ESG pod lupou - E ako Environmental

ESG sú tri písmená, ktoré ovplyvňujú a budú výrazne ovplyvňovať celú spoločnosť. Napriek tomu celý rad firiem a ľudí zatiaľ netuší, čo si pod jednotlivými písmenami predstaviť. Práve preto sme sa rozhodli každé z nich detailne rozobrať. Čo sa teda skrýva pod prvým písmenom E?

Popraskaná suchá pôda

Kritériá, ktoré myslia na životné prostredie

Už skôr sme predstavili ako jednotlivé princípy ESG, tak pojmy a skratky spojené s ESG.

Environmentálna časť sleduje nefinančné kritériá, ktoré merajú dopad na životné prostredie. Problémy ako klimatické riziká, nedostatok vody, extrémne teploty, lesné požiare, záplavy či rastúce emisie uhlíka teraz ohrozujú ekonomický rast. Pochopenie týchto environmentálnych rizík znamená pochopenie „E“ v ESG.

E“ sa zameriava na to, akým spôsobom spoločnosť využíva prírodné zdroje a aký vplyv majú jej operácie na životné prostredie, a to vrátane dodávateľských reťazcov. Inými slovami environmentálny faktor skúma úsilie spoločnosti na znižovanie uhlíkovej stopy a ochranu prostredia.

Grafy a analýzy

Sankcie za zanedbanie

Spoločnosti, ktoré zanedbávajú dopady na životné prostredie, môžu byť vystavené väčšiemu finančnému riziku. Bez prijatia vhodných opatrení môžu čeliť
sankciám, zlej reputácii a tým pádom
horším ekonomickým výsledkom.

Solárne panely ako udržateľné zdroje energie

Klimatické zmeny majú negatívny finančný vplyv na spoločnosti, ktoré nedokážu adekvátne naplánovať pravdepodobné dopady zmeny klímy v podobe rastúcich investícií do nových zdrojov energie alebo technológií.

Aj banky začleňujú do svojich úverových procesov ESG kritériá a sledujú environmentálny profil danej firmy.

Triedenie odpadu a bezobalový prístup vo firemnej kuchynke

Prax nie je jednoduchá

Okrem už avizovaných emisií uhlíka sa v rámci kritérií napríklad hodnotí aj využívanie vody a pôdy,
nakladanie s odpadom či vznik ďalšieho znečistenia. Napriek rastúcemu povedomiu o celej problematike a veľkému úsiliu orgánov verejnej správy je v určitých oblastiach stále situácia veľmi komplikovaná.

Mimoriadne zložitá je problematika dekarbonizácie priemyslu, obzvlášť ťažkého. Konkurencia je často globálna a marže sú nízke, aktíva majú dlhú životnosť – 30 až 60 rokov. Teda vhodných okamihov na obnovu je málo. Nové nízkoemisné technológie nie sú ešte vždy komerčne konkurencieschopné alebo technológia nie je zrelá. Podobne zložitá bude aj dekarbonizácia poľnohospodárstva, ktoré je významným producentom metánu.
Pavel Kubička člen predstavenstva a riaditeľ úseku Dekarbonizácie v spoločnosti ČEZ ESCO

Prvé "éčkové" kroky

Aj tak však existujú kroky, ktoré môžu firmy bez ohľadu na svoje zameranie v rámci environmentálnej časti implementovať už teraz. Niektoré z nich môžu byť až prekvapivo jednoduché a sú spojené aj so samotným chodom či podobou existujúcich kancelárií. Medzi tipy pre ekologickejšiu prevádzku firmy patria:

  • Znižovanie spotreby energie a prechod na obnoviteľné zdroje energie
  • Vývoj ekologických produktov a služieb
  • Prechod na výrobky s nulovým odpadom
  • V dnešnej dobe žiadané udržateľné obaly, ktoré nezahlcujú skládky, ale vďaka biologicky rozložiteľnému materiálu neznečisťujú životné prostredie
  • Podpora triedenia odpadov a tým pádom znižovanie objemu odpadu na skládkach
  • Zníženie emisií uhlíka vďaka prechodu na moderné LED osvetlenie
Ochrana planéty

Veľa riešení nemusí byť nutne spojená s vysokými nákladmi. Problematika ESG je však aj tak
komplikovaná, a preto spoločnostiam 
neodporúčame riešiť ju na vlastnú päsť.

Na Slovensku existuje našťastie mnoho erudovaných odborníkov, či už na samotný ESG reporting,
ako aj na jednotlivé princípy.

V environmentálnej oblasti úzko spolupracujeme s kolegami z Esco Slovensko, ktorí sa špecializujú na dekarbonizáciu, energetický manažment či inteligentné budovy. Pokiaľ aj vaša firma a jej pracovné prostredie chce vykročiť smerom znižovaniu dopadov na životné prostredie, neváhajte nás kontaktovať. Zaistíme pre vás kompletné poradenstvo v oblasti udržateľnosti.


Autori fotografií: Petr Andrlík, Unsplash, Pixabay

Publikované: 12. 10. 2022 

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.