Slovník pojmov Design & Build

Svet kancelárií a interiérového dizajnu je plný cudzích slov a odborných výrazov. Preto sme pre vás pripravili slovník niekoľkých desiatok pojmov vysvetľujúcich nielen naše služby. Neviete nájsť to, čo hľadáte? Dajte nám vedieť a my pojem do slovníka radi doplníme.

Open space kancelář s akustickými prvky ve firmě SPORTISIMO

Activity-based workplace

V prípade činnosti založenej na pracovisku (ABW) je interiér zvolený podľa odvetvia, ktorým sa spoločnosť zaoberá, prípadne miesto na sedenie podľa toho, akú prácu zamestnanec práve vykonáva.

Micro-office buňka pro zaměstnance k většímu soukromí

AR

Rozšírená realita (AR, z angl. augmented reality) označuje technológiu, ktorá spája obraz reálneho prostredia s počítačovo vytvorenými objektmi. Príkladom môže byť hra Pokémon Go, ale aj aplikácia, ktorá vám umožní predstaviť si, ako bude kreslo vyzerať vo vašom interiéri.

Bench desking

Predstavuje stôl v tvare dlhšej lavice, pri ktorom sedia zamestnanci spoločne. Tento spôsob sedenia výrazne zlepšuje komunikáciu v tímoch.

Co-workingová místnost sloužící ke sdílení pracovních míst

Brainstorming

Brainstorming označuje skupinovú kreatívnu činnosť, ktorej je cieľom vygenerovať nápady na konkrétnu tému. Táto technika hľadania nových nápadov vyžaduje nielen moderátora a pravidlá, ale taktiež vhodné priestory. Často sa pre brainstorming využívajú priestory mimo kancelárie.

Branding

Branding v interiéroch znamená implementovanie vizuálnej identity značky. Branding používa logá, vizuálne štýly, farby a ďalšie prvky značky, ako je definovaná.

BREEAM certifikácia

Systém BREEAM (British Research Establishment‘s Environmental Assessment) je celosvetovo používaný certifikát, ktorý zohľadňuje trvalo udržateľnú výstavbu a popisuje vplyv budovy na životné prostredie. Globálne je pomocou BREEAM certifikovaných viac ako 550 000 budov.

Burnout syndrome

Syndróm vyhorenia je stav emocionálneho vyčerpania a únavy. Syndróm môže byť klasifikovaný ako stresová porucha.

Clean desk policy (CDP)

Ide o smernicu, ktorá určuje, v akom stave by zamestnanci mali ponechať svoj pracovný priestor, keď opúšťajú kanceláriu. Väčšinou sa vyžaduje, aby zamestnanci na konci dňa zo stola odstránili všetko okrem pracovnej stanice – notebooku, monitoru a ostatného hardwaru. Firmy si tak zabezpečujú reprezentatívny vzhľad a ochranu citlivých údajov.

Coworking

Coworking znamená v doslovnom preklade  spolupráca. V praxi je to zdieľaný pracovný priestor pre rôzne typy pracovníkov, vrátane tých na voľnej nohe.

Design & build

Design & build predstavuje kompletné obstarávanie vo forme dodávky stavby na kľúč. . CAPEXUS rieši všetky fázy projektu, vrátane dizajnu, technického dozoru či kontroly kvality.

Desk sharing
(alebo share desking)

Desk sharing označuje zdieľanie pracovného miesta. Zamestnancovi nie je pridelené pracovné miesto, ktoré by patrilo iba jemu. Jedno miesto je voľne k dispozícii pre viacerých zamestnancov. Desk sharing tak zamestnávateľom šetrí náklady a zefektívňuje procesy.

Feng shui

Feng Shui (Feng Shui) ) je označenie pre tradičné čínske učenie, ktoré sa zaoberá vzťahom človeka a jeho životného priestoru. Cieľom je vytvoriť harmóniu v priestore.

Fit out

Fit out predstavuje stavebné a technologické práce, ktoré sa realizujú pred samotnou inštaláciou interiérových prvkov. V tejto fáze je stále možné zapracovať požiadavky na prípadné zmeny.

Floor plan

Pôdorys, ktorý predstavuje stavebné riešenie podlaží, hrúbku stien, materiály, usporiadanie miestností, vzťahy medzi konštrukčnými prvkami, alebo napríklad otvory v priečkach.

Genius loci

Latinský výraz, ktorý v preklade znamená "Duch miesta". Dnes sa používa hlavne v spojení s jedinečnou atmosférou alebo šarmom určitého miesta alebo budovy.

Home office

Je to koncept, ktorý predstavuje možnosť pracovať z pohodlia domova. O tento zamestnanecký benefit je zo strany zamestnancov čím ďalej väčší záujem.

Hot desking

Model zdieľania pracovného miesta. Jedno pracovné miesto môže používať viacero zamestnancov. Je synonymom desk sharingu.

Chill out zóna

Priestor pre zamestnancov určený na relax, oddych a posedenie s kolegami. Chill out zóna spravidla ponúka pohodlné sedenie a občerstvenie.  

Internet vecí

Internet vecí je trend, kedy sú spotrebiče, osvetlenie a ďalšie zariadenia pripojené na internet, a zároveň je možné ich cez internet pohodlne a  na diaľku ovládať.

LED osvetlenie

LED označuje svetelnú diódu. LED osvetlenie má nízku spotrebu energie a dlhú životnosť.

Certifikácia LEED

LEED je podobne ako BREEAM celosvetovo používaná certifikácia, ktorá zohľadňuje trvalo udržateľnú výstavbu a popisuje environmentálny vplyv budovy. Systém LEED (Leedership in Energy and Environmental Design) pracuje s americkými normami ASHRAE. Ich tvorcom je Americká spoločnosť pre kúrenie, chladenie a vzduchotechniku.

Lobby

V kanceláriách a administratívnych interiéroch ide o vstupný priestor, kde môže byť umiestnená recepcia a čakacia zóna pre návštevníkov.

Locker

Uzamykateľná skrinka, do ktorej si môžu zamestnanci odkladať osobné veci. Uzamykateľné skrinky sú inteligentným a praktickým riešením, najmä v prípade, že vo firme platí Clean desk policy.

Lounge

Spravidla predstavuje salónik či priestor, ktorý ponúka pohodlné sedenie pre rozhovor, neformálne schôdzky a komunikáciu s kolegami.

Microoffice, tiež tichá izba

Micro kancelária ponúka zvukovú izoláciu a súkromie, , vhodné napríklad pre vybavovanie telefonátov, aby volajúci nenarúšal kľud a sústredenie v kancelárii.

Open plan

Anglické označenie pre open space, t. j. usporiadanie pracoviska v otvorenom priestore bez priečok.

Open space

Organizácia pracoviska v jednom priestore bez priečok. Výhodou je efektívne využitie priestoru, medzi nevýhody patrí zvýšená hladina hluku. Preto architekti dnes navrhujú rôzne druhy akustických riešení a subtílneho delenia v podobe úložných priestorov, paravánov, závesov, prípadne mobilných priečok.  

Relax zóna

Priestor vyhradený pre relaxáciu, oddych alebo stretávanie s kolegami. Spravidla sa nachádza úplne mimo pracovnej plochy a ponúka pohodlné posedenie a občerstvenie.

Scrum

Metóda riadenia projektov, ktorá je zameraná predovšetkým na organizovanie vývojového tímu s cieľom dosiahnuť najvyššiu efektivitu a agilitu vývoja. Scrumu je často potrebné prispôsobiť rozloženie pracovného priestoru a jednotlivých členov tímu.

Space plan

Plán využitia fyzického priestoru, berúc do úvahy účel priestoru a kto ho používa. Plánovanie priestoru pomáha zabezpečiť efektívne využitie podlahovej plochy bez hluchých miest.

Stand-up meeting

Stand-up meeting (alebo jednoducho "stand-up ") je stretnutie, počas ktorého ľudia stoja a majú tendenciu odovzdávať  si len najdôležitejšie informácie čo najrýchlejšie. Státie  spravidla nie je v praxi povinné, ale efektívnosť tejto formy pracovného stretnutia by sa mala zachovávať.

Startup

Startup alebo Start-up je novo založená začínajúca spoločnosť, ktorá sa zvyčajne vďaka moderným technológiám rýchlo vyvíja, rýchlo sa prispôsobuje a má veľký rastový potenciál. Často sa financuje z rizikových kapitálových fondov.

Sustainability

Predstavuje trvalú udržateľnosť, t. j. praktickú  schopnosť uspokojiť základné potreby bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a životnú úroveň budúcich generácií.

Test fit

Ide o pôdorys, ktorý sa používa na potvrdenie, že zadané požiadavky je možné realizovať v konkrétnom priestore.

VR

Virtuálna realita (VR) je technológia, ktorá umožňuje užívateľovi interakciu v simulovanom prostredí, čo má za následok ilúziu reálneho sveta.

Wearables

Výraz označuje malé elektronické zariadenia, ktoré človek môže nosiť, napríklad na zápästí, krku alebo na oblečení.

WELL certifikácia

Certifikát zdravého vnútorného prostredia WELL sa komplexne zameriava na zdravé vnútorné prostredie budov a dopad prostredia na psychické a fyzické zdravie človeka.

Workplace consultancy

Poradenstvo, ktoré pomáha porozumieť tomu, ako by mal byť využitý aktuálny alebo budúci priestor. Workplace consultant posudzuje ako by mal byť priestor upravený a optimalizovaný pre budúce potreby, efektivitu práce a pohodu zamestnancov.

Chýba vám tu nejaký pojem? Neváhajte sa na nás obrátiť , radi ho do slovníka doplníme a vysvetlíme.

Stiahnite si slovník pojmov a majte ho vždy po ruke

Publikované: 27. 2. 2020

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.