Navštívte nás
v Prahe alebo v Bratislave

Pobočka Praha

CAPEXUS s.r.o.
Nuselská 419/92,
140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

IČ: 24131326
DIČ: CZ24131326


Bankový účet:
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 4508 7327
SWIFT: CEKOCZPP

Spoločnosť je registrovaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 181449.

Pobočka Bratislava

CAPEXUS SK s.r.o.
Green Point Offices,
Blok F, Turčianska 2,
821 09 Bratislava, Slovensko

IČ: 35937190
DIČ: SK2022011255


Bankový účet:
IBAN: SK20 1111 0000 0013 7798 0007
SWIFT: UNCRSKBX

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo 36180/B.