MEET UP

enJOY your building:
investicí k úsporám

31. května proběhl v prostorách CAPEXu MEET UP se zástupci 6 silných společností, které odpověděli na otázku:
Proč je kvalitní revitalizace budov klíčem k udržitelnému provozu a úspoře nákladů?

Na případové studii mixed-use budovy a na dalších již realizovaných příkladech jsme vám ukázali, jak:

  • komplexně přistoupit k renovaci budovy,

  • uspořit za energie a provoz,

  • prodloužit životnost budovy,

  • získat a udržet si kvalitní nájemce zvýšit atraktivitu a hodnotu budovy.

Erika Bohatá má mnohaleté zkušenosti
v oblasti architektury komerčních prostor. Již 9 let patří mezi stálice v týmu architektů společnosti CAPEXUS.  Mezi nejvýznamnější realizace patří přestavba prostor pro centrálu T-Mobile, díky které společnost uspořila nejen na provozních, ale i pořizovacích nákladech. Díky chytrému architektonickému řešení ušetří na nákladech i vám. 

Vladimír Zadina ve své kariéře působil v řadě manažerských rolích – byl ředitelem inovačního centra největší technické univerzity v zemi, řídil vlastní poradenskou společnost a od roku 2017 zodpovídal jako člen představenstva městské společnosti Operátor ICT za vytvoření prostředí pro aplikaci konceptu Smart City v Praze. 
Od roku 2019 je členem týmu ČEZ ESCO,
kde zodpovídá za rozvoj obchodu klastru Energetika budov a současně přímo řídí dceřinou společnost KART.

Lukáš Pavlák působí 7. rokem ve společnosti AZ KLIMA. Za svou kariéru získal přes 400 zakázek v hodnotě přes 1 mld. Kč. Jako firma se zabývají návrhy technického zařízení budov jako je vzduchotechnika, vytápění a chlazení, měření a regulace.
Od projekční fáze přes realizaci zakázek nabízí pro zákazníka komplexní řešení i v rámci servisní činnosti. AZ Klima pracuje s nejmodernějšími technologiemi, u zákazníků identifikuje jeho technické a ekonomické potřeby tak, aby byli schopni přinést maximální hodnotu.

Daniel Žáček se více než 10 let pohybuje v oblasti energetické efektivnosti. Ve společnosti ENESA hledá s kolegy funkční řešení pro veřejnou správu i podniky v oblasti energetických úspor, která jsou prostřednictvím EPC projektů garantována. Jeho nejvýznamnější realizací je projekt Nemocnice Na Homolce, který patří mezi největší projekty EPC v České republice. Prostřednictvím metody Design&Build se vždy snaží přinést pro každého klienta optimální kombinaci jednotlivých energeticky efektivních opatření, která vedou k nižším provozním nákladů a úsporám energie s garancí.

Jiří Vrbický se od roku 2000 pohybuje ve vrcholovém managementu, například v Telefonica O2 či Lekkerland. V ČEZ ESCO je od roku 2019, kde se věnuje solárním elektrárnám a také oblasti osvětlení. Konkrétně ve společnosti HORMEN. Klientům dokáže navrhnout celkový koncept osvětlení, vypočítat úspory a najít price/value řešení, které dodávají na míru.

Tomáš Chadim se již 20 let pohybuje v oblasti energetiky se zaměřením na úspory energie a energetický management. Je energetickým specialistou a působil i v oblasti auditu energetického managementu. Ve skupině ČEZ ESCO je od roku 2016 a poslední 4 roky v rámci dceřiné společnosti Domat, která je zaměřena na oblast měření a regulace a systémů pro energetická management. Mezi nejvýznamnější aktivity uskutečněné v rámci skupiny patří akvizice společnosti Domat do skupiny ESCO a její začlenění do skupiny.

Reportáž z MEET UPu:

Proč je kvalitní revitalizace budov klíčem
k udržitelnému provozu a úspoře nákladů?

Přesně na tuto otázku odpovídali zástupci 6 silných společností v rámci setkání „enJOY your building: Investicí k úsporám“, které proběhlo 31. května 2023 v kancelářích společnosti CAPEXUS.

Smysluplná proměna

Erika Bohatá z CAPEXUS, Daniel Žáček z ENESA, Lukáš Pavlák z AZ KLIMA, Jiří Vrbický z HORMEN CE, Tomáš Chadim z Domat Control System
a Vladimír Zadina z KART na případové studii mixed-use budovy a na dalších, již realizovaných, příkladech diskutovali, jak komplexně přistoupit k revitalizaci a co je vlastně klíčem k udržitelnému provozu i zásadní úspoře nákladů.

V rámci Design & Build služeb, které CAPEXUS také nabízí, lze ze zastaralého objektu vytvořit budovu třídy A, která nejenže nabídne úsporný a udržitelný provoz, ale také dokáže mnohem lépe hledat nájemce. Součástí samotné revitalizace může být také diverzifikace zaměření budovy a konverze účelu. Staré administrativní prostory se promění v komerční jednotky, parkovací místa, coworkingové prostory, kavárnu
i nájemní bydlení. Výsledkem komplexní renovace je kromě avizované úspory energií také prodloužení životnosti budovy a zvýšení její hodnoty.

Poradenství i nové technologie

Revitalizace s sebou přináší celou řadu na sebe navazujících služeb od úvodního energetického a technického poradenství přes projektovou dokumentaci až po realizaci. V rámci návrhu řešení dojde k revizi vašich kontraktů, vytvoření studie proveditelnosti a zajištění celého projektového týmu. Velký důraz je kladen na zohlednění budoucího modelu práce i propojení potřeb s prostorem. Samozřejmostí je strategie snížení uhlíkové stopy a možnost zajištění procesu získání certifikace.

Schopnost snížit energetickou náročnost budovy jde ruku v ruce s moderními technologiemi. Smluvně sjednaná a předem vypočtená výše úspor dokáže odpovědět na otázku týkající se návratnosti celé investice. Diskutující se v rámci setkání shodli na tom, že v případě větších budov se úspory mohou pohybovat v řádech desítek milionů korun. Díky technologicky vyspělému řízení budov máte veškerou spotřebu a provozní náklady pod kontrolou.

Komplexní přístup k renovaci

Rozsah služeb přítomných firem je garancí opravdu komplexního přístupu k renovaci, který myslí jak na samotné investory, tak
na nájemníky či životní prostředí. Postupné a částečné renovace přináší ve srovnání s komplexním přístupem pouze zanedbatelný efekt. Otázku revitalizace by majitelé budov měli otevřít alespoň jednou za 10 let provozu. S hledáním odpovědí a vhodných řešení vám již rádi pomohou naši odborníci.

Kompletní fotogalerii naleznete zde.