Členstvo

CAPEXUS SK dcérskou spoločnosťou ESCO Slovensko

V roku 2021 sa CAPEXUS stal súčasťou holdingu ESCO Slovensko. V súvislosti s tlakom na dekarbonizáciu a energeticky efektívnu prevádzku komerčných budov sa na trhu s nehnuteľnosťami očakáva veľký dopyt po moderných a funkčných revitalizáciách. Technické služby budov (BTS) sú popri priemyselných zákazkách, fotovoltaike a kogenerácii kľúčovým odvetvím spoločnosti ESCO Slovensko. Spolupráca nám umožní osloviť nových zákazníkov na trhu s nehnuteľnosťami, najmä investorov do kancelárií a samotných nájomcov. 
Výhodou spoločnosti CAPEXUS pri realizácii komplexných projektov je využívanie prístupu Design & Build, vrátane vlastného architektonického a dizajnérskeho štúdia, ktoré zahŕňa špecialistov na moderný BIM dizajn

CAPEXUS posilní Energetický klaster budov a rozšíri portfólio spoločnosti ESCO Slovensko o zákazky v oblasti kancelárskych budov. Akvizícia spoločnosti skupinou ESCO Slovensko kopíruje model z českého trhu, kde polovičný akcionár skupiny, ČEZ ESCO, taktiež preberá kontrolu nad spoločnosťou CAPEXUS v Českej republike. Druhým polovičným akcionárom skupiny ESCO Slovensko je SPP.

logo CAPEXUS a ESCO Slovensko

CAPEXUS zakladajúcim členom Studia Alliance

Studio Alliance združuje popredné európske odborníky, ktorí sa snažia poskytovať klientom najvyššiu možnú úroveň služieb po celú dobu projektu. Medzi hlavné služby členov Studio Alliance patrí poradenstvo na pracovisku, architektonický a interiérový dizajn, fit-out
a poskytnutie nábytku. Studio Alliance, vytvorené v reakcii na zrýchľujúce sa globalizácii, ponúka korporátnym obyvateľom a prenajímateľom znalosti miestneho trhu v kombinácii so skúsenosťami z práce vo viac ako 5 000 budovách v 24 krajinách.

Studio Alliance sa skladá z 11 zakladajúcich členov:
Area Europe vo Veľkej Británii, Alternativ v Belgicku, CAPEXUS v Českej republike a na Slovensku, CDB vo Francúzsku, DIEM v Turecku, Ditt v Holandsku, skupina DVM v Maďarsku, IIS Space v Írsku, Il Prisma v Taliansku, Morphoza v Rumunsku a Reesco v Poľsku.

CAPEXUS členom RICS

Royal Institution of Chartered Surveyors, Kráľovský inštitút diplomovaných znalcov - RICS je medzinárodná inštitúcia združujúca viac ako 140 000 realitných odborníkov, ktorá pôsobí v 146 krajinách. RICS Česká Republika bola založená v roku 2006 a v súčasnosti má okolo 100 členov. Hlavnou úlohou tejto medzinárodnej inštitúcie je regulovať a zviditeľňovať povolania spojené s nehnuteľnosťami, udržiavať profesné a vzdelávacie štandardy, chrániť klientov striktnými etickými predpismi a zaistiť objektívne poradenstvo, analýzy a dozor. Karel Konečný a Daniel Matula sú obaja členovia RICS a Daniel zároveň od roku 2013 do októbra 2015 pôsobil v boardu RICS v Českej republike.