Princípy ESG a ako sa s nimi vysporiadať?

Trh s nehnuteľnosťami sa neustále vyvíja a rovnako tak sa mení aj dopyt. Princíp udržateľného investovania, pri ktorom sa zohľadňuje okrem finančného hľadiska aj udržateľnosť a sociálny dopad danej investície, sa v najbližších rokoch premietne do realitného trhu a sveta administratívnych budov. Ako sa pripraviť?

ESG princíp

Pod skratkou ESG sa skrývajú tri oblasti - Environment, Social a Governance. Ide o systém udržateľného investovania, ktoré má za cieľ zodpovedné budovanie našej budúcnosti. A čo presne patrí do týchto oblastí?

Veterné turbíny na lúke

1. Environment

Zohľadňuje uhlíkovú stopu a snaží sa ju minimalizovať. Ak projekt aj čiastočne ohrozuje životné prostredie, tak ho nemožno považovať za zodpovedný. ESG projekty sa vždy snažia o zachovanie krajiny a nespájajú sa s výrubom lesov. Na realizáciu využívajú obnoviteľné zdroje.

Pódium na prednášky s pohodlnými vankúšmi

2. Social

Všetci ľudia spolupracujúci na ESG projekte dostávajú zodpovedajúcu mzdu a je s nimi nakladané ľudsky. Okrem zamestnancov sa kladie dôraz aj na ostatných členov spoločnosti. Projekt by nikdy nemal ohrozovať alebo škodiť žiadnym ľuďom alebo zvieratám. Rozvoj spojený s daným projektom nesmie mať negatívny vplyv na komunitu. Spoločenská stránka veci je rovnako dôležitá ako tá materiálna.

Podanie ruky

3. Governance 

V rámci riadenia by spoločnosť mala používať presné a transparentné účtovné metódy. Kľúčová je aj štruktúra manažmentu. U členov predstavenstva by nemalo dochádzať k stretu záujmov. Akcionári by zase mali mať možnosť hlasovať o dôležitých otázkach, pričom im nechýba prehľad o vyplácaní bonusov a odmien najlepšie platených vedúcich pracovníkov.

Okrem odmeňovania vedúcich pracovníkov je pri riadení organizácie braný ohľad aj na spravodlivé odmeňovanie ostatných zamestnancov. To zahŕňa napríklad mzdovú rovnosť zamestnancov všetkých pohlaví. Markantné rozdiely v platoch medzi bežnými zamestnancami a vedením sú bežné nielen v korporátoch.

Vedenie spoločnosti podľa princípu ESG sa zaväzuje k porovnaniu týchto rozdielov. Akékoľvek porušenie spomínaných oblastí automaticky vyraďuje projekt z princípu ESG.

Vertikálna zelená stena na chodbe

Budovy
pre budúcnosť

Trvalá udržateľnosť je často skloňovaný pojem, ktorý zahŕňa zodpovedné využívanie zdrojov a ich zachovanie pre ďalšie generácie. Žitie v súlade s týmto princípom znamená myslieť na budúcnosť, zanechať planétu v stave vhodnom na ďalšie žitie ekologicky, ekonomicky i politicky.

Udržateľné budovy sú postavené s dôrazom na kvalitné materiály, uhlíkovú neutralitu, úspornosť, hospodárenie s vodou a životnosť. Do starších komplexov sa už prakticky neinvestuje a developeri cielia aktívne na uhlíkovú neutralitu a certifikáciu budov.

Showroom

Úspornosť ako priorita

Do budúcnosti možno očakávať, že trh bude ovplyvňovať aj úspornosť budov. Úsporné domy sú menej náročné na prevádzku a za pár rokov ich možno bude lacnejšie poistiť ako neúsporné budovy. Certifikát úspornosti sa tak stane nielen marketingovou výhodou, ale nutnosťou.

Pre majiteľov „nevhodných“ nehnuteľností nastáva doba temna. Budovy sú brané ako technologický celok a ich prevádzka sa premieta do ročného hospodárenia firmy. Vďaka súčasným technológiám sú náklady na prevádzku ľahko merateľné.

Ak nemáte certifikovanú energeticky úspornú budovu, tak už dnes ju na trhu predáte horšie. A nielen predáte, ale aj prenajmete. A vezmite si, že v prípade budov sa produkt tvorí cez prenájom. Keď nemáte nájomcu, ktorý by si k vám sadol, tak nemáte ani hodnotu v budove.
Daniel Matula, Managing Director vo spoločnosti CAPEXUS
Sklo s peniazmi a rastlinou

Veľké ciele vyžadujú veľké investície

Firmy v Českej republike majú v pláne do roku 2025 investovať približne 117 miliárd korún do životného prostredia a sociálnej udržateľnosti. Majiteľov budov vybudovaných v uplynulých 15 rokoch čakajú zásadné renovácie. CAPEXUS je aj vďaka spojeniu s ESCO Slovensko pripravený dodávať firmám na kľúč kompletné vnútorné vybavenie, a to od návrhu cez realizáciu až po riešenie vedúce k súladu s princípmi ESG.  

Pokiaľ aj vy chcete držať tempo s dobou a legislatívou, neváhajte nás kontaktovať.


Autor fotografií: Unsplash, Petr Andrlík

Publikované: 28. 3. 2022 

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.