Nájomcovia stále častejšie volia službu design & build - šetria tým čas aj peniaze

Návrh, realizácia a dodávka komerčného interiéru na kľúč od jedného zmluvného partnera. Tak by sa dala stručne charakterizovať služba design & build, v zahraničí obľúbená forma spolupráce medzi nájomcami kancelárií a dodávateľmi, v Česku trend s jednoznačným cieľom: usporiť náklady nájomcom, zefektívniť realizáciu celého interiéru, vždy dodržať harmonogram stavby a dosiahnuť transparentnú komunikáciu medzi klientom a dodávateľom. 

Přátelská atmosféra zaměstnanců na pracovní poradě společnosti CAPEXUS. Kolegové společně vybírají nejvhodnější barvu koberce ze vzorků.

Kooperácia so zákazníkmi 

Ako design & build funguje v praxi? Spolupráca s klientom na interiéry nezačína štúdiou pôdorysného riešenia. Predchádza jej pochopenie filozofie, celkového štýlu práce a budúcej vízie nájomcu, predovšetkým zo strany interiérových dizajnérov. Design & build prepája firemnú kultúru s konkrétnym priestorom a technickými možnosťami. 

„Službu design & build možno prirovnať k dobre zohranému športovému tímu. Architektonický návrh, projektová dokumentácia, povolenia na úradoch, stavebné práce a dodanie nábytku realizuje vlastný tím jedného dodávateľa a preberá kompletné záruky za jednotlivé fázy diela."
Daniel Matula, Managing Partner spoločnosti CAPEXUS

Finanční plán

Po prvom návrhu spaceplanu prichádza na radu tzv. cost plan, teda stanovenie predbežných nákladov na realizáciu a vybavenie interiéru. Často sa pripravuje vo viacerých cenových variantách , aby si klient mohol vybrať riešenie s ohľadom na svoj rozpočet. Potom nasleduje koordinačná schôdzka nájomcu s architektom, projektantom a projektovým manažérom, aby projekt dostal konkrétnu podobu a časový harmohogram.

 „Najlepšie je obrátiť sa na poskytovateľa design & build už vo fáze hľadania vhodných priestorov budúceho sídla alebo showroomu, aby ste si overili, že vaše predstavy budú v súlade s daným priestorom."
Jakub Seči, architekt spoločnosti CAPEXUS.

Jeden projekt, jedna zodpovednosť

Vlastný tím odborníkov už v prvotnej fáze šetrí peniaze investorovi, pretože nie je nútený platiť externých spolupracovníkov a ich marže. Koordinácia je tiež omnoho jednoduchšia. Kolegovia z tímu sa navzájom poznajú, pracujú podľa stanovenej metodiky a posúvajú projekt rýchlejšie k cieľu

Finálne východisko

Najdôležitejšie je, že poskytovateľ služby design & build predkladá klientovi jedno konečné riešenie za viac profesií naraz. Eliminujú sa tým nezhody a prenášanie zodpovednosti medzi architektmi, projektantmi a realizačnou firmou, ako to niekedy býva v prípade dielčeho plnenia diela od jednotlivých dodávateľov.

Priebeh projektu

Spolu s klientom interiéroví dizajnéri pripravujú celkový návrh kancelárií, často vrátane vybavenia nábytkom. Poskytovateľ služby design & build po odsúhlasení dizajnu pripraví položkový rozpočet stavby, ktorý klient môže použiť pre overenie ceny diela. Stavebnú realizáciu opäť koordinuje garant služby design & build a stretáva sa s klientom v rámci pravidelných koordinačných schôdzok, alebo kontrolných dní priamo na stavbe interiéru. 

Odovzdaním hotových interiérov v rámci design & build pre nás služba nekončí. Navrhnuté riešenia sa overujú v skutočnom priestore, naviac interiér a potreby klienta sa vyvíjajú v súvislosti s rozvojom jeho tímu. S klientom tak po dobu ďalších mesiacov a rokov zostávame v kontakte, a zároveň získavame cennú spätnú väzbu aj pre ďalšie interiéry.
Daniel Matula, CAPEXUS

Autor: Jiří Baloun
Autor fotografií: Damián Skořepa, Petr Andrlík
Vizualizác: Marek Šnyrch

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.