Členstvo

CAPEXUS členom RICS

Royal Institution of Chartered Surveyors, Kráľovský inštitút diplomovaných znalcov - RICS je medzinárodná inštitúcia združujúca viac ako 140 000 realitných odborníkov, ktorá pôsobí v 146 krajinách. RICS Česká Republika bola založená v roku 2006 a v súčasnosti má okolo 100 členov. Hlavnou úlohou tejto medzinárodnej inštitúcie je regulovať a zviditeľňovať povolania spojené s nehnuteľnosťami, udržiavať profesné a vzdelávacie štandardy, chrániť klientov striktnými etickými predpismi a zaistiť objektívne poradenstvo, analýzy a dozor. Karel Konečný a Daniel Matula sú obaja členovia RICS a Daniel zároveň od roku 2013 do októbra 2015 pôsobil v boardu RICS v Českej republike.