Jak na správnou regulaci teploty v kancelářích?

Základem pro správnou regulaci je promyšlená architektura budovy a kvalitně zpracovaný TZB (=technické zařízení budov) projekt. Svoji roli však hraje i vhodně zvolené rozvržení kancelářského prostoru. Významným faktorem pro vnitřní klima budovy je její venkovní plášť. Nové kancelářské projekty mohou již v přípravné fázi nežádoucí teplo eliminovat například lomenými prvky fasády a předokenními žaluziemi, které dokážou pohlcovat sluneční záření.

Venkovní žaluzie jako prvek termoregulace

Řešení pro starší budovy

Starším budovám, zejména těm v klasifikaci B, může pomoci rekonstrukce fasády a dodatečná instalace aktivních prvků. Zásadní roli však může hrát i vnitřní uspořádání kancelářského prostoru bez ohledu na typ či kvalitu budovy.

Stále více nájemců kancelářských budov přemýšlí o co nejsmysluplnějším návrhu jednotlivých kancelářských zón a díky pokročilým způsobům chlazení lze například vytvořit v kancelářích různé teplotní pásma, která umožní částečně vyřešit problém vnímání teploty zaměstnanci v kancelářích.
CAPEXUS

Různá teplotní pásma

V případě starších budov, kdy je fasáda z konvenčních materiálů, by mohly být různá teplotní pásma uvnitř kanceláří vhodným řešením. Této možnosti nahrává i fakt, že řada společností ustupuje od klasického kancelářského modelu, tedy konkrétní místo pro jednoho zaměstnance, a realizuje společné co-workingové prostory. „Zaměstnanci by tak mohli střídat během dne různé pracovní zóny s odlišně nastavenou teplotou, která více vyhovuje jejich aktuální potřebě,“ doplňuje zástupce společnosti CAPEXUS.

Nová výstavba

V případě nové výstavby či rozsáhlejší modernizace je na místě promyšlený TZB projekt ve spojení s inteligentním ovládáním budovy, které mohou vhodně kombinovat a řídit přirozené větrání zvenku, ovládání stínící techniky a chlazení budovy. Důležitým faktorem je i řízení míry vlhkosti v kancelářských prostorech, jenž může snížit náchylnost pracovníků k letnímu nachlazení ze zapnuté klimatizace. Zaměstnanci by pak měli pamatovat na to, že teplota nastavená na ovládacím panelu klimatizace by neměla přesáhnout venkovní teplotu o více než sedm stupňů.

S nájemci, kteří nás oslovují již ve fázi výběru vhodného kancelářského prostoru, řešíme kromě umístění potenciálních prostor i funkční půdorys a jeho technické řešení, abychom zajistili budoucímu nájemci i optimální návrh chlazení v letních měsících s ohledem na provozní náklady nájemce
CAPEXUS

Systém promyšlený v projekční fázi

Chlazení a vytápění patří k jedné z nejvyšších položek provozních nákladů administrativní budovy, což si uvědomují jak nájemci, tak pronajímatelé. Pro investory a pronajímatele kancelářských budov, kteří nastaví již v projekční fázi promyšlený systém architektury a efektivních technologií, může být taková cesta konkurenční výhodou. Zajistí jim dlouhodobé nájemce. Nájemci sami pak musí zvážit vhodnou strategii uspořádání kancelářského prostoru, aby zajistili zaměstnancům příjemné pracovní klima. „Dle našich zkušeností víme, že jeden velký openspace s jednotně nastavenou teplotou pro všechny zaměstnance může v letních měsících přinést neshody mezi kolegy,“ uzavírá téma zástupce firmy CAPEXUS.


Autor: Jiří Baloun

Zaujal vás tento článek? Sdílejte jej.