Členstvo

CAPEXUS zakladajúcim členom Studia Alliance

Studio Alliance združuje popredné európske odborníky, ktorí sa snažia poskytovať klientom najvyššiu možnú úroveň služieb po celú dobu projektu. Medzi hlavné služby členov Studio Alliance patrí poradenstvo na pracovisku, architektonický a interiérový dizajn, fit-out
a poskytnutie nábytku. Studio Alliance, vytvorené v reakcii na zrýchľujúce sa globalizácii, ponúka korporátnym obyvateľom a prenajímateľom znalosti miestneho trhu v kombinácii so skúsenosťami z práce vo viac ako 5 000 budovách v 24 krajinách.

Studio Alliance sa skladá z 11 zakladajúcich členov:
Area Europe vo Veľkej Británii, Alternativ v Belgicku, CAPEXUS v Českej republike a na Slovensku, CDB vo Francúzsku, DIEM v Turecku, Ditt v Holandsku, skupina DVM v Maďarsku, IIS Space v Írsku, Il Prisma v Taliansku, Morphoza v Rumunsku a Reesco v Poľsku.

CAPEXUS členom RICS

Royal Institution of Chartered Surveyors, Kráľovský inštitút diplomovaných znalcov - RICS je medzinárodná inštitúcia združujúca viac ako 140 000 realitných odborníkov, ktorá pôsobí v 146 krajinách. RICS Česká Republika bola založená v roku 2006 a v súčasnosti má okolo 100 členov. Hlavnou úlohou tejto medzinárodnej inštitúcie je regulovať a zviditeľňovať povolania spojené s nehnuteľnosťami, udržiavať profesné a vzdelávacie štandardy, chrániť klientov striktnými etickými predpismi a zaistiť objektívne poradenstvo, analýzy a dozor. Karel Konečný a Daniel Matula sú obaja členovia RICS a Daniel zároveň od roku 2013 do októbra 2015 pôsobil v boardu RICS v Českej republike.