Michal Kolesár

Head of Slovak Branch

Michal zastáva pozíciu CEO slovenskej pobočky CAPEXUS SK s.r.o. V spoločnosti CAPEXUS pôsobí od mája roku 2020. Predchádzajúce skúsenosti načerpal v spoločnosti CBRE, kde sa z konzultanta postupne vypracoval až k pozícii Associate Director. V CBRE sa Michal venoval zastupovaniu prenajímateľov aj nájomcov. Na starosti mal okrem iného prenájom niekoľkých moderných bratislavských administratívnych budov, na strane nájomcov potom zastupoval niekoľko medzinárodných firiem a špecializoval sa tiež na verejnú správu.