CAPEXUS daruje na Vianoce pomoc tým, ktorí to potrebujú

Mať krásnu a chápavú rodinu, či život bez zdravotného znevýhodnenia dnes už dávno nie sú samozrejmosťou. Aj preto sa slovenská pobočka spoločnosti CAPEXUS rozhodla podporiť práve oblasť rodiny a zdravia.

Finančným darom vo výške 1 000 € pre každú organizáciu na Slovensku venovala nádej pre krajšie vianočné sviatky práve tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Na Vianoce daruje CAPEXUS celkovo 2 000 EUR 

Dar bude venovaný nasledujúcim organizáciám

OZ Domov Dúha - 1 000 EUR

Platforma rodín - 1 000 EUR 

Projekty môžete podporiť aj sami

Ak chcete podporiť projekt nad rámec daru CAPEXUS, môžete poslať svoj dar týmto organizáciám bankovým prevodom.

Pomoc deťom a matkám s deťmi v krízovej situácii

OZ DOMOV – DÚHA

Občianske združenie DOMOV – DÚHA bolo založené s úmyslom pomáhať predovšetkým deťom a matkám s deťmi v krízovej situácii. Združenie zastrešuje dve zariadenia: Krízové stredisko DÚHA – centrum pre deti a rodiny, ktoré slúži ako prvokontaktné a preventívne zariadenie, ktoré vykonáva opatrenia sociálno – právnej ochrany detí. Bezpečný ženský dom, ktorý je miestom pomoci ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie.

Transparentný účet: IBAN: SK16 0200 0000 0020 5973 0154

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Platforma rodín spája skúsenosti rodičov, partnerov, odborníkov, mimovládnych organizácií a vlastnú misiu.  Buduje silnú organizáciu, ktorá spája rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, mimovládne organizácie a štát pre konečný cieľ, a tým je splynutie väčšinovej populácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a ich rodinami.

Transparentní účet: IBAN: SK75 8330 0000  0025 0110 0287

Pozrite sa, ktoré organizácie sme sa rozhodli podporiť na Vianoce v Českej republike a pozrite sa na naše dlhodobé charitatívne aktivity.


Ďakujeme, že ste podporili projekty a vopred Vám prajeme krásne Vianoce!


Autor fotografií: Unsplash

Publikované: 29. 11. 2021 

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.