CAPEXUS projektuje efektívne a udržateľne vďaka BIM

Naše projekty spája nielen moderný dizajn a vysoká kvalita prevedenia, ale aj starostlivá príprava, koordinácia všetkých prác na stavbe a z toho plynúca rýchlosť dodania.

Nahliadnite pod pokrievku projektovania tak, ako ho robíme my - s využitím pokročilých technológií a s cieľom tvoriť projekty efektívnejšie. Spoznajte s nami celosvetový trend menom BIM.

Čo je to BIM?

Práca v 3D

Súčasťou každého projektu je spracovanie projektovej dokumentácie, pričom náš skúsený tím projektantov využíva výhody BIM projektovanie. Máme skúsenosti s prácou v 3D modeli na platforme REVIT a dokážeme z vašich digitálnych podkladov BIM model vytvoriť. Než si však predstavíme jednotlivé výhody nášho prístupu a informačného modelovanie stavieb, poďme sa spoločne pozrieť na základy toho, čo je to BIM.

Rozvoj modelu

BIM je skratka pre Building Information Modeling (informačný model budovy). Hoci prvé zmienky o princípoch tohto modelu pochádzajú už zo 70. rokov 20. storočia, väčšieho rozvoja sa dočkal až v posledných rokoch vďaka širším možnostiam digitalizácie a legislatívnym zmenám. V Českej republike schválila vláda desaťročnú koncepciu zavádzania BIM v septembri 2017 a výhľadovo sa počíta s povinnosťou BIM používať napríklad u nadlimitných verejných zákaziek.

Nielen geometria

BIM model je v skratke 3D model objektu obsahujúci geometrické dáta. Súčasťou digitálneho modelu však môžu byť aj negeometrické dáta ako napríklad vlastnosti a parametre jednotlivých prvkov, rôzne doklady, stavebný denník, harmonogram, dokumenty BOZP alebo výstupy z procesu tvorby stavebných úradov. To všetko z BIM robí veľmi inteligentný proces pre tvorbu a správu projektov, ktorý zásadne mení doterajšie metodiky a spôsoby práce v našom odvetví. Výkres spoločne s výstupom zo softvérového nástroja v podobe 3D modelu budovy môže slúžiť ako pre realizáciu stavebných prác, tak pre následnú údržbu.

Sme pripravení presvedčiť vás o výhodách BIM

Využívanie BIM so sebou prináša rad výhod, ktorú ocenia všetci účastníci projektu od investorov cez architektov, projektantov, dodávateľov až po stavebníkov. Za hlavné výhody BIM projektovanie považujeme:

Efektívnejšia koordinácia a vyššia podrobnosť dokumentácie s možnosťou nahliadnutia do 3D modelu pre lepšiu predstavu, napr. počas vedenia technológií. To prakticky eliminuje prípadné riziko toho, že niektoré otázky v rámci projektu zostanú bez odpovede.

Náš Design & Build vyžaduje dokonalú kooperáciu medzi jednotlivými profesiami. BIM spoluprácu uľahčuje celý rad úrovní, vrátane štandardizácie formátov prenášaných dát medzi jednotlivými programami.

V momente, kedy už 3D model existuje, je vhodné s ním ďalej pracovať a využívať ho aj po skončení výstavby. Dáta môžu byť použité napríklad pre facility management. Informačný model zjednodušuje napríklad pravidelnú údržbu, revízie či výmenu HVAC systémov v kancelárskom prostredí.

Hoci je pre nás kľúčová kvalita a vysoký štandard projektov, vždy myslíme na rozpočet klienta. Vďaka kompletnému 3D modelu vopred vyriešime priestorové konflikty už pri projektovej fáze. O niekoľko týždňov či mesiacov neskôr nemusíme na stavbe riešiť časové a finančné náklady vzniknuté kolízie, ktoré možno v 2D výkrese len ťažko odhaliť.

Jednotlivé činnosti je možné informovane plánovať, produktivita práce je vyššia a na stavenisku nedochádza k prolukám.

BIM dokáže simulovať rôzne varianty a riešenia aj s ohľadom na životné prostredie. Už v prípravnej etape máte informácie o tom, aký vplyv má vybrané riešenie napríklad na spotrebu energie.

BIM umožňuje priebežné sledovanie nákladov a porovnaní s rozpočtom klienta.

Ako vidíte, BIM metodika do projektov prináša nielen príkladnú prehľadnosť, ale aj dlhodobú úsporu nákladov.

Od 3D modelu k vysnívaným kanceláriám

Práca s BIM nám umožňuje návrhy architektov a prípadné zmeny priebežne prezentovať našim klientom. Tým zjednodušujeme spätnú väzbu, čo je v čase, keď sa kancelárske prostredie a požiadavky na neho rýchlo mení, úplne zásadný. 

V modeli vidíte prehľadne všetky detaily aj vďaka tomu, že nám mnoho našich dodávateľov poskytuje svoje produktové portfólio priamo vo forme 3D modelu. O tom, ako budú vyzerať a fungovať vaše budúce kancelárie, získate vopred presnú predstavu.

BIM projektování ani přes jeho zjevné výhody nepatří zatím k samozřejmostem. O to větší radost máme, že vám jako CAPEXUS jeho výhody můžeme předvést v praxi. BIM není jen 3D model, ale způsob, jak vytvářet projekty efektivněji.

BIM projektovanie ani cez jeho zjavné výhody nepatrí zatiaľ k samozrejmostiam. O to väčšiu radosť máme, že vám ako Capexus jeho výhody môžeme predviesť v praxi. BIM nie je len 3D model, ale spôsob, ako vytvárať projekty efektívnejšie.

BIM nie je len 3D model

Je to spôsob, ako vytvárať projekty efektívnejšie. Vydajte sa s nami na cestu k novému kancelárskemu interiéru, kontaktujte nás ešte dnes.


Autori fotografií: CAPEXUS, Unsplash
Vizualizácia: Tomáš Holub

Publikované: 22. 9. 2021 

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.