Podporujeme

Společnost CAPEXUS považuje společenskou odpovědnost za nedílnou součást jejího podnikání. Pilířem této strategie není pouze dlouhodobé partnerství s našimi klienty, ale jsme také nakloněni rozmanitým projektům, které se snažíme podporovat jak finančně, tak také naší aktivní účastí.
Pohádkový les
01.09.2015 - CSR