Navštívte nás
v Bratislave alebo v Prahe

Pobočka Praha

CAPEXUS s.r.o.
Nuselská 419/92,
140 00, Praha 4 - Michle
Česká republika

IČ: 24131326
DIČ: CZ24131326


Bankový účet: 2111860352/2700
SWIFT: CZ36 2700 0000 0021 1186 0352
BIC: BACXCZPP

Spoločnosť je registrovaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 181449.

Pobočka Bratislava

CAPEXUS SK s.r.o.
Turčianska 2
Green Point Offices, Blok F
821 09 Bratislava, Slovensko

IČO: 35937190
DIČ: SK2022011255
IČ DPH: SK2022011255


Bankový účet: 1377980007/1111
SWIFT: SK20 1111 0000 0013 7798 0007
BIC: UNCRSKBX

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo 36180/B.