Zero waste office – jak dosáhnout skutečně udržitelné kanceláře?

Firmy dnes hledají nové a kreativní způsoby, jak omezit jejich dopad na životní prostředí. Týká se to výroby, logistiky, tak proč ne
i administrativní části byznysu? Z této myšlenky vychází koncept zero waste office neboli kanceláře s nulovým odpadem. Je až překvapující, kolik odpadu dokáže průměrně velká kancelář vyprodukovat a jak velký efekt má jeho omezení. Jaké kroky tedy vedou k vytvoření zero waste office a co pro omezení produkce odpadu můžete udělat již dnes?

Kontrolní den ve firmě se záběrem na rostlinku

Audit veškerého odpadu

Žádná velká změna nenastane ze dne na den. V první řadě je nutné si rozdělit zodpovědnost za přechod
na udržitelnou kancelář. Zvolte některého z vedoucích zaměstnanců jako leadera, který se bude starat
o zajištění i vyhodnocování
průběhu jednotlivých fází vzniku zero waste office. Poté je potřeba provést velký audit všech faktorů, které vznik odpadu ovlivňují. 

Audit by se měl především týkat
následujících okruhů: 

Znovu použitelné zavařovací sklenice pro potraviny

Potraviny a nápoje

Plýtvání jídlem a využívání jednorázového nádobí patří
k hlavním nešvarům moderní kanceláře
. Někdy k jejích omezení stačí psychologické faktory – můžete například vyčíslit, kolik lidí by se najedlo z průměrně vyhozeného množství jídla a viditelně tuto informaci vyznačit
v blízkosti košů. Místo viny ale lépe funguje podpora. Uspořádejte například výzvu k používání znovupoužitelných sklenic či hrnků. Nebo třeba nechte vyrobit nádobí s vizuálními prvky firemní identity či hrnečky se jmény pro jednotlivé zaměstnance.

Pokrčený papír

Nakládání s papírem

Papír je zdánlivě ta nejdůležitější komodita, se kterou se zároveň v kanceláři nejvíce plýtvá. Mít všechno vytištěné opravdu dnes už není potřeba. Bezpapírové HR, digitální podepisování smluv a cloudová úložiště pro firemní dokumentu jsou prvními kroky k tomu, aby spotřeba papíru v kanceláři klesla.

Udržitelná a recyklovatelná řešení

V kanceláři to někdy vypadá trochu jako po výbuchu v papírnictví. Při nákupu kancelářských pomůcek si však dávejte pozor na to, aby vámi pořízené produkty byly snadno recyklovatelné nebo rozložitelné. Omezte plasty (pastelky místo fixů), kovové sponky a zařiďte si
v nějakém koutu kanceláře kompostér. Dnešní řešení kompostu pro interiéry si už dokáží poradit jak s hygienickými hledisky kompostu, tak se zápachem. Kompost je dobře využitelný pro potřeby kancelářské zeleně a omezíte díky němu odpad z jídla, který by jinak končil na skládkách.

Prosklená zasedací místnost pro konference ve firmě Passerinvest

Energetická efektivita

Součástí udržitelnosti je také co největší snížení uhlíkové stopy kanceláře. Podporujte laptopy místo stolních počítačů, skoncujte s šetřiči obrazovky a investujte do ekologicky šetrného osvětlení (slunce funguje nejlépe pro přírodu i vaše zdraví).

Pohled na podepisující se dokument

Bez papíru
se obejdete

Jak již bylo zmíněno výše, díky digitálním nástrojům pro sdílení dokumentů a jejich společné vytváření do velké míry mizí nutnost plýtvání s papírem. Spolu s omezením tisku pak samozřejmě ušetříte i na cartridgích s barvou
a provozu tiskáren. Oficiální dokumenty dnes mohou také bez problémů existovat v digitální formě. Stohy papírů
v rohu a neustále plná skartovačka jsou již záležitostí minulosti.

Nebuďte na to sami

Nejlepší je, pokud kanceláře nemusí na zero waste policy přecházet, ale místo toho jsou již od začátku navrženy tak, aby v nich udržitelnost měla prioritu. Pokud máte v plánu svůj tým přestěhovat do nových prostor nebo rekonstruovat stávající kanceláře, pak se obraťte na CAPEXUS a svěřte se s vašimi plány na kancelář bez odpadu do rukou našich expertů. Dokážeme navrhnout i realizovat udržitelnou kancelář s minimální uhlíkovou stopou, ve které se s odpadem nakládá co nejšetrněji k životnímu prostředí.

Naše
přednosti

Srozumitelnost
návrhu

Individuální
přístup

Časová
flexibilita

Rychlost
dodání


Autoři fotografií: Ondřej Bouška (Adam Costey photography), Unsplash

Publikováno: 14. 9. 2020

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.