Jak využít proluku u parku Jezerka? Studenti navrhli pop-up divadlo nebo kavárnu s posezením

CAPEXUS pod záštitou Městské části Praha  a ve spolupráci s pedagogy ČVUT uspořádal architektonickou soutěž, jejímž cílem bylo navrhnout nové využití prostoru mezi Nuselskou ulicí a parkem Jezerka. Mezi vítězné projekty patřilo propojení uliční úrovně s parkem doplněné o kavárnu, a dále pop-up divadlo nebo zkratka i se skluzavkou přímo z parku.

designové-kanceláře-projekty-umělecká-díla-CAPEXUS-kanceláře-moderní-interiér-plány-architektura

Umělecká díla  

Za pedagogy ČVUT zvítězil návrh od Sashi Derkach s názvem THE BOX – pop-up divadlo v proluce. Ta zadanou proluku pojala jako improvizovanou kulisu, která má svou záměrnou jednoduchostí povzbuzovat zvědavost a zároveň být "čistým plátnem" pro uměleckou reprezentaci. Vítězným návrhem za Městskou část Praha 4 se stal návrh Tuana Nguyena Manha, který ve svém projektu doplnil propojení také o možnost posezení přímo ve svahu parku, o kavárnu, stojany pro kola a prostor pro setkávání. .

Vítězným návrhem za CAPEXUS se stal projekt Michala Kodýdka s názvem „Zkratka pod Jezerkou“, která ulici propojuje pomocí schodů, výtahu i originální skluzavky. Z dalších prací lze jmenovat například boxy s kavárnami, parkování pro elektrokola, horolezeckou stěnu, nebo odvážné propojení dvou existujících cyklostezek a překonání výškové bariéry mezi nimi pomocí mostu nad Nuselskou třídou.

designové-kanceláře-projekty-umělecká-díla-CAPEXUS-kanceláře-moderní-interiér-plány-architektura

CAPEXUS a změny

Studenti posledního ročníku magisterského studia ČVUT, Fakulty stavební, oboru Architektura a stavitelství pod vedením svých pedagogů zpracovali zadání jako součást předdiplomního projektu. Motivací pro vypsání soutěže byla veřejná výzva Městské části Praha 4 „Měníme veřejná prostranství Prahy 4“ ale také skutečnost, že se CAPEXUS tento rok přestěhoval do Michle. Nové sídlo pro nás není pouhou změnou adresy, ale především snahou zapojit se do komunitních aktivit a s ohledem na naše působení v architektuře přispívat ke kvalitě veřejného prostoru.

designové-kanceláře-projekty-umělecká-díla-CAPEXUS-kanceláře-moderní-interiér-plány-architektura

Odborné práce

Všech 12 prací bylo odborně posouzeno hned 3 subjekty. Za MČ Praha 4 se posouzení ujali radní pro územní rozvoj, výstavbu a dopravu paní Mgr. Alžběta Rejchrtová a Bc. Martin Syrový – vedoucího odd. pozemků, územního rozvoje a památkové péče a tajemník Komise územního rozvoje a výstavby Rady MČ P4. 

Z akademické půdy ČVUT, fakulty stavební, katedry architektury získali studenti hodnocení od pedagogů Ing. arch. Adama Bohatého, doc. Ing. arch. Petra Šikoly Ph.D. a doc. Ing. arch. Václava Dvořáka, CSc. Za organizátora soutěže, CAPEXUS, vybírali nejlepší projekt zaměstnanci včetně týmu architektů.
 
Gratulujeme všem výhercům a děkujeme všem účastníkům soutěže, zástupcům Městské části Praha 4 a pedagogům ČVUT za podporu. Věříme, že některý z návrhů bude inspirací k realizaci a dalšímu rozvoji Michle a parku Jezerka.

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.