Projektová dokumentácia

Stavba alebo rekonštrukcia kancelárie sa nezaobíde bez spracovanej projektovej dokumentácie. Skúsený tím projektantov zo spoločnosti CAPEXUS poskytuje komplexné služby všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Najlepšie nápady vieme skĺbiť so štandardnými a zákonnými požiadavkami. To všetko s cieľom rýchlej, bezpečnej a úplne bezproblémovej realizácie.

Workspace ve firmě 100 Towers Holding nabízí klid pro práci

Architektonická štúdia a zadania projektu

Na základe úvodných konzultácií vytvoria architekti architektonickú štúdiu. Vaše požiadavky a predstavy spoločne s nimi prevedieme do formálnej podoby. Súčasťou štúdie sú nielen vizualizácie vašich nových kancelárií, ale aj všetky informácie o základných dispozíciách, rozmeroch, funkčnom usporiadaní alebo napríklad o základnom riešení interiéru.

Úzko s vami spolupracujeme, aby sme splnili všetky požiadavky a predstavy o fungovaní nových priestorov.

Pohled na projektovou dokumentaci a razítko

Projekt pre
stavebné povolenie

Pripravíme všetku dokumentáciu pre získanie stavebného povolenia. Súčasťou podkladov pre komunikáciu so stavebným úradom sú napríklad situačné výkresy, súhrnná technická správa, architektonicko-stavebné riešenie, či informácie o elektroinštalácii a ostatných technológiách. Vyhovieme všetkým požiadavkám úradov a získame stavebné povolenie.

Papierovanie nechajte na nás

Nemusíte sa starať o normy, vyhlášky a prípadné požiadavky správnych orgánov. Papierovanie spojené s projektom je jednoducho len naša starosť. V Českej republike patrí schvaľovací proces k jedným z najzložitejších, a preto je vždy vhodné obrátiť sa na odborníkov.

Projekt pre
realizáciu stavby

Do najmenšieho detailu spracujeme dokumentáciu pre realizáciu stavby vrátane všetkých špecifikácií potrebných k realizácii. Súčasťou je aj podrobný výmer, na základe ktorého je stanovená presná cena projektu. Naši projektanti úzko spolupracujú s realizačným tímom a konzultujú jednotlivé riešenia. Dokumentácia pre realizáciu stavby slúži ako základný dokument pre celú realizáciu.

podrobný 3D model schodiska

Vieme pracovať
tiež v BIM

Pri projektovaní využívame BIM metodiku (Building Information Modeling), ktorá zásadne mení doterajší spôsob práce v našom odvetví. Výkresy a bežnú dokumentáciu dopĺňame dokonale detailnými 3D modelmi, ktoré slúžia ako pre realizáciu stavebných prác, tak pre následnú údržbu. Výsledkom je eliminácia komplikácií na stavenisku a výrazná úspora nákladov.

V každej fáze projektu s vami úzko spolupracujeme, aby sme splnili všetky požiadavky a predstavy o fungovaní nových priestorov. Vďaka 3D modelu vám dokážeme ľahko prezentovať rôzne varianty riešenia a požadované zmeny.

Autorský dozor
počas realizácie

Zaistíme výkon autorského dozoru počas samotnej realizácie stavby. Kontrolujeme priebeh výstavby, aby sme zabezpečili hladký priebeh. Počas celej stavby kontrolujeme rešpektovanie podmienok výstavby stanovenej stavebným úradom. 

Šetríme peniaze

Vďaka využívaniu BIM a poctivému prístupu k projektovej dokumentácii šetríme ako čas, tak vaše peniaze, pretože nemusíme riešiť dodatočné problémy vzniknuté až počas samotnej stavby. 3D model už pri projektovej fáze odhalí priestorové konflikty, ktoré by sme v 2D hľadali len ťažko.

Variabilní použití moderního prostoru, jak pro setkávání s kolegy, tak i pro práci

Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Vo fáze dokončenia realizácie spracujeme dokumentáciu skutočného realizovania. Tá je podkladom pre kolaudačné konanie a obsahuje všetky zmeny medzi hotovým dielom a dokumentáciou schválenú stavebným úradom.

Pohled na recepční pult a lobby prostor ve společnosti Sev.en Energy.

Kolaudácia

S kvalitnou projektovou dokumentáciou je kolaudácia už len formalitou. Aj vďaka tomu dokážeme projekty nových kancelárií realizovať v rekordnom čase.

Nezáväzné konzultácie

Využite naše služby a neváhajte sa nám ozvať

CBC 4, Karadžičova 14, Bratislava

Autor fotografií: Petr Andrlík, Unsplash
Vizualizácia: Tomáš Holub

Naše projekty