JUDr. Barbora Bowers

Barbora zastávala pozíciu Head of Branch slovenskej pobočky CAPEXUS SK s.r.o. Je absolventkou Právnickej Fakulty Univerzity Komenského. Počas svojej kariéry pôsobila 5 rokov na pozícii  Senior Associate v advokátskej kancelárii AK HERCEG, kde sa zaoberala najmä občianskym, obchodným a správnym právom. Má bohaté skúsenosti z medzinárodného právneho prostredia ako  Senior Counsellor na Ministerstve spravodlivosti SR, a ako zástupca slovenskej delegácie v rámci organizácií Rady Eúropy, OECD a OSN.

V spoločnosti CAPEXUS pôsobila od januára roku 2016 do januára roku 2021. Zastrešovala úspešne sa rozrastajúcu slovenskú pobočku a podieľala sa na budovaní značky a obchodných vzťahov spoločnosti.

Teraz túto pozíciu zastáva Michal Kolesár.