Pavel Mazák

Pavel Mazák

Finančný riaditeľ CAPEXUS SK

Funkciu finančného riaditeľa v spoločnosti CAPEXUS SK zastáva Pavel Mazák od februára 2022. Svoje široké spektrum skúseností získal tak vo výrobnej sfére, ako aj v bankovníctve, či v službách technického charakteru. Priamo zodpovedal za všetky  finančné procesy (účtovníctvo, kontroling, výkazníctvo, dane, pokladničné, poisťovacie úlohy,  finančné plánovanie a rozpočtovanie), procesy dodávateľského reťazca (nákup, doprava, riadenie zásob, clá), HR procesy (kompenzácie a benefity, oceňovanie výkonnosti, nábor, rozvoj).
Dlhoročné skúsenosti má tiež v strategickom rozhodovaní ako člen vrcholového manažmentu a to hneď vo viacerých vyššie uvedených oblastiach.