Poradenstvo v oblasti pracovného prostredia

Celý svet prechádza zmenou. Niektoré zmeny sú dočasné, iné trvalo menia fungovanie spoločnosti. Poradenstvo v oblasti pracovného prostredia predstavuje dlhodobý proces porozumenia a pochopenia potrieb a cieľov vášho podnikania. Prečo? Aby sme všetko mohli preniesť do nového pracoviska. Vyznáme sa v rýchlo sa meniacom svete kancelárií. S pomocou vhodných nástrojov, zapojenia vedenia spoločnosti a správnej podpory tímu vám uľahčíme cestu za lepším pracovným prostredím.

Naše služby v oblasti stratégie pracoviska:

Hlavné faktory

Ľudia

 • atraktivita a udržanie zamestnancov 
 • lepšia tímová spolupráca
 • etiketa a správanie na pracovisku

Online

 • technológie umožňujúce pracovať odkiaľkoľvek
 • IT infraštruktúra sprístupňujúca zamestnancom vhodné zariadenia pre ich prácu 

Offline prostredie

 • biznis meniaci sa rýchlejšie než priestory
 • vyššia účinnosť
 • prostredie odolné voči budúcim zmenám 

Ľudia

Pracovné priestory sa menia.
Zameriavame sa na potreby jednotlivcov. Vytvárame prostredie, ktoré podporuje nielen produktivitu pracovníkov, ale tiež ich samotných
Oboje tak pozitívne ovplyvňuje spoločnosť. 

Online

Možnosť zamestnancov pracovať z rôznych miest v rámci jedného pracoviska je na vzostupe. Technológie však nie vždy podporujú tento flexibilný spôsob práce. Vezmite si klasické stolné počítače verzus notebooky.
Už na prvý pohľad je zrejmé, že druhá varianta predstavuje v tomto prípade vhodnejšiu voľbu. 

Offline prostredie

Vytvorené pracovné priestory s nami budú  po dobu minimálne jedného desaťročia, a preto je zásadné premyslieť si ich efektívne využitie tak, aby podporili fluktuáciu v biznise.

Využite našu službu Workplace Scan

 • diagnostika vypracovaná na základe vstupov od CEO, HR, IT, procurementu a pod.,
 • príležitosti pre zmenu priestorov vo vašej firme na základe odporúčaní tímu odborníkov na pracovné prostredie,
 • indikácia finančnej a časovej náročnosti.

potenciálna úspora

* uvažované na príklade firmy o veľkosti 1.000 m² kancelárskych priestorov; uvedená úspora je vypočítaná pri prenájme efektívnejší plochy o 20% menšia pri nájomnej zmluve na 5 rokov a zachovaní rovnakého počtu zamestnancov.

Zabezpečíme pre vás

Zdravé prostredie

 • Ergonomické pracoviská spĺňajúce zvýšené požiadavky na hygienu
 • Priestory podporujúce kreativitu a motiváciu zamestnancov

Kancelárie budúcnosti

 • Flexibilné priestory prispôsobujúce sa businessu, nie naopak
 • Priestory reflektujúce zmenu spôsobu práce

Finančné úspory

 • Efektívne využitie priestorov
 • Potenciálny podnájom nevyužitej časti priestorov

Stiahnite si brožúru Workplace Scan

Pozrieme sa spolu na vaše kancelárie budúcnosti?

Preberieme to potrebné pri šálke dobrej kávy.

Ďalšie z našich referencií

OHLA ŽS

OHLA ŽS

myhive

myhive

STATS Perform

STATS Perform