Michal Kolesár

Michal Kolesár

Generálny riaditeľ CAPEXUS SK

Pán Kolesár zastáva pozíciu CEO CAPEXUS SK s.r.o. V spoločnosti CAPEXUS pôsobí od mája roku 2020.
Predchádzajúce skúsenosti načerpal v spoločnosti CBRE, kde sa z konzultanta postupne vypracoval až k pozícii Associate Director. V CBRE sa Michal venoval zastupovaniu prenajímateľov aj nájomcov. Jeho úlohou bol prenájom viacerých moderných bratislavských administratívnych budov. Z pozície nájomcov následne zastupoval niekoľko medzinárodných spoločností. Neskôr sa jeho špecializácia rozšírila o oblasť verejnej správy.