vaša cesta k finančnej úspore a spokojným zamestnancom

Celý svet prechádza zmenou. Niektoré zmeny sú dočasné, iné natrvalo menia fungovanie spoločnosti. Každá kríza je príležitosť.

Hlavným účelom kancelárií  je zabezbečenie integrity spoločnosti, zdielanie know-how a vytvárenie firemnej kultúry.

Konferencia

CAPEXUS sa zúčastnil hybridný konferencia na tému "Budúcnosť (spolu) práce odkiaľkoľvek"

potenciálna úspora

*vypočítané na príklade firmy o veľkosti 1.000 m² kancelárskych priestorov; uvedená úspora je vypočítaná pri prenájme efektívnejšej plochy o 20 % menšej, pri nájomnej zmluve na 5 rokov a pri zachovaní rovnakého počtu zamestnancov.

workplace scan je...

... dokument s konkrétnym riešením pre vašu firmu:

  • diagnostika vypracovaná na základe vstupov od CEO, HR, IT, procurementu a pod.,
  • príležitosti pre zmenu priestorov vo vašej firme na základe odporúčaní tímu odborníkov na pracovné prostredie,
  • indikácia finančnej a časovej náročnosti.

Zabezpečíme pre vás ...

Stiahnite si brožúru Workplace Scan

Pozrieme sa spolu na vaše kancelárie budúcnosti?

Naše projekty