Chcete zaujať tých najlepších z najlepších?

Ako podporíte komunikáciu?

Poradenstvo v oblasti pracovného prostredia 

Ste pripravení na zmenu pracoviska? 

Koľko priestoru vlastne potrebujete?

Poradenstvo v oblasti pracovného prostredia predstavuje dlhodobí proces porozumenia a pochopenia potrieb a cieľov vášho podnikania. Prečo? Aby sme to všetko mohli preniesť na nové pracovisko. Vyznáme sa v rýchlo sa meniacom svete kancelárií a uľahčíme vám cestu za lepším pracovným prostredím.  Pomocou vhodných nástrojov, zapojením vedenia spoločnosti a správnej podpory tímu. 

Naše služby

Hlavné faktory

Ľudia

  • atraktivita a udržanie zamestnancov 

  • lepšia tímová spolupráca

  • etiketa a správanie na pracovisku

Online

  • technológie umožňujúce pracovať odkiaľkoľvek

  • IT infraštruktúra sprístupňujúca zamestnancom vhodné zariadenia pre ich prácu 

Offline prostredie

  • biznis meniaci sa rýchlejšie než priestory
  • vyššia účinnosť
  • prostredie odolné voči budúcim zmenám 

Ľudia

Pracovné priestory sa menia.
Zameriavame sa na potreby jednotlivcov. Vytvárame prostredie, ktoré podporuje nielen produktivitu pracovníkov, ale tiež ich samotných. Oboje tak pozitívne ovplyvňuje spoločnosť. 

Offline prostredie

Vytvorené pracovné priestory s nami budú  po dobu minimálne jedného desaťročia, a preto je zásadné premyslieť si ich efektívne využitie tak, aby podporili fluktuáciu v biznise. 

Online

Možnosť zamestnancov pracovať z rôznych miest v rámci jedného pracoviska je na vzostupe. Technológie však nie vždy podporujú tento flexibilný spôsob práce. Vezmite si klasické stolné počítače verzus notebooky.
Už na prvý pohľad je zrejmé, že druhá varianta predstavuje v tomto prípade vhodnejšiu voľbu. 

Stiahnite si brožúru Poradenstvo v oblasti pracovného prostredia

Dozviete sa, prečo je dôležité stanoviť potreby a ciele ešte pred samotnou realizáciou nových kancelárií a ako v tomto procese pomáha naša služba Workplace Consultancy.

Stretneme sa?

Preberieme to trebárs pri šálke dobrej kávy

Naše projekty

Prezrite si ich.

Kancelárie ovládajúce živly aj praktickosť

Kancelárie ovládajúce živly aj praktickosť

LeasePlan

LeasePlan

Informačné centrum Správy železníc

Informačné centrum Správy železníc

T-Mobile Mladá Boleslav

T-Mobile Mladá Boleslav

Monstarlab

Monstarlab

Recepcia Filadelfie

Recepcia Filadelfie