Technológie budov

Správna funkčnosť všetkej techniky v budovách je kľúčový faktor pre bezpečnosť a pohodlie každého, kto priestor využíva a vo výsledku zaisťuje hladký chod celej firmy. Technológia budov sa skladá z technického zariadenia budov (TZB, anglicky HVAC) a elektroinštalácií

CAPEXUS zabezpečuje obe tieto služby. 

Elektroinštalácia

Dobre spracovaný projekt elektroinštalácií ušetrí náklady a zvýši komfort užívateľov

Elektroinštalácia je ako nervový systém kancelárskeho priestoru, pretože umožňuje plynulé prúdenie energie a informácií. Kvalitné a do detailu premyslené rozvody elektro garantujú, že kancelária funguje naplno a bez obmedzení. Zlá inštalácia je naopak zdrojom problémov, ktoré v lepšom prípade znižujú efektivitu práce, komplikujú prácu, ale môžu tiež ohroziť bezpečnosť zamestnancov a chod celej firmy. CAPEXUS tím sa postará o profesionálne elektroinštalácie vo vašich kanceláriách.

Ruka v ruke

Realizácia elektroinštalácií je súčasťou služby Design & build. Naši elektro experti preto vstupujú do procesu návrhu kancelárskeho priestoru už na začiatku. Elektroinštalácia musí ísť ruka v ruke s architektúrou a všetkými ďalšími prvkami dizajnu. Dôraz kladieme aj na technické možnosti objektu.

Členovia nášho elektro tímu už v prípravných fázach projektu podrobne zmapujú technický stav budovy a technické obmedzenia. Na základe získaných informácií a konzultácií potom vytvoríme riešenia šité na mieru.

led osvětlení v kanceláři a zelená stěna

Silnoprúd

Silnoprúdové elektroinštalácie predstavujú absolútny základ, na ktorý nadväzuje všetka ďalšia inštalovaná technika. Medzi súčasti silnoprúdovej elektroinštalácie patria vnútorné elektrické rozvody, systémy osvetlenia či bleskozvodná sústava.

Elektro tím CAPEXUS poskytuje z hľadiska silnoprúdu komplexné poradenské služby vrátane spracovania projektovej dokumentácie a následnej realizácie.

Recepce

Slaboprúd

Kancelársky priestor bez dobre navrhnutých a namontovaných slaboprúdových prvkov si dnes už nemožno prakticky vôbec predstaviť. Naši experti zaisťujú komplexné elektromontážne dodávky a montáže slaboprúdových technológií v celom spektre požadovaných systémov.

Čo všetko pre vaše kancelárie dokážeme projektovať a realizovať?

V rámci slaboprúdových elektroinštalácií zaistíme, aby vaše kancelárske priestory boli maximálne bezpečné, komfortné a efektívne.

Relax zóna

Bezpečnosť zaistíme okrem iného kompletnou projektovou prípravou a realizáciou:

· Systémov elektronickej zabezpečovacej signalizácie (EZS)

· Systémov elektronickej požiarnej signalizácie (EPS)

· Kamerových systémov a priemyselných televízií (CCTV)

· Identifikačných vstupných systémov (ACS)

· Núdzového zvukového systému (NZS)

Lepšiu komunikáciu a prostredie pre prácu zabezpečia nami realizované:

· Počítačové siete a systémy štruktúrovanej kabeláže  vrátane merania a záverečnej správy

· Komunikačné zariadenia (telefónne ústredne, domáce   telefóny, interkomy . . . )

·  Ozvučovacie systémy

· Spoločné televízne antény

· Systémy jednotného času

Smart elektroinštalácie

Elektroinštalácia od CAPEXUSu ide vždy s dobou. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, pod naším vedením všetko prebehne úplne bez komplikácií.

Originální světla v prostorné místnosti

Svetlo na správnom mieste

Funkčné a inteligentné osvetlenie, ktoré myslí nielen na predpisy a moderný dizajn, ale aj na zdravie a pohodu jednotlivých zamestnancov. Pri elektroinštalácií poskytujeme aj osvetlenie vrátane jeho inštalácie na mieste.

Ovladač do zasedací místnosti nahrazující vypínače

Meranie a regulácia

V rámci merania a regulácie optimalizujeme vykurovacie, vetracie a svetelné sústavy s cieľom zvýšiť užívateľský komfort a znížiť náklady na prevádzku objektu. Súčasťou elektroinštalácie budov sú tiež termoregulačné systémy, ktoré pri správnej inštalácii a nastavení dokážu výrazne znížiť náklady budovy na vykurovanie (až o 40%).

Technické vybavenie budov

Technické vybavenia budov zaisťujú zdravé a produktívne pracovné prostredie

Kvalita vzduchu a teplotné podmienky predstavujú jedny z najdôležitejších aspektov pracovného prostredia. Technické vybavenie budov (TVB, anglicky HVAC) zahŕňajú návrhy, realizácie a údržbu systémov vzduchotechniky, klimatizácie, vykurovania a ďalších dôležitých prvkov pracovného priestoru. Správne nainštalované a nadstavené TVB garantuje, že prostredie, v ktorom zamestnanci trávia veľkú časť svojho dňa, je ideálne.

Dřevěné police s kovovou konstrukcí a květinami

TVB je súčasťou služby Design & build

Náš tým 8 špecialistov na TVB do celého procesu návrhu a realizácie interiéru vstupuje už na začiatku. Na základe konzultácie a predbežného rozboru vypracujeme konkrétny návrh riešenia.

 • Vypracujeme projektovú dokumentáciu
 • Vybavíme všetky povolenia
 • Nahlásime všetko potrebné na príslušné úrady
 • Zabezpečíme realizáciu, merania a potrebné regulácie
 • Uvedieme všetko do procesu
 • Preškolíme zamestnancov k obsluhe nainštalovaných zariadení
 • V čase prevádzky zariadení zaistíme pravidelný servis a údržbu

V rámci TVB realizácie a poradenstva sme schopní kompletne vyriešiť techniku v týchto typov priestorov:

 • Kancelárske priestory
 • Technologické prevádzky
 • Zdravotné zariadenia  
 • Kantíny a jedálne
 • Nahrávacie a dabingové štúdia 
 • Reprezentatívne priestory
vzduchotechnika na střeše budovi

Vzduchotechnika

Správna výmena vzduchu je kľúčová pre udržanie zdravej mikroklímy v kancelárii, v ktorej veľký počet zamestnancov trávi podstatnú časť svojho pracovného týždňa. Odpoveďou na problémy s cirkuláciou vzduchu je správne navrhnutá, nainštalovaná a udržiavaná vzduchotechnika.

Komfort a zdravie vašich zamestnancov zabezpečí náš TVB tím, ktorý vyrieši kompletný návrh a inštaláciu vzduchotechniky. Postaráme sa o to, aby nedochádzalo k šíreniu chorôb na vašom pracovisku vďaka správnemu nadstaveniu vzduchotechniky a pravidelnej údržby.

Vnitřní jednotka klimatizace v budově

Klimatizácia

Zabezpečenie teplotnej pohody pre všetkých zamestnancov vyžaduje komplexné riešenia. Správnu termoreguláciu v interiéri je možné docieliť kombináciou architektonických prvkov a kvalitne spracovaného TVB. Klimatizačné systémy, ktoré do interiérov inštalujeme, upravujú mikroklímu na pracovisku podľa momentálnych potrieb tak, aby bola udržiavaná v zdraviu prospešnej miere. Teplotnú pohodu v lete je možné okrem klimatizácie zlepšiť vhodne zvolenými interiérovými prvkami ako zeleň alebo tienenie okien.

termostat vhodný pro vytápění a chlazení místnosti

Vykurovanie a chladenie

Vykurovanie a chladenie predstavujú energeticky najnáročnejšie a najdrahšie položky prevádzky administratívnych budov (často tvoria až polovicu celkových nákladov). V našich projektoch kladieme veľký dôraz tak na zabezpečenie teplotnej pohody, ako na ohľaduplnosť voči životnému prostrediu.

Tahokov - kryt na topení

Zdravotechnika

Pod názvom zdravotechnika alebo tiež zdravotná technická inštalácia (ZTI) sa skrýva široké spektrum inštalácií súvisiacich predovšetkým s rozvodom vody, popr. tiež plynu. Okrem toho do oblasti zdravotechniky spadajú:

 • Rozvody pitnej vody
 • Rozvody požiarnej vody
 • Rozvody dažďovej vody a dažďovej kanalizácie
 • Vnútorné plynové rozvody
 • Kanalizácia
 • Dodávka a montáž zariaďovacích predmetov (umývadla, WC, sprchy)

Kvalitný návrh, inštalácia a údržba zdravotechniky vedie k lepšiemu hospodáreniu s vodnými zdrojmi. Dokáže zlepšiť zdravie, ale aj pohodu zamestnancov.

Technické vybavenie budov od CAPEXUSu

Využite naše dlhoročné skúsenosti s technickým vybavením budov a neváhajte sa na nás obrátiť. Tým 8 špecialistov na TVB čaká na nové výzvy.