Activity-based workplace: zvoľte interiér podľa odboru

Firmy v IT odbore sú v posledných rokoch ťahúňom inovácií v usporiadaní kancelárskeho priestoru. K zmene premýšľanie o dispozíciách je priviedlo niekoľko faktorov: trendy zo zahraničia, vysoký dopyt po vývojároch a tým pádom nutnosť vytváranie nápaditých kancelárií ako benefitu pre získanie nových ľudí, a v neposlednom rade tiež vek zamestnancov. Z veľkej časti totiž vývojári spadajú do kategórie mileniálů, ktorí vyžadujú pre efektívnu prácu s vyvážením súkromného a pracovného života viac, než je bežné kancelárske prostredie.

activity-based-workplace-kancelársky-interiér-kancelárie-CAPEXUS

Nový trend

V zahraničí sa vžil pre nový prístup k usporiadaniu kancelárií pojem "activity-based workplace", čo by sa dalo voľne preložiť ako pracovný priestor usporiadaný podľa spôsobu práce. Dnes tak vzniká celý nový segment, ktorý sa touto témou zaoberá.

Z architektov sa stávajú psychológovia priestoru a v spojení s workplace konzultantmi a grafickými dizajnérmi majú veľký vplyv aj na firemnú kultúru. Nábytkárskej firmy vyrábajú variabilný nábytok a technologické spoločnosti vymýšľajú inteligentný softvér prepojený so senzormi pre ovládanie kancelárie a jej vybavenie z mobilu alebo počítača.

activity-based-workplace-kancelárie-pre-právnikov-odpočinkovej-zóny-kancelárie-CAPEXUS

(Ne)formálna úroveň

Konzervatívny odvetvia, ako napríklad advokátskej firmy, potrebujú síce uzavreté kancelárie pre pokojnú prácu a reprezentatívne zasadacie miestnosti aj vstupné recepcii, ale rovnako ako kdekoľvek inde sa potrebujú kolegovia právnici stretávať medzi sebou počas dňa aj na neformálnej úrovni, a preto vznikajú popri tradičnom kancelárskeho konceptu odpočinkovej zóny, kde sa môžu zamestnanci odreagovať

V poslednej dobe zaznamenávame zvýšený dopyt po novom členení kancelárií a klientskych zón z radov konzervatívnych odborov, akými sú právne kancelárie, banky či call centrá a obchodné firmy. Mnohé z nich si uvedomuje, že premyslené dispozičné riešenie priestorov, architektonické stvárnenie i vizuálny štýl sú neoddeliteľnou súčasťou identity spoločnosti. Takáto zmena je prínosná ako pre zamestnávateľa, tak zamestnancov a má tiež vplyv na vytváranie vzťahov s obchodnými partnermi.
Daniel Matula, Managing Partner vo spoločnosti CAPEXUS
moderný-interiér-kancelárií-activity-based-workplace-coworking-kancelárie-CAPEXUS

Modernizácia

Potrebu zmeny a navodenie neformálne klientskej atmosféry, kde sa budú zákazníci cítiť pohodlne, si naplno uvedomujú aj banky či telekomunikačné a poisťovacie firmy. Preto vo veľkom modernizujú svoje klientskej zóny, pretože si uvedomujú, že práve budovanie komfortných aj architektonicky nových riešení je pre nich jednou z ciest ako uspieť na vysoko konkurenčnom trhu.

Obchodné firmy s vlastnými zákazníckymi centrami musí tiež riešiť komfort svojich klientov. Preto sa do popredia dostávajú moderné akustické steny, ktoré zabezpečí nielen zvukový komfort rokovania, ale aj vlastných zamestnancov, ktorí sú vo veľkom priestore denne vystavení sústavnému hluku.

activity-based-workplace-akustické-panely-coworking-kancelárie-CAPEXUS

Akustické pohodlie

 ,,Pre Dáme Jídlo sme komplexne navrhovali a realizovali nové kancelárie a práve call centrum bolo jedným z hlavných tém projektu. Umiestnili sme ho na koniec kancelárií, aby nerušilo chod firmy. Na akustiku myslíme v každom projekte, " uvádza konkrétny príklad Daniel Matula. V otvorených kancelárskych priestoroch je veľmi dôležité zabezpečiť zvukový komfort zamestnancov. Použitím akustických panelov spolu so skriňovými zostavami a funkčným nábytkom možno požadovaného efektu docieliť.

Pred vlastnou realizáciou nového kancelárskeho priestoru sa nám osvedčilo usporiadať pre klienta interný workshop, ktorý manažérom vo vedení firmy pomôže zhodnotiť, ako firma funguje dnes, aké má požiadavky a či nie je na čase zmeniť zaužívaný štýl usporiadanie kancelárií.
Daniel Matula, Managing Partner vo spoločnosti CAPEXUS
activity-based-workplace-coworking-open-space-dizajnové-kancelárie-CAPEXUS

Coworking

Firmy v odboroch, v ktorých nie je potrebné tak vysoká miera koncentrácie pri práci, naopak ustupujú od klasického usporiadania kancelárske dispozície a nahrádzajú klasické pracovné miesta komunitným coworkingovým priestorom, ktorý pripomína skôr štýl kaviarne, a je doplnený o zóny pre sústredenú prácu. Zamestnanci tak v štýle anglického pomenovanie "activity-based workplace" volí priestor, ktorý vyhovuje ich momentálnej potrebe.

activity-based-workplace-home-office-coworking-pohodlie-v-kanceláriách-CAPEXUS

Home office

Firmy si môžu tento koncept dovoliť aj vďaka tomu, že prenáša viac dôvery na svojich zamestnancov a umožňujú im prácu z domova. Tým šetrí na nákladoch, pretože nepotrebujú toľko kancelárskeho priestoru ako s klasickým konceptom fixného miesta pre jedného zamestnanca.  

Usporiadanie kancelárskeho priestoru sa v posledných rokoch síce mení, ale uvoľnený štýl práce nemusí vyhovovať každému. Pokiaľ nie je flexibilné pracovné prostredie dobre prepojené s technológiami, nemusí byť príjemné hľadať zakaždým kolegu na rôznych miestach po firme. Preto je práve dobré na začiatku realizácie interiéru zvážiť všetky výhody i nevýhody.
Daniel Matula, Managing Partner vo spoločnosti CAPEXUS

Autor: Jiří Baloun

Publikované: 20. 5. 2019

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.