Ako vyzerá agilný pracovný priestor v praxi?

So slovom „agilný“ sa vo firmách najčastejšie stretávame, keď príde reč na projektové riadenie. Agilné riadenie projektu prináša flexibilitu a umožňuje zmeniť smer práce v jej priebehu. Zvýšenie flexibility je tiež hlavnou myšlienkou agilného prístupu k pracovnému priestoru.

Cieľom je poskytnúť zamestnancom čo najväčšiu škálu možností kde, ako a kedy pracovať. Okrem toho sa tiež na agilnom pracovisku oceňuje spolupráca a búrajú sa neviditeľné (aj viditeľné) steny medzi nadriadenými a podriadenými. Čo všetko teda agilné pracovisko zahŕňa a ako zvládnuť prechod z klasických modelov práce na agilné?

Medzi najvýznamnejšie prvky agilného pracoviska patria:

Moderný pracovný priestor oddelený priečkami pre väčšie súkromie

Prístupnosť

Zamestnancom by malo byť umožnené pohybovať sa naprieč celým priestorom kancelárie a vybrať si miesto pre ich aktuálnu činnosť. Prístupnosť je v designe realizovaná pomocou vizuálneho zónovania otvoreného priestoru a efektívnym využitím priečok, ktoré poskytnú súkromie, ale nerobia z kancelárií sled malých kociek.

Výškovo nastaviteľný stôl s oddeľujúcim paravánom

Ergonómia

Nepohodlné prostredie alebo ergonomicky nevhodný nábytok vždy zníži produktivitu zamestnancov. Agilné prostredie musí byť premenlivé, ale vždy je potrebné mať na pamäti komfort všetkých, ktorí sa v priestore pohybujú. Kto šetrí na komforte, vyhadzuje peniaze v produktivite zamestnancov.

Hravý pracovný priestor pre relaxáciu zamestnancov

Podpora kreativity

S agilným prístupom prichádza tiež dôraz na kreativitu, ktorý by sa mal odrážať v prostredí kancelárií. K dispozícii môžu byť napríklad najrôznejšie pomôcky (tabule, interaktívne prvky) a kancelária dokáže podporiť kreativitu svojim hravým vzhľadom (napríklad iba v niektorých zónach).

Akustická búdka v open space kancelárii

Kľud na práci

Niektoré činnosti si vyžadujú maximálne sústredenie. Ideálne by teda malo byť k dispozícií niekoľko miest, kde nedochádza k rušeniu hlukom ani ďalšími elementami kancelárskeho zhonu. Môže sa jednať o samostatné miestnosti ako napríklad špeciálne akustické búdky.

Agilné prostredie s modulárnym nábytkom pre flexibilné využitie

Adaptabilita

Ak má firma k dispozícií menšie priestory, je možné agilné prostredie vytvoriť vďaka modulárnemu nábytku. Jednotlivé sekcie tak môžu slúžiť počas dňa ku kľudnému pracovnému režimu, rovnako na spoločnú relaxáciu alebo brainstorming.

Výhody agilného prístupu

Agilné prostredie s ergonomickým interiérom a komfortným sedačkám

Zvýšená spokojnosť zamestnancov

Spokojní zamestnanci sú zároveň produktívni a lojálni zamestnanci. V prieskume architektonickej formy Gensler sa ukázala priama úmera medzi spokojnosťou pracovníkov a flexibilitou ich pracovného prostredia. Firmy, ktoré zvolia agilný prístup k pracovisku, teda dlhodobo môžu ušetriť na hľadaní vhodných kandidátov, tréningoch nových ľudí a na ďalších výdajov spojených s častejšou fluktuáciou pracovnej sily.

Flexibilné pracovisko pre stretávanie medzi kolegami a výmenu nápadov

Viac spolupráce
medzi kolegami

Agilný prístup zdôrazňuje spoluprácu ako jednu z hlavných hodnôt. Otvorená komunikácia je kľúčom k lepšiemu fungovaniu všetkých oddelení spoločnosti. Flexibilnejšie pracovisko podporuje vzájomné stretávania sa medzi kolegami a výmenu nápadov.

Moderný open space s výškovo nastaviteľnými stolmi a modulárnym nábytkom

Menšia uhlíková stopa

Pracoviská, ktoré sú od začiatku navrhnuté ako agilné, často vyžadujú menšiu plochu kancelárskeho priestoru. Tým pádom firmy ušetria za nájom, energie a najrôznejšie náklady spojené s fungovaním kancelárií. Príde tak k zníženiu dopadu na životné prostredie, čo v dnešnej dobe oceňuje veľa zamestnancov.  

Pracovné prostredie s využitím ergonomických a akustických pomôcok

Zamestnanci cítia viac slobody a zodpovednosti 

Keď umožníte ľuďom riadiť svoj deň a proces všetkých činností, bude sa im lepšie pracovať a získajú väčší pocit zodpovednosti za vykonané úlohy.

Čo nájdeme v skutočne agilnom priestore?

Agilné pracovisko má toľko podôb, koľko je firiem. Napriek tomu je možné v každom agilnom prostredí očakávať niektoré
zásadné prvky ako:

  • Tiché pracovné zóny (akustické búdky, odhlučnené open space priestory, samostatné miestnosti)
  • Relaxačné zóny a miesta určené na stretávanie sa s kolegami
  • Reprezentatívne klientske zóny
  • Experimentálne priestory podporujúce kreatívne myslenie
  • Voľne dostupné zdroje informácií o širokej škále tém
  • Správne umiestnené a vybavené kuchynky s dostatočným miestom pre spoločné sedenie
Spoločný priestor pre stretávanie zamestnancov s komfortným nábytkom od Actiu

Pro koho agilná práce najlepšie funguje?

Agilný prístup najviac ocenia firmy, ktoré sa zameriavajú viac na výsledky práce než iba na prítomnosť zamestnancov. Viac tradičné a konzervatívne odbory môžu byť voči tomuto prístupu skeptické, ale aj u nich sa môže agilita vyplatiť. Výborne tento prístup k práci funguje v start-upoch, ale môže byť úspešný aj vo veľkých konzervatívnych spoločnostiach.

Ak aj vy premýšľate nad tým, ako v kancelárií zvýšiť flexibilitu, využite naše služby v oblasti Workplace Consultancy. Uľahčíme vám cestu za lepším pracovným prostredím.


Autori fotografií: Rastislav Blaško, Actiu

Publikované 4. 2. 2021

Zaujal vás tento článok? Zdieľajte ho.