Nie je to len o home office. Ako vníma Generácia Z pracovné prostredie?

Generácia, ktorá si pre svoje označenie vyslúžila posledné písmenko abecedy, sa v posledných rokoch viac uplatňuje na trhu práce. Hoci časť z nich ešte študuje, mnoho už pracuje, a nie výlučne na juniorských pozíciách. Ako mladí ľudia z tejto generácie vnímajú pracovné prostredie? Na čo kladú dôraz a akým spôsobom ich možno osloviť?

XYZ - kto je kto?

Porada na terase
Kolegovia radijúci sa nad prácou
Mladý kolega sediaci pri počítači

Hranice jednotlivých generácií nie je ľahké exaktne vytýčiť. Pre tento článok sme využili dáta výskumnej agentúry Ipsos, podľa ktorej sa ekonomicky aktívna časť populácie v súčasnosti štiepi do štyroch generáci.

Najstaršími sú tzv. Baby Boomers narodení do roku 1965. Dáta narodenia medzi rokmi 1966 až 1983 potom určujú Generáciu X,
u nás známejšiu pod pojmom Husákove deti. Treťou vrstvou je Generácia Y. Ľudia narodení medzi rokmi 1983 a 1995 sú niekedy označovaní aj ako mileniáli.

Generácia, ktorá je v mnohom od predchádzajúcich odlišná, je ohraničená dátumom narodenia od roku 1995 do 2015, najmladší sú potom zástupcovia Generácie Alfa narodení od 2015 ďalej.

Muž pracujúci s dieťaťom pri počítači

Deti ožiarené displejom

Na rozdiel od predchádzajúcich generácií je Generácia Z považovaná za globálnu a digitálne zdatnú. S internetom žijú od útleho veku a ich skúsenosti s využívaním rôznych online nástrojov sú prirodzene enormné.

futbal ako súčasť pracovného prostredia

Hoci by sa vďaka tomu mohlo zdať, že online trávia väčšinu svojho času, nie je to tak. Dáta z prieskumu marketingovej spoločnosti WARC ukázali, že vyššie vekové skupiny, predovšetkým ľudia do 44 rokov, trávia
na internete viac času ako „zetkári“
.

neformálna porada

S rešpektom k prírode aj ku kolegom

Z dát prieskumu spoločnosti Ipsos z jesene roku 2022 vyplýva, že na rozdiel od mileniálov, ktorí preferujú predovšetkým benefit home officu, záleží Generácii
Z viac na rešpekte k ich osobným potrebám a
flexibilnej pracovnej dobe.

wellness kaviareň plná rastlín

Za zásadné považujú zástupcovia „zetkovej“ generácie tiež napríklad pozitívny prístup ich zamestnávateľa k prírodnému prostrediu (tzv. environmental friendliness). Dôsledná recyklácia, množstvo flóry alebo cirkadiánne osvetlenie sa uplatňuje v projekte wellness kaviarne Longevity, ktorej progresívny dizajn sa zameriava práve
na zdravé interiérové prostredie.

Ideálna kancelária by mala byť ergonomická, inšpiratívna a rozmanitá. Mala by nám dávať priestor sa plne sústrediť, ale zároveň nás rozvíjať a povzbudzovať ku kreativite. K tomuto výsledku nám dopomôžu aj živé rastliny, ktoré nám prostredie krásne zútulnia.
Sára Nováková Cost Manager Furniture, CAPEXUS
kolegovia pri káve v relax zóne

Mladí ľudia kladú dôraz aj na to, aby mali rovnaké príležitosti na rozvoj a aby skôr fungovali ako kolegovia než v hierarchickom prostredí. Nechcú pracovať monotónne na jednom mieste, radi si svoj čas aj úlohy sami organizujú. Všetky tieto požiadavky nastavujú kanceláriám novú latku a zároveň stelesňujú možnosť posunúť ústretovosť pracovného prostredia voči zamestnancom na ďalšiu úroveň.

Myslím, že kancelárske priestory by mali byť otvorené a vzdušné. Páči sa mi, keď sa jednotlivé priestory prelínajú, nie sú plne uzavreté a je možné nimi voľne prechádzať. Vnímam to tak, že práve uzavreté priestory od seba separujú ľudí, čo vytvára skupiny namiesto toho, aby firma bola jeden veľký celok.
Václav Větrovský Junior Technical Designer, CAPEXUS

Miesto na stretávanie aj meditáciu

Ako teda vyzerá ideálna kancelária pre „zetkárov“? Mladí ľudia ocenia odlišné typy priestorov pre rôzne pracovné nasadenia, aby mohli naplno uplatniť svoju kreativitu a osobnosť. Je dobré myslieť ako na spoločné miestnosti pre intenzívnu prácu v skupine, tak na pokojné miesta, kde sa môžu osamote ponoriť do sústredenej práce.

nevšedná zasadacia miestnosť so stromom

„Kľúčovým pre mňa je dizajn a štýl kancelárie. Predsa len trávime v práci väčšinu svojho času a príjemné pracovné prostredie je základ. Určite nesmie chýbať miesto, kde
sa môžem v pokoji najesť alebo sa niekam „zašiť“ (buď sama alebo s kolegami),“ 
hovorí Tereza Uhlíková, Product Development Specialist v spoločnosti CAPEXUS.

micro office na hlasné telefóny

Pavlo Bodnar, Junior Technical Designer, CAPEXUS:
„Pre mňa je dôležité pokojné prostredie. Mám skúsenosť
s prácou v hlučných kanceláriách, a to nie je miesto, kde by som dlho vydržal. Tento problém je skvele vyriešený
v kanceláriách CAPEXUSU. Sú tu vyhradené miesta
na telefonovanie alebo menšie uzavreté priestory, ktoré pôsobia komfortne a taktiež napomáhajú k celkovo pokojnejšiemu prostrediu.“

Ďalšou dôležitou súčasťou kancelárií sú pre Generáciu Z priestory pre neformálne stretávanie ako kuchynky, kaviarne, lounge zóny - a miesta určené na individuálny odpočinok (relaxačné miestnosti a iné). Aj tu záleží na individualite jedinca, či dá prednosť odpočinkovej miestnosti či spoločenskej kuchynke. Skvele vyváženými neformálnymi priestormi disponujú kancelárie firmy LMC, v ktorých sa spája čínske učenie feng-shui s moderným vybavením.

Neformálna komunikácia sa tu môže zdať ako nedôležitý bod, ale ja ho vnímam ako jeden z hlavných pilierov spokojnosti na pracovisku. Do kancelárie chcem chodiť nielen plniť úlohy na „TO-DO LISTU“, ale aj medzi príjemný kolektív ľudí riešiaci rôzne témy.
Jakub Kouřil Cost Manager, CAPEXUS
rozsiahly urbanistický open space

Ideálne pracovné prostredie vyhovujúce generácii Z (a koniec koncov nielen jej) by malo odrážať potreby a preferencie každého jednotlivca a malo by ponúknuť odlišne diferencované a kreatívne priestory, ktoré mu zaistia slobodu pohybu po kancelárii i osobného časového harmonogramu.

Pracovné prostredie by malo byť čisté, pokojné, inšpiratívne (nie objekt, ale ľudia okolo) a malo by vedieť pracovať s chybou, sebareflexiou a posunom technológie dopredu. Zároveň pre mňa nie sú dôležité zbytočnosti typu gaučík na každom rohu, či miestnosti neslúžiace na prácu (rôzne jogovne, odpočinkovne atď.).
Šimon Řezník Technical Design Manager, CAPEXUS
šmykľavka uprostred kancelárie

Radi by ste svoje kancelárie otvorili mladým ľuďom? Mnoho z popisovaných inovácií sa stalo súčasťou aj našich kancelárií. Radi vás nimi prevedieme a navrhneme komplexné riešenie práve pre vaše pracovisko, neváhajte nás preto kontaktovať.


Autori fotografií: Alex Shoots Buildings www.alexshootsbuildings.com, Aeternus Pictures, Martina Prášková, Petr Andrlík, Prokop Laichter, Shutterstock, WTTJ

Publikované: 17. 2. 2023 

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.