vaša cesta k finančnej úspore a spokojným zamestnancom

Celý svet prechádza zmenou. Niektoré zmeny sú dočasné, iné natrvalo menia fungovanie spoločnosti. Každá kríza je príležitosť.

Hlavným účelom kancelárií  je zabezbečenie integrity spoločnosti, zdielanie know-how a vytvárenie firemnej kultúry.

Konferencia

CAPEXUS sa zúčastnil hybridný konferencia na tému "Budúcnosť (spolu) práce odkiaľkoľvek"

potenciálna úspora

*vypočítané na príklade firmy o veľkosti 1.000 m² kancelárskych priestorov; uvedená úspora je vypočítaná pri prenájme efektívnejšej plochy o 20 % menšej, pri nájomnej zmluve na 5 rokov a pri zachovaní rovnakého počtu zamestnancov.

workplace scan je...

... dokument s konkrétnym riešením pre vašu firmu:

  • diagnostika vypracovaná na základe vstupov od CEO, HR, IT, procurementu a pod.,
  • príležitosti pre zmenu priestorov vo vašej firme na základe odporúčaní tímu odborníkov na pracovné prostredie,
  • indikácia finančnej a časovej náročnosti.

Zabezpečíme pre vás ...

Stiahnite si brožúru Workplace Scan

Pozrieme sa spolu na vaše kancelárie budúcnosti?

Naše projekty

IPM

IPM

Pierre Fabre

Pierre Fabre

Medzinárodná spoločnosť

Medzinárodná spoločnosť

Global IT Services

Global IT Services

Samsung

Samsung

Batist Medical

Batist Medical