientelu.

Marek Jakúbek, CEO & Founder

Marek byl po dlouhá léta odhodlán pomáhat své mámě, výtvarné umělkyni, budovat příjem z její umělecké tvorby skrze prodej děl galeriím a individuálním sběratelům. Avšak zjistil, že monetizace umění není triviální úkol, a to pro většinu umělců. Po uvědomění,
že mnoho lidí nákup umění radši odloží, protože není vždy lehké mu porozumět, posoudit jeho kvalitu a vůbec, zorientovat se na trhu, vydal se na cestu založení art-sharingové platformy se záměrem umění “demokratizovat”. Přinést to nejkvalitnější z domácí tvorby
do veřejného a komerčního prostoru flexibilně, bez rizika a za zlomek ceny - ve formě “umění jako služby”. 

Markovou vášní je propojovat svět umění a byznysu skrz vytváření uměleckých zážitků na míru a za tímto účelem orchestrovat tým uměleckých kurátorů, designérů, architektů, a rozsáhlou síť pečlivě vybraných výtvarných umělců.

#enjoyus