Aký vplyv má pracovné prostredie na ľudskú psychiku?

Pracovné prostredie má vplyv nie len na to, ako sme kreatívni a akú máme chuť na prácu, ale aj na celkový psychický stav. Práve z tohto dôvodu CAPEXUS vytvára kancelárie, do ktorých sa ľudia tešia. Poďme sa pozrieť, aké zásadné má prostredie vplyv na ľudskú psychiku a fungovanie celej firmy.

Miesto na stretávanie v pracovnom prostredí

Začnime kultúrou

Akokoľvek krásne kancelárie ešte nie sú zárukou spokojných zamestnancov. Podstatná je aj firemná kultúra, preto u nej začnime. Na budovanie firemnej kultúry sme sa opýtali Ivany Šípovej, ktorá pôsobí ako Senior consultant & Analyst v spoločnosti QED Group zameriavajúca sa na psychodiagnostiku, sociomapovanie, či napríklad psychologický koučing.

Firemnú kultúru formujú napríklad logá či symboly, fyzické prostredie, to, akým jazykom ľudia hovoria, rôzne zdieľané príbehy, rituály a ceremoniály. Tie tiež obvykle vznikajú v kontexte určitého príbehu, ktorý sa s firmou spája. Ďalej do kultúry patria určité základné predpoklady, ktoré si o svete vytvárame, ako o ňom premýšľame. Vo finále do kultúry patria aj firemné hodnoty, a to tak tie definované, ako aj tie, ktoré sú ľuďmi podporované.
Ivana Šípová, Senior consultant & Analyst v spoločnosti QED Group
Relaxačná zóna v kanceláriách Samsung

Pracovné prostredie si môžeme prispôsobovať

Pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia práce
z kancelárie ukázali ľuďom rôzne možnosti, odkiaľ sa dá pracovať. Pracovné prostredie na jednu stranu definuje, aké možnosti v práci máme, na druhej strane ukazuje zamestnancom, že je možné aktívne sa prispôsobovať individuálnym potrebám.

Ivana Šípová popisuje, ako možno vylepšeniami pracovného prostredia zvýšiť motiváciu a produktivitu zamestnancov:

DRAMMA model psychických potrieb nám definuje, čo ľudia potrebujú preto, aby sa cítili dobre.

  • D odkazuje na odpojenie (detachment). To znamená, že by sme mali mať v pracovnom prostredí priestor pre vzdialenie sa,
    me-time či odpojenie od práce, pokiaľ to potrebujeme.
  • R odkazuje na relaxáciu, tzn. príležitosť oddýchnuť si, či už formou meditácie alebo nejakej aktívnejšej formy.
  • A je spojené s afiliaciou, pocitom, že niekam patrím. Môžeme ho podporiť možnosťou ľudí stretávať sa a prispôsobiť tomu celý priestor. Rovnako tak tým, že sa dobre definuje, ako sa ľudia k sebe chovajú v kanceláriách. Od toho, či sa navzájom poznajú,
    či si tykajú alebo vykajú, až po zdieľanie rovnakých noriem správania.
  • Písmeno M odkazuje na masterov, čo je majstrovstvo. Neznamená to, že máme byť majstrami sveta, ale zažiť pocit osobného majstrovstva, pocitu, že sa nám darí. To sa dá podporiť spätnou väzbou, príležitosťou učiť sa od seba navzájom, tieňovať kolegov či požiadať o radu.
  • Druhé M odkazuje k zmysluplnosti (meaning) našej činnosti. Pre motiváciu a produktivitu potrebujeme mať zodpovedanú otázku, prečo to robíme a čo nám naša práca prináša.
  • Samotná autonómia, ku ktorej odkazuje písmeno A, je skôr spojená s obsahom práce, ale určite ju môžeme podporiť samotným prostredím a možnosťou si ho prispôsobiť podľa seba.“
Hybridný model spolupráce v praxi

Akí zamestnanci, také kancelárie

Pracovné prostredie má vplyv aj na to, akým spôsobom v ňom prebieha komunikácia. V QED Group naráža
pri sociomapovaní v komunikácii často na rovnaké nedostatky. Veľkou témou hlavne vo virtuálnych
a hybridných tímoch je dobré prepojenie tímu.
V tom môžu pomáhať vhodne zvolené technológie.  

Ďalšia je kvalita spolupráce a nastavenia takýchto tímových procesov, aby mali členovia tímu istotu, že sa na seba môžu vo vstupoch i výstupoch maximálne spoľahnúť. Zabudnúť nemožno ani na prostredie a pracovnú záťaž, ktorá môže byť rozdelená nerovnomerne a viesť tak k nežiaducemu vyťaženiu niektorých ľudí.

Je čas sústrediť sa na pracovné prostredie

Na záver sme sa Ivany Šípovej opýtali, či a ako sa firemná kultúra spoločne s dôrazom na pracovné prostredie
v českých spoločnostiach mení:

Všeobecne sa snažíme vyvarovať akýmkoľvek vyhláseniam, pokiaľ k nim nemáme relevantné množstvo dát, ale ak by sme mali vychádzať z pozorovaní, ktoré sme mali k dispozícii, tak sa oslabila väzba medzi firemnou kultúrou a zamestnancami. Dokonca sme sa stretli s extrémom, keď zamestnanec pracoval pre dve firmy na rovnakej pozícii súčasne. Z pozitívnych príkladov rozhodne vnímame väčšiu orientáciu na duševné zdravie. Firmy sa oveľa viac sústredia na to, aby zvýšili všímavosť zamestnancov voči tomu, ako sa v práci majú a ako sa o seba starajú. Tieto parametre vnímajú ako kľúčové pre definovanie ako výkonových, tak rozvojových cieľov.
Ivana Šípová, Senior consultant & Analyst v spoločnosti QED Group
Telefónna búdka pre pokojné telefonáty

Postaráme sa o váš projekt od A po Z

Pokiaľ chcete aj vy firmu orientovať smerom k flexibilite zamestnancov a modernému pracovnému prostrediu, v ktorom sa zamestnanci cítia dobre,
neváhajte nás kontaktovať.


Autori fotografií: Unsplash, Petr Andrlík, Jiří Bednář

Publikované: 21. 4. 2022 

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.